Stambomen de Jong en van Dam

Meer dan 30 jaar geleden kreeg ik via mijn zwager Theun Hiemstra belangstelling voor mijn voorgeslacht, oftewel de familie van mijn vader.

Bezoeken aan Tresoar in Leeuwarden vormden de bron voor onderzoek in Zuidwest Friesland met als centra Tjerkwerd e.o. en later Heeg.

Per trein naar Leeuwarden, daar een dag zoeken en dan weer per trein terug.

Omdat ik destijds in Apeldoorn woonde en werkte werd onderzoek naar de familie van mijn moeder, Hendrika van Dam, geboren in 1912 te Zeumeren, tussen Barneveld en Voorthuizen een stuk aantrekkelijker voor mij. Ik kon per fiets naar het Gelders Archief in Arnhem, waar ik de tweede stamboom op poten zette.

En toen kwam het internet in de jaren 90. Andere bronnen dienden zich aan, zoals Genlias en het Streekarchivaat Noordwest Veluwe. In Putten kon ik terugvallen op inzet van de plaatselijke genealogische vereniging en ook op de gemeente.

Verder hebben velen in dit land en daarbuiten mij hun verhalen verteld of geholpen bij het leggen van puzzelstukjes, teveel om op te noemen. Al die mensen wil ik hier heel hartelijk bedanken voor hun medewerking. Ik ben tevens een dankbaar mens, omdat ik kan doorgaan met speuren en nog eens speuren, gewoon vanuit huis …
terug naar
stamboom