Parenteel van Johannes Martens Bleeker.
Parenteel van Johannes Martens Bleeker.

Generatie I

I.  Johannes Martens Bleeker, geb. te Idskenhuizen op 17 nov 1792, arbeider, ovl. (66 jaar oud) te Idskenhuizen op 8 okt 1859, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) (1) te Sloten op 9 dec 1816 met Jikke Johannes de Kok, geb. te Doniaga op 15 jun 1796, ovl. (48 jaar oud) te Idskenhuizen op 7 jul 1844. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Trijntje, geb. te Idskenhuizen op 20 jun 1817, ovl. (4 jaar oud) te Idskenhuizen op 7 mrt 1822. 
  2.  Marten, geb. te Idskenhuizen op 2 dec 1819, fuselier, ovl. (19 jaar oud) te Kampen op 10 jul 1839. 
  3.  Johannes Johannes, geb. te Idskenhuizen op 29 jan 1822, ovl. (38 jaar oud) te Idskenhuizen op 8 dec 1860, volgt IIa
  4.  Trijntje, geb. te Idskenhuizen op 10 dec 1823, ovl. (46 jaar oud) te Sneek op 16 nov 1870, volgt IIb
  5.  Sjoukje, geb. te Idskenhuizen op 6 apr 1826, ovl. (17 jaar oud) te Idskenhuizen op 21 apr 1843. 
  6.  Wobbigjen, geb. te Idskenhuizen op 7 mrt 1828, ovl. (42 jaar oud) te Joure op 3 apr 1870, volgt IIc
  7.  Kerst, geb. te Idskenhuizen op 10 mei 1831, ovl. (58 jaar oud) te Langweer op 9 okt 1889, volgt IId
  8.  Jacob, geb. te Idskenhuizen op 3 apr 1833, ovl. (6 maanden oud) te Idskenhuizen op 16 okt 1833. 
  9.  Jacob, geb. te Idskenhuizen op 24 dec 1834, ovl. (43 jaar oud) te Uitwellingerga op 27 jan 1878, volgt IIe
  10.  Gerben, geb. te Idskenhuizen op 23 mei 1837, ovl. (9 jaar oud) te Idskenhuizen op 25 jan 1847. 
  11.  Marten, geb. te Idskenhuizen op 3 jun 1840, ovl. (9 jaar oud) te St Nicolaasga op 26 jul 1849. 
  Johannes Martens Bleeker, tr. (resp. 52 en 37 jaar oud) (2) te Idskenhuizen op 31 jan 1845 (akte 1) met Grietje Gerbens Kok, dr. van Gerben Simons Kok en Akke Martens Kok, geb. te Doniaga op 6 jun 1807, dienstmeid, ovl. (48 jaar oud) te Idskenhuizen op 26 nov 1855. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Sjoukje, geb. te Idskenhuizen op 7 apr 1847, ovl. (57 jaar oud) te Heeg op 6 feb 1905, volgt IIf
  2.  Akke, geb. te Idskenhuizen op 19 mrt 1851, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 2 jan 1939, volgt IIg
  Grietje Gerbens Kok, dr. van Gerben Simons Kok en Akke Martens Kok, 
 een zoon: 
  1.  Wietze Kok, geb. te Doniaga op 18 nov 1830, winkelier, timmerknecht, ovl. (64 jaar oud) te Lemmer op 16 sep 1895, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Lemmer op 20 nov 1853 met Baukjen Jelkes Driest, dr. van Jelke Jans Driest en Tjalkje Albert Oosterhout, geb. te Lemmer op 19 aug 1831, naaister, ovl. (63 jaar oud) te Lemmer op 25 feb 1895. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie II

IIa.  Johannes Johannes Bleeker, zn. van Johannes Martens Bleeker (I) en Jikke Johannes de Kok, geb. te Idskenhuizen op 29 jan 1822, dagloner, ovl. (38 jaar oud) te Idskenhuizen op 8 dec 1860, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Doniawerstal op 30 apr 1852 met Aaltje Jacobs Krikke, geb. te St Johannesga op 23 nov 1824, ovl. (81 jaar oud) te Oosterzee op 13 aug 1906. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Johannes, geb. te Idskenhuizen op 4 mrt 1854, volgt IIIa
  2.  Jacob, geb. te Idskenhuizen op 16 okt 1856, ovl. (54 jaar oud) te Oosterzee op 25 okt 1910, volgt IIIb
  3.  Reinder, geb. te Idskenhuizen op 3 jan 1859, ovl. (6 maanden oud) te Idskenhuizen op 5 jul 1859. 
  4.  Johannes, geb. te Idskenhuizen op 26 feb 1861, ovl. (5 maanden oud) te Rotsterhaule op 1 aug 1861. 

IIb.  Trijntje Bleeker, dr. van Johannes Martens Bleeker (I) en Jikke Johannes de Kok, geb. te Idskenhuizen op 10 dec 1823, dienstmeid, ovl. (46 jaar oud) te Sneek op 16 nov 1870, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Wymbritseradeel op 15 mei 1852 met Yge Klazes Westerbaan, geb. te Offingawier op 20 okt 1825, boerenknecht, ovl. (86 jaar oud) te Heerenveen op 15 sep 1912. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jikke, geb. te Sneek op 3 mrt 1853. 
  2.  Antje, geb. te Sneek op 10 okt 1855, ovl. (2 jaar oud) te Sneek op 16 jan 1858. 
  3.  Antje, geb. te Sneek op 21 nov 1858, ovl. (11 maanden oud) te Sneek op 4 nov 1859. 
  4.  Klaas, geb. te Sneek op 25 mei 1861, ovl. (2 jaar oud) te Sneek op 22 jul 1863. 
  5.  Klaas, geb. te Sneek op 25 feb 1867, ovl. (4 jaar oud) te Sneek op 26 feb 1871. 

IIc.  Wobbigjen Bleeker, dr. van Johannes Martens Bleeker (I) en Jikke Johannes de Kok, geb. te Idskenhuizen op 7 mrt 1828, dienstmeid, ovl. (42 jaar oud) te Joure op 3 apr 1870, tr. (resp. 30 en 37 jaar oud) te Woudsend op 27 nov 1858 met Ids Roelofs Dijkstra, geb. te Joure op 6 dec 1820, kuipersknecht, ovl. (79 jaar oud) te St Nicolaasga op 8 jan 1900. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Roelof, geb. te Woudsend op 18 sep 1860, ovl. (26 jaar oud) te Joure op 16 apr 1887. 
  2.  levenloos, geb. en ovl. te Dronrijp op 24 mei 1863. 
  3.  levenloos, geb. en ovl. te Joure op 22 jun 1867. 

IId.  Kerst Bleeker, zn. van Johannes Martens Bleeker (I) en Jikke Johannes de Kok, geb. te Idskenhuizen op 10 mei 1831, boerenknecht, ovl. (58 jaar oud) te Langweer op 9 okt 1889, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) te Langweer op 9 mei 1862 met Sjutje Riekles Vierstra, geb. te Langweer op 11 jan 1833, ovl. (72 jaar oud) te Langweer op 22 apr 1905. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Trijntje, geb. te Langweer op 18 jan 1864, ovl. (34 jaar oud) te Langweer op 2 mei 1898. 

IIe.  Jacob Bleeker, zn. van Johannes Martens Bleeker (I) en Jikke Johannes de Kok, geb. te Idskenhuizen op 24 dec 1834, boerenknecht, winkelier, ovl. (43 jaar oud) te Uitwellingerga op 27 jan 1878, tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) te Wymbritseradeel op 29 mei 1868 met Ykje Theunis Vlieger, geb. te Warga op 4 mei 1844, dienstmeid, ovl. (78 jaar oud) te Oppenhuizen op 13 nov 1922. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jikke, geb. te Boornzwaag op 17 apr 1869, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Wymbritseradeel op 28 mei 1892 (akte 62) met Pieter de Jager, geb. te Oppenhuizen op 11 mrt 1866, boerenknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Henderica, geb. te Boornzwaag op 26 jul 1871, ovl. (81 jaar oud) te Uitwellingerga op 11 aug 1952, volgt IIIc
  3.  Theunis, geb. te Boornzwaag op 15 jun 1873, ovl. (60 jaar oud) te Uitwellingerga op 27 aug 1933, volgt IIId
  Ykje Theunis Vlieger, tr. (resp. 39 en 43 jaar oud) (2) te Wymbritseradeel op 12 jan 1884 met Geert Sanders Dragt, geb. te Tjalleberd op 18 mrt 1840, turfkoopman, schipper, schippersknecht, ovl. (76 jaar oud) te Uitwellingerga op 5 dec 1916. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Egbertje, geb. te Uitwellingerga op 28 jan 1885, ovl. (67 jaar oud) te Uitwellingerga op 19 jan 1953, tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) te Wymbritseradeel op 11 mei 1912 met Wiebe Hermans Fabriek, geb. te Oosterzee op 20 apr 1881, schoenmaker, postkantoorhouder, ovl. (74 jaar oud) te Bolsward op 21 feb 1956. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

IIf.  Sjoukje Bleeker, dr. van Johannes Martens Bleeker (I) en Grietje Gerbens Kok, geb. te Idskenhuizen op 7 apr 1847, winkelierster, ovl. (57 jaar oud) te Heeg op 6 feb 1905, tr. (resp. 36 en 42 jaar oud) te Heeg op 26 mei 1883 met Klaas Hendriks de Jong, zn. van Hendrik Klazes de Jong en Ymkjen Jacobs Viersma, geb. te Heeg op 22 mrt 1841 (akte 55), timmermansknecht, winkelier, ovl. (53 jaar oud) te Heeg op 26 okt 1894 (akte 147)
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Johannes, geb. te Heeg op 28 feb 1884, ovl. (6 maanden oud) te Heeg op 10 sep 1884. 
  2.  Johannes, geb. te Heeg op 17 feb 1885, ovl. (70 jaar oud) te Heeg op 16 dec 1955, volgt IIIe
  3.  (levenloos), geb. en ovl. te Heeg op 18 mei 1887 (akte 125)
  Klaas Hendriks de Jong, zn. van Hendrik Klazes de Jong en Ymkjen Jacobs Viersma, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (1) te Heeg op 27 mei 1871 met Wypkjen Struikmans, dr. van Kornelis Pieters Struikmans en Ytje Hendriks de Boer, geb. te Jutrijp op 23 jun 1841, ovl. (40 jaar oud) te Heeg op 23 jul 1881. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Ytje, geb. te Heeg op 30 sep 1872, ovl. (74 jaar oud) te Voorthuizen op 27 apr 1947, tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) te Heeg op 2 jun 1900 (akte 72) met Klaas Endendijk, geb. te Ermelo op 2 okt 1864. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hendrik, geb. te Heeg op 29 aug 1874, timmermansknecht, winkelier, ovl. (40 jaar oud) te Heeg op 17 jun 1915, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Heeg op 30 mei 1903 met Marianne Margaretha (Marie) Hak, dr. van Pieter Hak en Akke van der Werf, geb. te Heeg op 15 mei 1878, ovl. (85 jaar oud) te Leeuwarden op 21 mei 1963. Uit dit huwelijk een dochter. 
  3.  Ymkje, geb. te Heeg op 28 aug 1877, naaister, ovl. (21 jaar oud) te Heeg op 6 dec 1898. 
  4.  Kornelis, geb. te Heeg op 25 nov 1879, boerenknecht, koopman, winkelier, ovl. (48 jaar oud) te Heeg op 7 sep 1928, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Heeg op 21 apr 1904 (akte 54) met Uilkje Schotanus, dr. van Botte Schotanus en Baukjen Piers Sjaarda, geb. te Gaastmeer op 18 mrt 1879, ovl. (73 jaar oud) te Heeg op 13 feb 1953. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

IIg.  Akke Bleeker, dr. van Johannes Martens Bleeker (I) en Grietje Gerbens Kok, geb. te Idskenhuizen op 19 mrt 1851, dienstmeid, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 2 jan 1939, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Wymbritseradeel op 10 mei 1879 met Johannes Boomsma, zn. van Gerrit Pieters Boomsma en Jetske Johannes van der Bank, geb. te Woudsend op 26 dec 1853, schipper, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 9 jul 1915. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jetske, geb. te Heeg op 6 mrt 1880, ovl. (12 jaar oud) te Workum op 14 dec 1892. 
  2.  Johannes, geb. te Heeg op 9 okt 1882, fabrieksarbeider, tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) te Amsterdam op 21 sep 1911 met Berendina Kleine, geb. te Arnhem op 23 jun 1880, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 24 dec 1948. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerrit, geb. te Workum op 27 jul 1885, schuitevoerder, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 27 aug 1943, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 22 sep 1909 met Teuntje Amiabel, geb. te Edam op 14 mrt 1888. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie III

IIIa.  Johannes Bleeker, zn. van Johannes Johannes Bleeker (IIa) en Aaltje Jacobs Krikke, geb. te Idskenhuizen op 4 mrt 1854, arbeider, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (1) te Schoterland op 22 aug 1875 (akte 80) met Anna Scheper, geb. te St Johannesga op 20 jun 1852 (akte 25), ovl. (26 jaar oud) te St Johannesga op 24 jul 1878. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Hermanus, geb. te St Johannesga op 19 jan 1876, ovl. (2 weken oud) te St Johannesga op 2 feb 1876. 
  2.  Hermanus, geb. te St Johannesga op 25 mrt 1877, ovl. (11 maanden oud) te St Johannesga op 18 mrt 1878. 
  3.  Johannes, geb. te St Johannesga op 2 apr 1878, ovl. (3 maanden oud) op 6 jul 1878. 
  Johannes Bleeker, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (2) te Schoterland op 30 nov 1879 (akte 97) met Janke Visser, geb. te Sloten op 31 dec 1857 (akte 29)
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Aaltje, geb. te Schoterland op 17 apr 1881. 
  2.  Sierd, geb. te Schoteruiterdijken op 3 aug 1883, ovl. (29 dagen oud) te Schoteruiterdijken op 1 sep 1883. 
  3.  Sierd, geb. te Schoteruiterdijken op 21 nov 1884. 
  4.  Johanneske, geb. te Echten op 29 mei 1887 (akte 96), volgt IVa

IIIb.  Jacob Bleeker, zn. van Johannes Johannes Bleeker (IIa) en Aaltje Jacobs Krikke, geb. te Idskenhuizen op 16 okt 1856, arbeider, ovl. (54 jaar oud) te Oosterzee op 25 okt 1910, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) (1) te Lemmer op 29 nov 1878 (akte 42) met Iebeltje Bloem, geb. te Lemmer op 27 feb 1860, ovl. (25 jaar oud) te Lemmer op 5 dec 1885. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jacob Bleeker, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) (2) te Lemmer op 4 mrt 1887 met Margjen Mink, geb. te Echten op 17 jun 1861, ovl. (73 jaar oud) te Echten op 11 apr 1935. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Johannes, geb. te Echten op 27 nov 1887, ovl. (94 jaar oud) te Lemmer op 29 dec 1981. 
  2.  Wieger, geb. te Echten op 23 aug 1889, ovl. (78 jaar oud) te Lemmer op 7 nov 1967. 
  3.  Johannes, geb. te Echten op 22 jul 1891, ovl. (1 jaar oud) te Echten op 3 jan 1893. 

IIIc.  Henderica Bleeker, dr. van Jacob Bleeker (IIe) en Ykje Theunis Vlieger, geb. te Boornzwaag op 26 jul 1871, boerenmeid, ovl. (81 jaar oud) te Uitwellingerga op 11 aug 1952, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Wymbritseradeel op 20 apr 1893 met Gerben Wynja, geb. te Oppenhuizen op 22 mei 1869, koopman, winkelier, veehouder, koemelker, ovl. (57 jaar oud) te Uitwellingerga op 7 feb 1927. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Ykje Wijnja, geb. te Uitwellingerga op 13 sep 1893, ovl. (6 dagen oud) te Uitwellingerga op 19 sep 1893. 
  2.  levenloos Wijnja, geb. en ovl. te Uitwellingerga op 17 okt 1895. 
  3.  Lieuwe Wijnja, geb. te Uitwellingerga op 29 aug 1898, ovl. (9 jaar oud) te Uitwellingerga op 3 apr 1908. 
  4.  Ykjen Wijnja, geb. te Uitwellingerga op 30 jul 1901, ovl. (2 dagen oud) te Uitwellingerga op 1 aug 1901. 
  5.  levenloos Wijnja, geb. en ovl. te Uitwellingerga op 14 jan 1907. 
  6.  levenloos Wijnja, geb. en ovl. te Uitwellingerga op 6 jan 1909. 
  7.  levenloos Wijnja, geb. en ovl. te Uitwellingerga op 11 mrt 1911. 

IIId.  Theunis Bleeker, zn. van Jacob Bleeker (IIe) en Ykje Theunis Vlieger, geb. te Boornzwaag op 15 jun 1873, schippersknecht, ovl. (60 jaar oud) te Uitwellingerga op 27 aug 1933, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Wymbritseradeel op 3 feb 1900 met Ytje Douma, geb. te Uitwellingerga op 25 nov 1877. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Sjoerd, geb. te Uitwellingerga op 2 mrt 1902, verpleger te Veldwijk, ovl. (76 jaar oud) te Ermelo op 21 apr 1978. 

IIIe.  Johannes de Jong, zn. van Klaas Hendriks de Jong en Sjoukje Bleeker (IIf), geb. te Heeg op 17 feb 1885, assuradeur, ovl. (70 jaar oud) te Heeg op 16 dec 1955, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Heeg op 1 jun 1912 met Maaike Nijdam, dr. van Jelle Nijdam en Joukje Wiebes Cnossen, geb. te IJlst op 21 aug 1889, ovl. (78 jaar oud) te Arnhem op 28 jan 1968. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joukje, geb. te Heeg op 17 jul 1913, ovl. (94 jaar oud) te Assen op 7 nov 2007, volgt IVb
  2.  Klaas Johannes, geb. te Heeg op 17 aug 1914, ovl. (70 jaar oud) te Leeuwarden op 13 jan 1985, volgt IVc
  3.  Jelle, geb. te Heeg op 24 sep 1916, ovl. (79 jaar oud) te Middenmeer op 18 nov 1995, volgt IVd
  4.  Sjoukje, geb. te Heeg op 3 mei 1921, ovl. (92 jaar oud) te Veenendaal op 21 jul 2013, volgt IVe
  5.  Cornelis, geb. te Heeg op 1 apr 1925, ovl. (55 jaar oud) te Leiden op 3 sep 1980, volgt IVf

Generatie IV

IVa.  Johanneske Bleeker, dr. van Johannes Bleeker (IIIa) en Janke Visser, geb. te Echten op 29 mei 1887 (akte 96), tr. (resp. 21 en 32 jaar oud) te Amsterdam op 10 jul 1908 met Willem Johannes Hoogerbeets, geb. te Groesbeek op 6 jan 1876, ovl. (46 jaar oud) te Leiden op 22 mrt 1922. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Janke Johanneske, geb. te Amsterdam op 16 sep 1912, ovl. (79 jaar oud) te Blaricum op 17 feb 1992. 

IVb.  Joukje de Jong, dr. van Johannes de Jong (IIIe) en Maaike Nijdam, geb. te Heeg op 17 jul 1913, ovl. (94 jaar oud) te Assen op 7 nov 2007, tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) te Sneek op 20 nov 1939 met Cornelis Paul (Kees) Blanksma, geb. te Wommels op 23 jun 1908, wiskundige, architect, ovl. (82 jaar oud) te Sneek op 12 mei 1991, begr. te Sneek op 16 mei 1991. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Paulus Cornelis, geb. te Sneek op 11 apr 1941, volgt Va
  2.  Mayke, geb. te Sneek op 24 feb 1943, volgt Vb
  3.  Wytske Hinke, geb. te Sneek op 24 jan 1945, volgt Vc
  4.  Joukje Wapke, geb. te Groesbeek op 29 sep 1946, volgt Vd
  5.  Johannes Klaas, geb. te Groesbeek op 9 jan 1948, bouwkundige, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) te Oosterbeek op 10 nov 1972 met Wilhelmina Janssen, geb. te Renkum op 2 nov 1949, ovl. (40 jaar oud) te Doorwerth op 4 apr 1990. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 53 en 55 jaar oud) (2) te Zutphen op 4 jan 2002 met Margaretha Maria Schimmel, geb. op 5 okt 1946, schoolbegeleidster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Aan Bontje, geb. te Nijmegen op 21 sep 1949, volgt Ve
  7.  Cornelia Jelly, geb. te Nijmegen op 24 mrt 1951, volgt Vf
  8.  Hendrik Piet, geb. te Nijmegen op 26 jun 1952, volgt Vg
  9.  Klaas Nies, geb. te Arnhem op 16 aug 1954, volgt Vh

IVc.  Klaas Johannes de Jong, zn. van Johannes de Jong (IIIe) en Maaike Nijdam, geb. te Heeg op 17 aug 1914, accountant, ovl. (70 jaar oud) te Leeuwarden op 13 jan 1985, begr. te Leeuwarden op 16 jan 1985, relatie met Hendrika van Dam, dr. van Gerrit van Dam en Willempje van den Berg, geb. te Voorthuizen op 19 jan 1912, ovl. (97 jaar oud) te Leeuwarden op 28 jan 2009. 
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.  Johannes Klaas, geb. te Leeuwarden op 31 jul 1941, volgt Vi
  2.  Gerrit, geb. te Leeuwarden op 22 mrt 1944, volgt Vj
  3.  Martin Frederik, geb. te Leeuwarden op 12 mei 1947, volgt Vk
  4.  Jelle Cornelis, geb. te Leeuwarden op 13 apr 1950, volgt Vl
  5.  Willy Hendrika, geb. te Leeuwarden op 12 jun 1953, ovl. (56 jaar oud) te Leeuwarden op 18 feb 2010, volgt Vm

IVd.  Jelle de Jong, zn. van Johannes de Jong (IIIe) en Maaike Nijdam, geb. te Heeg op 24 sep 1916, kassier, ovl. (79 jaar oud) te Middenmeer op 18 nov 1995, tr. (beiden 27 jaar oud) te Voorthuizen op 9 mrt 1944 met Teunisje (Teun) van Dam, dr. van Gerrit van Dam en Willempje van den Berg, geb. te Voorthuizen op 21 jun 1916, ovl. (92 jaar oud) te Hoorn op 9 aug 2008. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Willempje Teuntje, geb. te Heeg op 29 apr 1945, volgt Vn
  2.  Johannes Jelle, geb. te Sneek op 5 apr 1946, volgt Vo
  3.  Maaike Joukje, geb. te Heeg op 5 dec 1947, volgt Vp
  4.  Sjoukje Cornelia, geb. te Heeg op 14 sep 1949, volgt Vq
  5.  Evelien, geb. te Heeg op 14 sep 1949, volgt Vr

IVe.  Sjoukje de Jong, dr. van Johannes de Jong (IIIe) en Maaike Nijdam, geb. te Heeg op 3 mei 1921, ovl. (92 jaar oud) te Veenendaal op 21 jul 2013, tr. (resp. 42 en 48 jaar oud) te Veenendaal op 13 dec 1963 met Engel Scheper, geb. te Onstwedde op 16 dec 1914, hoofdopzichter Heidemij, ovl. (82 jaar oud) te Veenendaal op 26 aug 1997. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maaike Johanna, geb. te Rhenen op 23 dec 1964, volgt Vs

IVf.  Cornelis de Jong, zn. van Johannes de Jong (IIIe) en Maaike Nijdam, geb. te Heeg op 1 apr 1925, leraar, ovl. (55 jaar oud) te Leiden op 3 sep 1980, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 31 jan 1956 met Tine Petrie, geb. te Amsterdam op 5 aug 1927. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Johannes Kornelis, geb. te Middenmeer op 27 jul 1957, volgt Vt
  2.  Frederik Jan, geb. te Leiden op 5 jul 1964. 

Generatie V

Va.  Paulus Cornelis Blanksma, zn. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (IVb), geb. te Sneek op 11 apr 1941, cardioloog, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op 18 feb 1966 met Hillechiena Alkiena Koster, geb. te Wedde op 26 jul 1943, vroedvrouw. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Cornelis Paulus, geb. te Vlagtwedde op 5 mei 1969. 
  2.  Jan Aaldrik, geb. te Vlagtwedde op 22 aug 1971, volgt VIa
  3.  Johannes Klaas, geb. te Haren op 2 aug 1977. 

Vb.  Mayke Blanksma, dr. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (IVb), geb. te Sneek op 24 feb 1943, lerares, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) te Arnhem op 7 apr 1966 met Eelco Elzenga, geb. te Kampen op 10 dec 1940, leraar, ovl. (57 jaar oud) te Enschede op 4 mei 1998. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Godfried Eelke, geb. te Apeldoorn op 4 jan 1967, volgt VIb
  2.  Cornelis Paulus, geb. te Apeldoorn op 20 jun 1968. 
  3.  Jacob Johannes, geb. te Apeldoorn op 24 jan 1972. 
  Mayke Blanksma, tr. (beiden 59 jaar oud) (2) te Enschede op 17 mei 2002 met Martin Koning, geb. te Enschede op 31 aug 1942, dir. ZMOKschool. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc.  Wytske Hinke Blanksma, dr. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (IVb), geb. te Sneek op 24 jan 1945, docente, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (1) te Arnhem op 5 jul 1967, (gesch. in 1979) met Derk Knol, geb. te Almelo op 18 jan 1942, docent wiskunde. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Willem Gerrit Jan, geb. te Nyassoso Kameroen op 18 jun 1969. 
  2.  Jouke Kornelis, geb. te Nyassoso Kameroen op 22 aug 1970. 
  3.  Maria Johanna, geb. te Enschede op 3 okt 1975. 
  Wytske Hinke Blanksma, tr. (beiden 48 jaar oud) (2) op 15 okt 1993 met Bontje Looijenga, geb. te Scharnegoutum op 15 jan 1945, ambtenaar. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vd.  Joukje Wapke Blanksma, dr. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (IVb), geb. te Groesbeek op 29 sep 1946, dir. huiswerkbegel. inst, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Vries op 29 jun 1972 met Arie Johannes Bronsema, geb. te Zevenhoven op 2 dec 1948, dir. huiswerkbegel. inst. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Fokke Arie, geb. te Utrecht op 22 nov 1975. 
  2.  Kornelis Jouke, geb. te IJsselstein op 21 jan 1977. 
  3.  Gerrit Jan, geb. te Zierikzee op 4 apr 1978. 

Ve.  Aan Bontje Blanksma, zn. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (IVb), geb. te Nijmegen op 21 sep 1949, econoom, tr. (resp. 36 en 33 jaar oud) te Amsterdam op 23 okt 1985 met Ellen Joke Zuijdwijk, geb. te Den Haag op 7 okt 1952, homeop. huisarts. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jelle Annes, geb. te Amsterdam op 16 dec 1983. 

Vf.  Cornelia Jelly Blanksma, dr. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (IVb), geb. te Nijmegen op 24 mrt 1951, luchtmachtpredikant, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Oosterbeek op 21 apr 1972, (gesch. in 1998) met Theun Zoutman, geb. te Utrecht op 26 jun 1947, predikant. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Fernando Enrique, geb. te Valdivia op 31 jul 1979. 
  2.  Francisco Jose, geb. te Valdivia op 31 jul 1979. 

Vg.  Hendrik Piet Blanksma, zn. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (IVb), geb. te Nijmegen op 26 jun 1952, it docent, tr. (resp. 41 en 31 jaar oud) te Leiden op 26 apr 1994, kerk.huw. te Amsterdam op 29 mei 1994 met Geertruida Cornelia Maria Warmerdam, geb. te Voorhout op 25 sep 1962, ged. te Noordwijkerhout, stafdocent. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Matthijs Hendrik, geb. te Delft op 30 okt 1996, ged. te Delft op 23 mrt 1997. 
  2.  Jelke Cornelia, geb. te Delft op 3 okt 1998, ged. te Delft op 31 jan 1999. 

Vh.  Klaas Nies Blanksma, zn. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (IVb), geb. te Arnhem op 16 aug 1954, docent nederlands, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Zuidwolde op 21 apr 1979 met Margaretha Stanislawa De Vries, geb. te Zutphen op 27 jun 1950, docent nederlands. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anne Pieter Stanislaw, geb. te Pesse op 11 apr 1981. 
  2.  Josine Joukje, geb. te Hoogeveen op 25 mrt 1983. 
  3.  Nicolein Greetje, geb. te Hoogeveen op 21 nov 1985. 

Vi.  Johannes Klaas de Jong, zn. van Klaas Johannes de Jong (IVc) en Hendrika van Dam, geb. te Leeuwarden op 31 jul 1941, leraar, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Urk op 31 okt 1968, kerk.huw. te Urk op 31 okt 1968 met Carolina Hendrika Francina Bossenbroek, dr. van Klaas Bossenbroek en Clara (Clary) van Dorp, geb. te Ouder Amstel op 21 okt 1944. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Klaas Johannes Willem, geb. te Kraggenburg op 4 okt 1969, volgt VIc
  2.  David Martijn de Jong-Tennekes, geb. te Kraggenburg op 19 feb 1972, volgt VId
  3.  Alexander Hendrik, geb. te Kraggenburg op 8 jun 1975, wiskundige. 
  4.  Clara Dorothea Hendrika, geb. te Apeldoorn op 16 sep 1979, volgt VIe

Vj.  Gerrit de Jong, zn. van Klaas Johannes de Jong (IVc) en Hendrika van Dam, geb. te Leeuwarden op 22 mrt 1944, econoom, tr. (beiden 26 jaar oud) te Utrecht op 21 mei 1970 met Fransje van Elven, geb. te Utrecht op 31 jan 1944. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Aarieke Eva Irene, geb. te Voorburg op 31 jan 1974, volgt VIf
  2.  Gysbert Diederic Theodoor, geb. te Voorburg op 6 dec 1977. 

Vk.  Martin Frederik de Jong, zn. van Klaas Johannes de Jong (IVc) en Hendrika van Dam, geb. te Leeuwarden op 12 mei 1947, econoom, tr. (beiden 34 jaar oud) te Delft op 13 feb 1982 met Beatrix van der Neut, geb. te Den Haag op 12 jun 1947. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Femke Annerieke, geb. te Delft op 12 dec 1981. 
  2.  Matthijs Christian, geb. te Leidschendam op 29 mrt 1984. 

Vl.  Jelle Cornelis de Jong, zn. van Klaas Johannes de Jong (IVc) en Hendrika van Dam, geb. te Leeuwarden op 13 apr 1950, muziekleraar, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Leeuwarden op 18 mei 1977 met Aleida Schrage, geb. te Leeuwarden op 16 jul 1950. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johan Sebastiaan Everardus, geb. te Leeuwarden op 3 nov 1979, volgt VIg
  2.  Marieke Aleida, geb. te Leeuwarden op 26 mei 1983, volgt VIh
  3.  Klaas Jelle, geb. te Leeuwarden op 22 apr 1986. 

Vm.  Willy Hendrika de Jong, dr. van Klaas Johannes de Jong (IVc) en Hendrika van Dam, geb. te Leeuwarden op 12 jun 1953, schoolbegeleidster, ovl. (56 jaar oud) te Leeuwarden op 18 feb 2010, tr. (21 jaar oud) (1) te Leeuwarden op 12 jul 1974, (gesch. te Leeuwarden op 1 apr 1976) met Simon Wit
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willy Hendrika de Jong, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) (2) te Leeuwarden op 21 apr 1982 met Theunis Huite Hiemstra, geb. te Winschoten op 17 mrt 1953, leraar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hendrika Anne (Rieanne), geb. te Leeuwarden op 8 dec 1982, volgt VIi
  2.  Tjibbe Theunes, geb. te Leeuwarden op 15 nov 1984. 

Vn.  Willempje Teuntje de Jong, dr. van Jelle de Jong (IVd) en Teunisje (Teun) van Dam, geb. te Heeg op 29 apr 1945, arbeidsdeskundige, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (1) te Wieringerwerf op 1 sep 1971 met Ben de Wit, geb. te Eindhoven op 27 apr 1943, computerdeskundige, ovl. (43 jaar oud) te Chalon-sur-Saone (Fr) op 20 jul 1986. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sjoukje Bernadette, geb. te Hoorn op 24 jul 1973. 
  2.  Femke Maaike, geb. te Hoorn op 18 mrt 1977. 
  3.  Teunis Willem, geb. te Hoorn op 28 mrt 1979. 
  Willempje Teuntje de Jong, tr. (resp. 64 en 65 jaar oud) (2) te Enkhuizen op 13 jun 2009 met Karel Mehagnoul, geb. te Amsterdam op 30 sep 1943, technisch inspecteur. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vo.  Johannes Jelle de Jong, zn. van Jelle de Jong (IVd) en Teunisje (Teun) van Dam, geb. te Sneek op 5 apr 1946, econoom, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 15 jun 1971 met Ada Lems, geb. te Rotterdam op 26 jun 1947, verpleegster. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Jelle, geb. te Amsterdam op 2 jun 1973. 
  2.  Jurriaan, geb. te Amsterdam op 10 sep 1975. 
  3.  Rogier, geb. te Hoorn op 15 jan 1979. 

Vp.  Maaike Joukje de Jong, dr. van Jelle de Jong (IVd) en Teunisje (Teun) van Dam, geb. te Heeg op 5 dec 1947, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Sneek op 18 jul 1969 met haar achterneef Hayo de Vries, zn. van Johannes de Vries en Janke de Vries, geb. te Sneek op 26 jan 1946, eigenaar schildersbedrijf. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Tinka Maaike, geb. te Sneek op 17 apr 1970, volgt VIj
  2.  Janneke Jetty, geb. te Sneek op 7 okt 1971, volgt VIk
  3.  Johannes Hayo, geb. te Sneek op 22 jul 1977. 

Vq.  Sjoukje Cornelia de Jong, dr. van Jelle de Jong (IVd) en Teunisje (Teun) van Dam, geb. te Heeg op 14 sep 1949, docente, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) te Arnhem op 2 sep 1981 met Jacob Terpstra, geb. te Tzummarum op 27 apr 1951, beleidsmedewerker. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Wouter Jorn, geb. te Arnhem op 12 jul 1982, ovl. (16 jaar oud) te Nijmegen op 11 jul 1999. 
  2.  Matthijs Maarten, geb. te Arnhem op 16 jun 1984. 

Vr.  Evelien de Jong, dr. van Jelle de Jong (IVd) en Teunisje (Teun) van Dam, geb. te Heeg op 14 sep 1949, crechemedewerkster, tr. (resp. 18 en 22 jaar oud) (1) te Middenmeer op 16 apr 1968, (gesch. in 1991) met Wierd Steringa, geb. te Piaam op 1 mei 1945, aannemer. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Rene, geb. te Soesterberg op 12 sep 1978. 
  2.  Jeroen, geb. te Soesterberg op 15 mei 1980. 
  3.  Karlien, geb. te Soesterberg op 10 dec 1981. 
  Evelien de Jong, tr. (resp. 44 en 54 jaar oud) (2) te Soest op 12 nov 1993 met Henk Palte, geb. te Den Haag op 1 mrt 1939, hfd voedingsdienst. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vs.  Maaike Johanna Scheper, dr. van Engel Scheper en Sjoukje de Jong (IVe), geb. te Rhenen op 23 dec 1964, agogisch medewerker, 
 2 kinderen: 
  1.  Eva Eilish Joanne Dijkgraaf, geb. te Almelo op 1 sep 1997. 
  2.  Bram Joel Hans Dijkgraaf, geb. te Almelo op 25 feb 2002. 

Vt.  Johannes Kornelis de Jong, zn. van Cornelis de Jong (IVf) en Tine Petrie, geb. te Middenmeer op 27 jul 1957, sam. te Amsterdam op 11 mei 1986, (gesch. te Amsterdam op 11 nov 2006) met Anna Maria Catharina Raat, geb. te Drachten op 8 sep 1959. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Timon Kornelis, geb. te Amsterdam op 1 nov 1991. 
  2.  Sanne Maria Catharina, geb. te Amsterdam op 23 nov 1994. 

Generatie VI

VIa.  Jan Aaldrik Blanksma, zn. van Paulus Cornelis Blanksma (Va) en Hillechiena Alkiena Koster, geb. te Vlagtwedde op 22 aug 1971, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Groningen op 12 mei 1999 met Karin Timans, geb. te Groningen op 3 okt 1970. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Boris, geb. te Groningen op 18 sep 2001. 

VIb.  Godfried Eelke Elzenga, zn. van Eelco Elzenga en Mayke Blanksma (Vb), geb. te Apeldoorn op 4 jan 1967, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Enschede op 30 jun 1995 met Alice Ali Wassenburg, geb. te Enschede op 7 apr 1968. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Abe Eelke, geb. te Hengelo op 22 okt 1996. 
  2.  Iemke Lisa, geb. te Hengelo op 23 mrt 1998. 

VIc.  Klaas Johannes Willem de Jong, zn. van Johannes Klaas de Jong (Vi) en Carolina Hendrika Francina Bossenbroek, geb. te Kraggenburg op 4 okt 1969, planoloog, tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) te Gieten op 30 aug 2002 met Harma Alting, geb. te Assen op 17 dec 1970. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ayden Gezinus Johannes, geb. te Zoetermeer op 25 apr 2009. 

VId.  David Martijn de Jong-Tennekes, zn. van Johannes Klaas de Jong (Vi) en Carolina Hendrika Francina Bossenbroek, geb. te Kraggenburg op 19 feb 1972, econoom, tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) te Gorinchem op 1 feb 2003 met Susanne Alide de Jong-Tennekes, dr. van Johannes Tennekes en Magdalena Kolkert, geb. te Amsterdam op 19 sep 1970, theologe, predikant. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  David Johannes Klaas de Jong, geb. te Gorinchem op 10 feb 2004. 
  2.  Henrik Jacob Joost de Jong, geb. te Gorinchem op 30 dec 2005, ged. te Gorinchem op 12 mrt 2006. 
  3.  GabriŽl Alexander de Jong, geb. te Amersfoort op 1 jun 2008. 
  4.  Sifra Magdalena Francina de Jong, geb. te Amersfoort op 20 nov 2010. 

VIe.  Clara Dorothea Hendrika de Jong, dr. van Johannes Klaas de Jong (Vi) en Carolina Hendrika Francina Bossenbroek, geb. te Apeldoorn op 16 sep 1979, bouwkundig ir, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Deventer op 21 nov 2003 met Marc Johannes Theodorus Scheres, zn. van Jan Willem Hendrik Scheres en Maria Catharina Petronella Broens, geb. te Roermond op 20 apr 1977, civiel ingenieur. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Samuel Johannes Hendrik, geb. te Deventer op 9 okt 2005. 
  2.  Catharina Hendrika Theresia, geb. te Deventer op 25 dec 2007. 
  3.  Tobias Willem Ocke, geb. te Jakarta [IndonesiŽ] op 3 aug 2011. 

VIf.  Aarieke Eva Irene de Jong, dr. van Gerrit de Jong (Vj) en Fransje van Elven, geb. te Voorburg op 31 jan 1974, post-doc, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Wageningen op 2 jul 2004 met Gerardus Johannes Coenen, geb. te Horst (L) op 23 mrt 1978, AIO. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Myrthe Eline, geb. te Wageningen op 29 sep 2004. 
  2.  Nynke Marit, geb. te Amsterdam op 3 mrt 2007. 
  3.  Jelte Gys, geb. te Amsterdam op 9 apr 2009. 

VIg.  Johan Sebastiaan Everardus de Jong, zn. van Jelle Cornelis de Jong (Vl) en Aleida Schrage, geb. te Leeuwarden op 3 nov 1979, ged. te Leeuwarden op 13 jan 1980, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Maarsen op 20 jun 2006, kerk.huw. (CG) te Loenen a/d Vecht op 20 jun 2006 met Petra Theodora Heins, geb. te Utrecht op 13 nov 1980, student. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Manuel Iven, geb. te Amsterdam op 25 dec 2010. 
  2.  MoÔse Jenthe, geb. te Amsterdam op 2 apr 2014. 

VIh.  Marieke Aleida de Jong, dr. van Jelle Cornelis de Jong (Vl) en Aleida Schrage, geb. te Leeuwarden op 26 mei 1983, tr. (resp. 17 en 21 jaar oud) te Burgum op 23 jun 2000 met Sietse Halbe Schaaij, geb. te Ureterp op 28 apr 1979. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Joel Cornelis Simeon, geb. te Oosterwolde op 10 sep 2006. 
  2.  Tirza Renske Johanna, geb. te Een op 26 aug 2008. 
  3.  Esther Hanna Aleida, geb. te Een op 30 mei 2012. 

VIi.  Hendrika Anne (Rieanne) Hiemstra, dr. van Theunis Huite Hiemstra en Willy Hendrika de Jong (Vm), geb. te Leeuwarden op 8 dec 1982, leerkracht b.o, sam. te Leeuwarden op 25 dec 2004 met Wilco Krikke, geb. te Leeuwarden op 25 feb 1980, software ontwikkelaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Lizelotte Willemijn, geb. te Leeuwarden op 20 jul 2010. 
  2.  Damian Tobias, geb. te Leeuwarden op 11 feb 2013. 

VIj.  Tinka Maaike de Vries, dr. van Hayo de Vries en Maaike Joukje de Jong (Vp), geb. te Sneek op 17 apr 1970, tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Sneek op 4 jul 1997 met Marten Ultje de Jong, geb. te Scharnegoutum op 9 jul 1964, schilder. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jelmer Marten, geb. te Sneek op 9 jan 1999. 
  2.  Femke Elyne Maaike, geb. te Sneek op 23 mrt 2001. 

VIk.  Janneke Jetty de Vries, dr. van Hayo de Vries en Maaike Joukje de Jong (Vp), geb. te Sneek op 7 okt 1971, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Ysbrechtum op 3 jun 2000 met Marco Ekelo, geb. te Dordrecht op 28 feb 1973. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Bruno Corne, geb. te Dordrecht op 28 feb 2002. 
  2.  Lucca Hayo, geb. te Alphen a/d Rijn op 19 aug 2003. 


Bronnen:

GDW-G-1. Akte 55 (GDW-G-1), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-124. Akte 29 (GDW-G-124), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-125. Akte 25 (GDW-G-125), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-134. Akte 96 (GDW-G-134), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-2. Akte 125 (GDW-G-2), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-S-1. Akte 147 (GDW-S-1), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-T-16. Akte 42 (GDW-T-16), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-17. Akte 62 (GDW-T-17), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-29. Akte 72 (GDW-T-29), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-3. Akte 54 (GDW-T-3), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-4. Akte 1 (GDW-T-4), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-86. Akte 97 (GDW-T-86), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-87. Akte 80 (GDW-T-87), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk