Parenteel van Ocke Johans.
Parenteel van Ocke Johans.

Generatie I

I.  Ocke Johans, geb. circa 1 jan 1650, ovl. (hoogstens 51 jaar oud) voor 1702, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Dedgum in 1675 met Hylck Uylkes, geb. circa 1650, ovl. (minstens 79 jaar oud) te Dedgum na 18 nov 1729. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Johan Ockes, geb. te Dedgum op 1 jan 1676, tr. (27 jaar oud) te Burgwerd op 7 apr 1703 met Dedtje Harkes, geb. te Burgwerd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Haebel Ockes, geb. te Tjerkwerd op 1 jan 1678, volgt IIa
  3.  Marten Ockes, ged. te Dedgum op 6 nov 1681, ovl. (ongeveer één maand oud) circa 1682. 
  4.  Jou Ockes (Lelijbloem), ged. te Dedgum op 24 aug 1684, ovl. te Tjerkwerd, volgt IIb
  5.  Marten Ockes, ged. te Dedgum op 1 jan 1687, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Tjerkwerd circa 1740, volgt IIc
  6.  Uijlck Ockes, ged. te Dedgum op 23 nov 1690, volgt IId
  7.  Ockjen Ockes, ged. te Dedgum op 11 aug 1695, volgt IIe

Generatie II

IIa.  Haebel Ockes, dr. van Ocke Johans (I) en Hylck Uylkes, geb. te Tjerkwerd op 1 jan 1678, kerk.huw. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Dedgum op 14 aug 1707 met Broer Hessels, geb. te Wommels op 20 mrt 1681. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hessel Broers, geb. te Dedgum op 4 mei 1710. 

IIb.  Jou Ockes (Lelijbloem), zn. van Ocke Johans (I) en Hylck Uylkes, ged. te Dedgum op 24 aug 1684, ovl. te Tjerkwerd, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Hartwerd op 7 nov 1706 met Janke Jans Dijkstra
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Martjen Jouws, volgt IIIa
  2.  Scheltje Jouws, geb. te Tjerkwerd, volgt IIIb
  3.  Ocke Jouws, volgt IIIc
  4.  Tjitske Jouws, geb. te Tjerkwerd in 1713, volgt IIId
  5.  Atje Jouws, geb. te Tjerkwerd in 1718. 

IIc.  Marten Ockes, zn. van Ocke Johans (I) en Hylck Uylkes, ged. te Dedgum op 1 jan 1687, boer, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Tjerkwerd circa 1740, kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) (1) te Tjerkwerd op 25 sep 1712 met Ibeltje Piers
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Aaf Martens, geb. te Parrega op 2 jul 1713, ovl. te Parrega. 
  2.  Ocke Martens, geb. te Parrega op 14 jun 1716, volgt IIIe
  3.  Geertjen Martens, geb. te Hieslum op 6 jun 1723, ovl. (71 jaar oud) te Hieslum op 14 aug 1794, volgt IIIf
  Marten Ockes, kerk.huw. (resp. ongeveer 43 en 20 jaar oud) (2) te Tjerkwerd op 18 mrt 1730 met Jisk Klaases, geb. te Hieslum op 1 jan 1710, ovl. (minstens 35 jaar oud) te Tjerkwerd na 1746. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hylke Martens, geb. te Hieslum op 6 jan 1732, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1792, volgt IIIg
  2.  Klaas Martens de Jong, geb. te Hieslum op 21 nov 1734, ovl. (47 jaar oud) te Tjerkwerd op 11 mrt 1782, volgt IIIh
  Jisk Klaases, kerk.huw. (31 jaar oud) (2) te Longerhouw op 22 okt 1741 met Otte Ruurds
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ruurd Ottes, geb. te Tjerkwerd op 7 aug 1746. 

IId.  Uijlck Ockes, dr. van Ocke Johans (I) en Hylck Uylkes, ged. te Dedgum op 23 nov 1690, kerk.huw. (ongeveer 19 jaar oud) te Blauwhuis op 2 jun 1710 met Pier Siebes
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Sibe Piers, geb. te Exmorra, ged. te Bolsward op 21 sep 1712. 
  2.  Acke Piers, geb. te Tjerkwerd, ged. te Blauwhuis op 7 aug 1721. 
  3.  Trijntien Piers, geb. te Tjerkwerd, ged. te Blauwhuis op 16 jun 1724. 
  4.  Siebe Piers, geb. te Tjerkwerd, ged. te Blauwhuis op 22 nov 1725. 
  5.  Sibe Piers, geb. te Tjerkwerd, ged. te Blauwhuis op 2 jan 1727. 
  6.  Ocke Piers, geb. te Tjerkwerd, ged. te Blauwhuis op 31 okt 1728. 
  7.  Siebe Piers, geb. te Tjerkwerd, ged. te Blauwhuis op 10 jan 1730. 

IIe.  Ockjen Ockes, dr. van Ocke Johans (I) en Hylck Uylkes, ged. te Dedgum op 11 aug 1695, kerk.huw. (ongeveer 29 jaar oud) (RK) te Dedgum op 14 jan 1725 met Haring Wietses, geb. te Parrega. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Ocke Harings, geb. te Dedgum, ged. te Blauwhuis op 8 nov 1725. 
  2.  Johan Harings, geb. te Dedgum, volgt IIIi
  3.  Haebel Harings, geb. te Dedgum, volgt IIIj
  4.  Hielke Harings, geb. te Dedgum, ged. te Blauwhuis op 19 mrt 1732. 
  5.  Ulke Harings, geb. te Dedgum, ged. te Blauwhuis op 27 dec 1734. 

Generatie III

IIIa.  Martjen Jouws, dr. van Jou Ockes (Lelijbloem) (IIb) en Janke Jans Dijkstra, tr. te Workum op 28 mei 1730 met Douwe Fongers, metselaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jouw Douwes, ged. te Workum op 7 feb 1731. 
  2.  Jouw Douwes, ged. te Workum op 11 jun 1732. 
  3.  Dieuke Douwes, ged. te Workum op 28 dec 1735. 
  4.  Jouw Douwes, ged. te Workum op 28 dec 1735. 

IIIb.  Scheltje Jouws, dr. van Jou Ockes (Lelijbloem) (IIb) en Janke Jans Dijkstra, geb. te Tjerkwerd, tr. te Tjerkwerd op 18 feb 1731, kerk.huw. (RK) te Blauwhuis op 25 feb 1731 met Yede Lammerts, geb. te Arum. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johannes Ydes, geb. te Achlum, ged. RK te Franeker op 28 nov 1731. 
  2.  Janke Iedes, ged. te Bolsward op 30 sep 1734, volgt IVa
  3.  NN Iedes, ged. te Workum (RK) op 1 apr 1738. 
  4.  Klaas Iedes, ged. te Workum (RK) op 8 dec 1739. 
  5.  Iemke Iedes, ged. te Workum (RK) op 5 sep 1742. 

IIIc.  Ocke Jouws, zn. van Jou Ockes (Lelijbloem) (IIb) en Janke Jans Dijkstra, kerk.huw. (Antie ongeveer 20 jaar oud) (RK) te Makkum op 14 mei 1736 met Antie Bouwes, ged. te Blauwhuis (RK) op 3 mrt 1716. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hielck Ockes, geb. te Gaast, ged. RK te Makkum op 17 sep 1737. 
  2.  Jou Ockes, geb. te Gaast, ged. RK te Makkum op 6 apr 1739. 
  3.  Jou Ockes, geb. te Gaast, ged. RK te Makkum op 8 nov 1740. 
  4.  Hylck Ockes, geb. te Gaast, ged. RK te Makkum op 21 mrt 1743, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Franeker op 21 sep 1807. 
  5.  Bouwe Ockes, geb. te Gaast, ged. RK te Makkum op 1 mei 1745, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 3 feb 1802. 
  6.  Janke Ockes, geb. te Gaast, ged. RK te Makkum op 16 dec 1747, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Workum op 31 dec 1779. 
  7.  Oelke/Uilke Ockes, geb. te Gaast, ged. RK te Makkum op 12 jun 1750. 
  8.  Attje Ockes, geb. te Gaast, ged. RK te Makkum op 1 apr 1753. 

IIId.  Tjitske Jouws, dr. van Jou Ockes (Lelijbloem) (IIb) en Janke Jans Dijkstra, geb. te Tjerkwerd in 1713, kerk.huw. (ongeveer 23 jaar oud) te Pingjum op 5 feb 1736 met Tjerk Ynses, geb. te Pingjum. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ynse Tjerks, geb. te Pingjum op 26 mei 1737, volgt IVb

IIIe.  Ocke Martens, zn. van Marten Ockes (IIc) en Ibeltje Piers, geb. te Parrega op 14 jun 1716, kerk.huw. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Hieslum op 26 feb 1744 met Tjeske Rimmerts, geb. te Parrega op 11 mrt 1714. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Marten Okkes, geb. te Hieslum op 26 dec 1744. 
  2.  Aaltje Okkes, geb. te Hieslum op 29 feb 1747, volgt IVc

IIIf.  Geertjen Martens, dr. van Marten Ockes (IIc) en Ibeltje Piers, geb. te Hieslum op 6 jun 1723, ovl. (71 jaar oud) te Hieslum op 14 aug 1794, kerk.huw. (22 jaar oud) te Hieslum op 18 jul 1745 met Pier Fokkes, geb. te Parrega, ovl. op 1 jul 1779. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Ybeltje Piers, geb. te Parrega op 20 mei 1746, kerk.huw. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Tjerkwerd op 9 jun 1776 met Djurre Jakles Reitsma, geb. te Schraard op 20 feb 1753. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Sybrig Piers Kleiterp, geb. te Parrega op 13 nov 1748, ovl. (62 jaar oud) te Hindelopen op 17 dec 1810, volgt IVd
  3.  Fokkien Piers, geb. te Parrega op 31 mrt 1752. 
  4.  Fokke Piers Kleiterp, geb. te Dedgum op 5 dec 1754, boer, ovl. (59 jaar oud) te Dedgum op 14 apr 1814 (akte 9)
  5.  Aag Piers, ged. te Parrega op 7 aug 1757. 
  6.  Martentje Piers, geb. te Dedgum op 7 jun 1761, volgt IVe
  7.  Teetske Piers Kleiterp, geb. te Dedgum op 1 jan 1764, ovl. (59 jaar oud) te Workum op 30 sep 1823 (akte 63), volgt IVf
  8.  Geertje Piers Kleiterp, ged. te Dedgum op 19 feb 1766, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Bolsward op 9 jul 1822 (akte 21), tr. (resp. ongeveer 53 en 30 jaar oud) te Wonsradeel op 22 okt 1819 (akte 71), (ontb. door overlijden) met Jan Gerrits Schnijder, geb. te Bolsward op 16 mrt 1789, ovl. (70 jaar oud) te Bolsward op 23 sep 1859. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIIg.  Hylke Martens, zn. van Marten Ockes (IIc) en Jisk Klaases, geb. te Hieslum op 6 jan 1732, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1792, kerk.huw. (resp. 34 en ongeveer 41 jaar oud) te Nijhuizum op 23 nov 1766 met Antje Beewis, ged. te Gaast op 31 aug 1725, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 1 jan 1795. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Marten Hylkes Hylkema, geb. te Nijhuizum op 25 dec 1767, ovl. (65 jaar oud) te Idsega op 25 jan 1833 (akte 9), volgt IVg

IIIh.  Klaas Martens de Jong, zn. van Marten Ockes (IIc) en Jisk Klaases, geb. te Hieslum op 21 nov 1734, boer, ovl. (47 jaar oud) te Tjerkwerd op 11 mrt 1782, tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) te Tjerkwerd op 11 jan 1761 met Sjerpjen Klazes, dr. van Klaas Harkes en Gerbrig Everts, geb. te Kubaard op 8 okt 1741, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Tjerkwerd circa 1785. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Jisk Klazes, geb. te Tjerkwerd op 8 mrt 1761, ovl. te Tjerkwerd in 1761. 
  2.  Jisk Klazes, geb. te Tjerkwerd op 28 feb 1762, ovl. (32 jaar oud) te Tjerkwerd in sep 1794, volgt IVh
  3.  Gerbrig Klazes, geb. te Tjerkwerd op 11 mrt 1764, volgt IVi
  4.  Klaaske Klazes, geb. te Tjerkwerd op 26 jan 1766, ovl. (61 jaar oud) te Heeg op 15 jun 1827 (akte 115), volgt IVj
  5.  Marten Klazes, geb. te Tjerkwerd op 25 okt 1767, rentenier, ovl. (50 jaar oud) te Abbega op 30 aug 1818, kerk.huw. (resp. 33 en ongeveer 55 jaar oud) te Tjerkwerd op 7 jun 1801 met Rinske Jans Bouma, geb. te Jutrijp, ged. te Jutrijp op 6 dec 1745, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Abbega op 2 aug 1829. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Grietje Klazes, geb. te Tjerkwerd op 8 jan 1769, ovl. (2 maanden oud) te Tjerkwerd op 19 mrt 1769. 
  7.  Ruurd Klazes, ged. te Tjerkwerd op 7 jan 1770. 
  8.  Klaas Klazes, geb. te Tjerkwerd op 14 jan 1771, ovl. (67 jaar oud) te Heeg op 10 jul 1838 (akte 85), volgt IVk
  9.  Fokeltje Klazes, geb. te Tjerkwerd op 28 sep 1773, boerin, ovl. (49 jaar oud) te Zinserhuizen op 21 aug 1823, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Tjerkwerd op 21 jun 1801 met Lykle Jurjens Huitinga, geb. te Tjerkwerd op 18 okt 1775, boer, ovl. (49 jaar oud) te Tjerkwerd op 16 nov 1824 (akte 78). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Hyke Klazes, geb. te Tjerkwerd op 22 apr 1777, ovl. (35 jaar oud) te Tjerkwerd op 11 jan 1813 (akte 93), volgt IVl
  11.  Ate Klazes, geb. te Tjerkwerd op 7 okt 1779, ovl. (1 jaar oud) te Tjerkwerd op 5 dec 1780. 
  12.  Claaske Klazes, geb. te Tjerkwerd op 8 jul 1782, ovl. (7 maanden oud) te Tjerkwerd in mrt 1783. 

IIIi.  Johan Harings, zn. van Haring Wietses en Ockjen Ockes (IIe), geb. te Dedgum, ged. te Blauwhuis op 29 okt 1727, kerk.huw. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 31 jaar oud) te Roodhuis op 7 nov 1765 met Tetje Teekes, ged. RK te Bolsward op 18 jun 1734. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Ockjen Johans, geb. te Dedgum op 19 jun 1766. 
  2.  Teeke Johans, geb. te Dedgum op 27 okt 1767. 
  3.  Okjen Johans, geb. te Bolsward op 12 okt 1769. 
  4.  Haring Johans, geb. te Bolsward op 12 okt 1769. 
  5.  Ocke Johans, geb. te Dedgum op 22 jan 1772. 
  6.  Ockjen Johans, geb. te Dedgum op 21 sep 1775. 
  7.  Haringh Johans, geb. te Dedgum op 12 jun 1777. 

IIIj.  Haebel Harings, dr. van Haring Wietses en Ockjen Ockes (IIe), geb. te Dedgum, ged. te Blauwhuis op 30 apr 1729, kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en 30 jaar oud) te Roodhuis op 27 apr 1760 met Harmen Johannes, geb. te IJlst op 12 feb 1730. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Johannes Harmens Koopmans, ged. te Blauwhuis op 27 jul 1761, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Dedgum op 22 jun 1828, volgt IVm
  2.  Haring Harmens Veltman, ged. te Blauwhuis op 20 dec 1764, boerenarbeider, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Tjerkwerd op 20 mei 1814, kerk.huw. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 37 jaar oud) (RK) te Blauwhuis op 23 nov 1806 met Gatske Wybes, geb. te Dedgum in 1769, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Dedgum op 7 mei 1824. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Sekke Harmens, ged. te Blauwhuis op 14 sep 1768. 

Generatie IV

IVa.  Janke Iedes, dr. van Yede Lammerts en Scheltje Jouws (IIIb), ged. te Bolsward op 30 sep 1734, tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) te Bolsward op 30 apr 1760, kerk.huw. (RK) met Bernardus Kerkveld, geb. te Surhuisterveen op 27 nov 1735, ovl. (82 jaar oud) te Bolsward op 5 sep 1818. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Klaas, ged. te Bolsward op 12 mrt 1761. 
  2.  Lammert, ged. te Bolsward op 8 mrt 1765. 
  3.  Geertruy, ged. te Bolsward op 11 okt 1768, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Bolsward op 17 aug 1843. 
  4.  Vroukje, ged. te Bolsward op 28 sep 1771. 
  5.  Ide, ged. te Bolsward op 25 dec 1774, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Bolsward op 3 mrt 1796. 

IVb.  Ynse Tjerks, zn. van Tjerk Ynses en Tjitske Jouws (IIId), geb. te Pingjum op 26 mei 1737, ged. te Pingjum NH op 24 feb 1774, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Wons op 21 dec 1766 met Jouk Djurres, geb. te Wons op 13 apr 1735, ged. te Ferwoude op 17 apr 1735. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Antje Ynses, geb. te Zurich op 24 nov 1775. 

IVc.  Aaltje Okkes, dr. van Ocke Martens (IIIe) en Tjeske Rimmerts, geb. te Hieslum op 29 feb 1747, kerk.huw. (beiden 28 jaar oud) te Hieslum op 16 apr 1775 met Wyebe Cornelis, geb. te Pingjum op 30 okt 1746. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Tjitske Wiebes Visser, geb. te Hieslum op 27 mei 1776, ovl. (77 jaar oud) op 13 jan 1854. 
  2.  Cornelis Wiebes Visser, geb. te Hieslum op 9 jul 1778. 
  3.  Ocke Wiebes Visser, geb. te Hieslum op 24 feb 1780, ovl. (96 jaar oud) te St Nicolaasga op 25 jun 1876 (akte 42), volgt Va
  4.  Akke Wiebes Visser, geb. te Parrega op 21 mrt 1785, ovl. (46 jaar oud) te Workum op 23 nov 1831 (akte 74), volgt Vb

IVd.  Sybrig Piers Kleiterp, dr. van Pier Fokkes en Geertjen Martens (IIIf), geb. te Parrega op 13 nov 1748, ovl. (62 jaar oud) te Hindelopen op 17 dec 1810, kerk.huw. (resp. 25 en 31 jaar oud) te Workum op 29 mei 1774 met Bote Gosses Bruinsma, geb. te Wons op 26 jan 1743, ovl. (79 jaar oud) te Bolsward op 1 sep 1822 (akte 31)
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Pier, geb. te Molkwerum op 2 aug 1775. 
  2.  Jetske, geb. te Warns op 2 mrt 1778, boerin, ovl. (67 jaar oud) te Molkwerum op 16 jan 1846. 
  3.  Gosse Botes, geb. te Hindelopen op 5 nov 1783, onderwijzer, ovl. (64 jaar oud) op 31 dec 1847 (akte 1)
  4.  Geertje, geb. te Schuilenburg op 6 okt 1787, ovl. (39 jaar oud) te Abbega op 25 nov 1826 (akte 424)
  5.  Aagje, geb. te Molkwerum op 4 feb 1790, ovl. (32 jaar oud) te Tzum op 14 mrt 1822 (akte 3)
  6.  Fokje, geb. te Molkwerum op 20 feb 1793. 
  7.  Pieter, geb. te Molkwerum op 17 nov 1795, ovl. (34 jaar oud) te Bolsward op 9 dec 1829 (akte 27)

IVe.  Martentje Piers, dr. van Pier Fokkes en Geertjen Martens (IIIf), geb. te Dedgum op 7 jun 1761, kerk.huw. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Tjerkwerd op 27 mei 1787 met Jarig Willem Broersma, geb. te Dedgum op 21 okt 1765, ovl. (66 jaar oud) te Tjerkwerd op 18 mei 1832. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Willem, geb. te Dedgum op 12 sep 1788. 
  2.  Saapje Jarigs, geb. te Tjerkwerd op 6 mei 1790, ovl. (81 jaar oud) te Dronrijp op 3 nov 1871 (akte 237)
  3.  Geertje, geb. te Tjerkwerd op 16 nov 1791, ovl. (38 jaar oud) te Tjerkwerd op 20 apr 1830 (akte 23)
  4.  Pier, geb. te Tjerkwerd op 22 sep 1795, boer, ovl. (34 jaar oud) te Idsegahuizen op 30 apr 1830 (akte 24)

IVf.  Teetske Piers Kleiterp, dr. van Pier Fokkes en Geertjen Martens (IIIf), geb. te Dedgum op 1 jan 1764, ovl. (59 jaar oud) te Workum op 30 sep 1823 (akte 63), kerk.huw. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Workum op 9 jun 1793 met Ynse Tjalkes Boersma, geb. te Hindelopen op 27 mrt 1768, ovl. (53 jaar oud) te Workum op 22 aug 1821 (akte 36)
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Tjalke Ynses, geb. te Workum op 11 mrt 1794. 
  2.  Geertje Ynses, geb. te Workum op 15 mrt 1797. 
  3.  Pier, geb. te Workum op 27 jun 1799. 
  4.  Pier, geb. te Workum op 15 jul 1803, ovl. (81 jaar oud) te Koudum op 13 aug 1884. 

IVg.  Marten Hylkes Hylkema, zn. van Hylke Martens (IIIg) en Antje Beewis, geb. te Nijhuizum op 25 dec 1767, boer, ovl. (65 jaar oud) te Idsega op 25 jan 1833 (akte 9), kerk.huw. (resp. 35 en 31 jaar oud) te Oudega op 19 jun 1803 met Ytje Klazes Zijlstra, geb. te Exmorra-Allingawier op 11 apr 1772, ovl. (47 jaar oud) te Idsega op 14 aug 1819. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hylke, geb. te Sanfirden op 3 jun 1804. 
  2.  Antje, geb. te Idsega op 21 mei 1805, volgt Vc
  3.  Ybeltje, geb. te Idsega op 12 aug 1806, ovl. (73 jaar oud) te Harlingen op 15 dec 1879 (akte 247), volgt Vd
  4.  Hylkjen, geb. te Idsega op 4 dec 1807, ovl. (47 jaar oud) te Idsega op 1 okt 1855 (akte 147), volgt Ve
  5.  Hylke, geb. te Idsega op 19 apr 1809, ovl. (70 jaar oud) te Bolsward op 8 aug 1879 (akte 79), volgt Vf
  6.  Klaas, geb. te Idzega op 21 aug 1810, ged. te Idzega op 2 sep 1810. 
  7.  Klaas, geb. te Idsega op 16 okt 1811, ovl. (71 jaar oud) te Oudega op 1 feb 1883 (akte 23), volgt Vg
  8.  Folkert Martens, geb. te Idsega op 18 apr 1814, ovl. (6 weken oud) te Heeg op 31 mei 1814 (akte 9)

IVh.  Jisk Klazes, dr. van Klaas Martens de Jong (IIIh) en Sjerpjen Klazes, geb. te Tjerkwerd op 28 feb 1762, ovl. (32 jaar oud) te Tjerkwerd in sep 1794, kerk.huw. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Tjerkwerd op 30 okt 1785 met Douwe Ybs, geb. te Hieslum op 25 dec 1756, ovl. (36 jaar oud) te Tjerkwerd op 20 jan 1793. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Marijke Douwes de Jong, geb. te Tjerkwerd op 20 okt 1786, ovl. (63 jaar oud) te Witmarsum op 11 apr 1850 (akte 18), volgt Vh
  2.  Klaas Douwes de Boer, geb. te Baburen op 18 mrt 1788, ovl. (60 jaar oud) te Abbega op 8 dec 1848 (akte 171), volgt Vi
  3.  Yb Douwes de Jong, geb. te Baburen op 1 nov 1789, ovl. (50 jaar oud) te Witmarsum op 21 mrt 1840 (akte 10), volgt Vj
  4.  Sjerp Douwes de Jong, geb. te Baburen op 29 jul 1791, ovl. (62 jaar oud) te Witmarsum op 13 sep 1853, volgt Vk
  5.  Trijntje Douwes de Jong, geb. te Tjerkwerd op 23 feb 1793. 

IVi.  Gerbrig Klazes, dr. van Klaas Martens de Jong (IIIh) en Sjerpjen Klazes, geb. te Tjerkwerd op 11 mrt 1764, kerk.huw. (resp. 19 en 30 jaar oud) te Tjerkwerd op 15 jun 1783 met Jacob Jans, geb. te Allingawier op 8 apr 1753, reder, schipper. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Klaas Jacobs, geb. te Exmorra/Allingawier op 29 mei 1785. 
  2.  Yttie Jacobs, geb. te Tjerkwerd op 9 jun 1787. 
  3.  Ytje Jacobs, geb. te Tjerkwerd op 1 aug 1788, ovl. (25 jaar oud) te Sybrandaburen op 20 sep 1813, tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) op 1 jun 1811 met Lycle Johannes de Vries, geb. te Sybrandaburen in 1785, arbeider, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Goenga op 11 apr 1847. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan, geb. te Oosthem op 8 jan 1794. 
  5.  Klaaske, geb. te IJlst op 14 apr 1796. 
  6.  Ruurd, geb. te IJlst op 7 mei 1801. 

IVj.  Klaaske Klazes, dr. van Klaas Martens de Jong (IIIh) en Sjerpjen Klazes, geb. te Tjerkwerd op 26 jan 1766, ovl. (61 jaar oud) te Heeg op 15 jun 1827 (akte 115), tr. (resp. 39 en 24 jaar oud) te Oudega op 10 mrt 1805 met Hendrik Gerrits de Jong, geb. te Heeg op 21 jan 1781, turfschipper, schipper, ovl. (78 jaar oud) te Heeg op 11 jul 1859. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Sjerpjen Hendriks, geb. te Oudega op 13 jun 1807, ovl. (45 jaar oud) te Heeg op 25 feb 1853, volgt Vl

IVk.  Klaas Klazes de Jong, zn. van Klaas Martens de Jong (IIIh) en Sjerpjen Klazes, geb. te Tjerkwerd op 14 jan 1771, schipper, ovl. (67 jaar oud) te Heeg op 10 jul 1838 (akte 85), tr. (resp. 35 en 18 jaar oud) te Heeg op 8 jun 1806 met Hendrika Hendriks Helffenstein, dr. van Hendrik Helffenstein en Catharina Frederiks Reinders Looijenga, geb. te Heeg op 25 jul 1787, schippersche, ovl. (77 jaar oud) te Heeg op 7 mei 1865. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hendrik Klazes, geb. te Heeg op 14 jul 1807, ovl. (43 jaar oud) te op zee op 5 okt 1850, volgt Vm
  2.  Klaas Klazes, geb. te Heeg op 18 mrt 1810, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 20 mei 1871, volgt Vn
  3.  Catharina, geb. te Heeg op 5 sep 1812, ovl. (70 jaar oud) te Heeg op 4 apr 1883, volgt Vo
  4.  Marten, geb. te Lemmer op 11 jan 1815, schipper, arbeider, ovl. (70 jaar oud) te Heeg op 26 dec 1885. 
  5.  Markus Klazes, geb. te Heeg op 2 feb 1817, ovl. (57 jaar oud) te Heeg op 6 jul 1874, volgt Vp
  6.  Ruurd, geb. te Heeg op 3 nov 1819, schipper, ovl. (32 jaar oud) te Heeg op 4 jan 1852. 
  7.  Seerp, geb. te Heeg op 30 jun 1822, ovl. (4 maanden oud) te Heeg op 26 nov 1822. 
  8.  Sjerp Klazes, geb. te Heeg op 8 okt 1824, ovl. (15 jaar oud) te Lemmer op 13 apr 1840. 

IVl.  Hyke Klazes, dr. van Klaas Martens de Jong (IIIh) en Sjerpjen Klazes, geb. te Tjerkwerd op 22 apr 1777, naaister, ovl. (35 jaar oud) te Tjerkwerd op 11 jan 1813 (akte 93), kerk.huw. (resp. 32 en 43 jaar oud) te Witmarsum op 24 sep 1809 met Andries Wybes Wybenga, geb. te Pingjum op 17 sep 1766, schipper, kooltjer, ovl. (71 jaar oud) te Witmarsum op 20 feb 1838. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Wiebe Andries, geb. te Witmarsum op 4 jul 1810, ovl. (45 jaar oud) te Witmarsum op 5 mei 1856 (akte 35), volgt Vq
  2.  Hieke Andries, geb. te Witmarsum op 11 jan 1813, ovl. (31 jaar oud) te Pingjum op 4 mei 1844 (akte 22), volgt Vr

IVm.  Johannes Harmens Koopmans, zn. van Harmen Johannes en Haebel Harings (IIIj), ged. te Blauwhuis op 27 jul 1761, koopman, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Dedgum op 22 jun 1828, kerk.huw. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 28 jaar oud) te Blauwhuis op 1 feb 1801 met Froukje Wirdmers, ged. te Blauwhuis op 9 aug 1772, winkeliersche, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Dedgum op 6 dec 1818. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Wudmer, ged. te Blauwhuis op 15 mei 1808. 
  2.  Harmen, ged. te Blauwhuis op 27 sep 1809. 
  3.  Jan, ged. te Blauwhuis op 11 mei 1811, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Harlingen op 13 jul 1885, volgt Vs
  4.  Marijke, geb. te Dedgum op 28 okt 1812, ovl. (83 jaar oud) te Tjerkwerd op 16 nov 1895, volgt Vt
  5.  Haebeltje, geb. te Dedgum op 16 aug 1817, ged. te Blauwhuis op 16 aug 1817, ovl. (73 jaar oud) te Bolsward op 4 jul 1891. 

Generatie V

Va.  Ocke Wiebes Visser, zn. van Wyebe Cornelis en Aaltje Okkes (IVc), geb. te Hieslum op 24 feb 1780, arbeider, ovl. (96 jaar oud) te St Nicolaasga op 25 jun 1876 (akte 42), tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) te Hem. Oldefert op 10 jun 1812 (akte 9) met Hantje Sjoerds Bakker, geb. te Harich op 25 mrt 1788, ovl. (41 jaar oud) te Tjerkgaast op 19 okt 1829. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Wiebe Okkes, geb. te Harich op 29 mrt 1813, ovl. (75 jaar oud) te St Nicolaasga op 26 nov 1888 (akte 75), volgt VIa
  2.  Atje Okkes, geb. te Harich op 12 mrt 1816. 
  3.  Hotske, geb. te St Nicolaasga op 4 apr 1819, ovl. (67 jaar oud) te St Nicolaasga op 9 mrt 1887 (akte 18), tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) te Doniawerstal op 9 mei 1850 (akte 8) met Sytse Klazes Mink, geb. te St Nicolaasga op 7 jan 1825 (akte 4), ovl. (74 jaar oud) te St Nicolaasga op 16 mei 1899 (akte 27). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Sjoerd Okkes, geb. te Tjerkgaast op 3 okt 1822, ovl. (81 jaar oud) te Idskenhuizen op 27 sep 1904 (akte 57), volgt VIb
  5.  Hans, geb. te Tjerkgaast op 19 okt 1829, ovl. (één maand oud) te Tjerkgaast op 18 dec 1829. 

Vb.  Akke Wiebes Visser, dr. van Wyebe Cornelis en Aaltje Okkes (IVc), geb. te Parrega op 21 mrt 1785, ovl. (46 jaar oud) te Workum op 23 nov 1831 (akte 74), tr. (resp. 35 en 47 jaar oud) te Workum op 31 dec 1820 (akte 25) met Andries Kornelis Deinum, geb. te Workum op 20 nov 1773, ovl. (58 jaar oud) te Workum op 9 dec 1831 (akte 77)
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Yttje, geb. te Workum op 5 sep 1821 (akte 92), ovl. (2 jaar oud) te Workum op 24 okt 1823 (akte 68)
  2.  Cornelis, geb. te Workum op 13 jul 1824 (akte 61), ovl. (6 jaar oud) te Workum op 18 mei 1831 (akte 26)

Vc.  Antje Hylkema, dr. van Marten Hylkes Hylkema (IVg) en Ytje Klazes Zijlstra, geb. te Idsega op 21 mei 1805, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Wymbritseradeel op 25 nov 1825 (akte 53) met Philippus Wassenaar, zn. van Jan Filippus Wassenaar en Klaaske Jurjens Drijfhout, geb. te Exmorra op 2 jan 1800, predikant. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ytje, geb. te Sint Maarten op 27 feb 1827. 
  2.  Martinus, geb. te Wervershoofd op 17 dec 1832. 

Vd.  Ybeltje Hylkema, dr. van Marten Hylkes Hylkema (IVg) en Ytje Klazes Zijlstra, geb. te Idsega op 12 aug 1806, ovl. (73 jaar oud) te Harlingen op 15 dec 1879 (akte 247), tr. (resp. 17 en 18 jaar oud) (1) te Wymbritseradeel op 30 okt 1823 (akte 53), (gesch. op 23 jan 1838) met Albert Hendriks Maneveld, geb. te Gaastmeer op 7 dec 1804, kastelein, koopman, ovl. (56 jaar oud) te IJlst op 21 jan 1861. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Ytje, geb. te Gaastmeer op 9 jun 1824 (akte 112)
  2.  Dieuwke, geb. te Gaastmeer op 4 okt 1825 (akte 151), ovl. (36 jaar oud) te Harlingen op 27 jul 1862 (akte 176)
  3.  Marta, geb. te Gaastmeer op 25 dec 1826 (akte 215), ovl. (7 jaar oud) te IJlst op 11 okt 1834 (akte 26)
  4.  Hendrik, geb. te Gaastmeer op 12 dec 1829 (akte 193), ovl. (14 jaar oud) te Harlingen op 2 jan 1844 (akte 5)
  5.  Aaltje Hendrika, geb. te IJlst op 13 mei 1832 (akte 28)
  6.  Hylkje, geb. te IJlst op 19 sep 1834 (akte 31), ovl. (2 dagen oud) te IJlst op 21 sep 1834 (akte 25)
  7.  Sjoerd, geb. te IJlst op 28 aug 1836 (akte 27)
  Ybeltje Hylkema, tr. (resp. 32 en 35 jaar oud) (2) te IJlst op 20 dec 1838 (akte 9) met Feite Sjoerds Schotanus, geb. te Heerenveen op 13 nov 1803, arbeider, zeilmaker, ovl. (75 jaar oud) te Harlingen op 27 okt 1879. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Martha, geb. te IJlst op 19 jan 1839 (akte 3), ovl. (10 jaar oud) te Harlingen op 16 okt 1849 (akte 72)
  2.  Klaas, geb. en ovl. te Harlingen op 12 jan 1842 (akte 7)
  3.  Klaas, geb. te Harlingen op 3 feb 1843 (akte 17), ovl. (4 jaar oud) te Harlingen op 25 dec 1847 (97 suppl.)
  4.  Trijntje, geb. te Harlingen op 11 sep 1845 (akte 101), ovl. (11 maanden oud) te Harlingen op 2 sep 1846 (akte 54)
  5.  Hylke, geb. te Harlingen op 2 nov 1847 (akte 94), ovl. (13 jaar oud) te Harlingen op 18 feb 1861 (akte 40)

Ve.  Hylkjen Hylkema, dr. van Marten Hylkes Hylkema (IVg) en Ytje Klazes Zijlstra, geb. te Idsega op 4 dec 1807, ovl. (47 jaar oud) te Idsega op 1 okt 1855 (akte 147), tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Heeg op 23 mei 1835 (akte 37) met Durk Meyes van Slageren, geb. te Heeg op 3 feb 1803, boer, ovl. (76 jaar oud) te Heeg op 10 dec 1879 (akte 218)
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Akke, geb. te Gaastmeer op 19 mrt 1837 (akte 52), ovl. (75 jaar oud) te Heeg op 27 feb 1913 (akte 27), volgt VIc
  2.  Yttje, geb. te Heeg op 23 okt 1838, ovl. (61 jaar oud) te Gaastmeer op 12 dec 1899 (akte 160)
  3.  Meye, geb. te Heeg op 26 dec 1839 (akte 244), ovl. (24 jaar oud) te Heeg op 24 sep 1864 (akte 175)
  4.  Marten, geb. te Heeg op 20 jan 1842 (akte 14), ovl. (70 jaar oud) te Idsega op 21 aug 1912 (akte 98)
  5.  Beitske, geb. te Idsega op 21 okt 1844 (akte 232), ovl. (2 jaar oud) te Idsega op 12 mrt 1847 (akte 33)
  6.  Hylke, geb. te Idsega op 30 mei 1847 (akte 115), ovl. (19 jaar oud) te Oudega op 18 jan 1867 (akte 7)
  7.  Bauke, geb. te Idsega op 29 mrt 1849 (akte 78), boer, ovl. (60 jaar oud) te Idsega op 26 feb 1910 (akte 35)

Vf.  Hylke Hylkema, zn. van Marten Hylkes Hylkema (IVg) en Ytje Klazes Zijlstra, geb. te Idsega op 19 apr 1809, boer, ovl. (70 jaar oud) te Bolsward op 8 aug 1879 (akte 79), tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Wymbritseradeel op 9 mei 1837 (akte 27) met Jantie Theodorus Ykema, geb. te Westhem op 5 mrt 1815 (akte 15), boerin, ovl. (42 jaar oud) te Oldeclooster op 1 mrt 1858 (akte 24)
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Gatske, geb. te Oudega op 15 mrt 1838 (akte 54), ovl. (35 jaar oud) te Hartwerd op 2 jul 1873 (akte 40)
  2.  Marten, geb. te Oudega op 19 mrt 1840 (akte 64), ovl. (4 jaar oud) te Oudega op 8 mei 1844 (akte 47)
  3.  Theodorus, geb. te Oudega op 16 okt 1842 (akte 98), volgt VId
  4.  Ytje, geb. te Oldeclooster op 2 jul 1845 (akte 78), ovl. (20 jaar oud) te Oldeclooster op 3 feb 1866 (akte 7)
  5.  Marten, geb. te Oldeclooster op 5 aug 1849 (akte 117), landbouwer, ovl. (29 jaar oud) te Folsgare op 1 okt 1878 (akte 218)

Vg.  Klaas Hylkema, zn. van Marten Hylkes Hylkema (IVg) en Ytje Klazes Zijlstra, geb. te Idsega op 16 okt 1811, landbouwer, ovl. (71 jaar oud) te Oudega op 1 feb 1883 (akte 23), tr. (resp. 36 en 30 jaar oud) te Wymbritseradeel op 27 okt 1847 (akte 65) met Yttje Ygrams van Ketel, geb. te Nijland op 31 okt 1816 (akte 18), boerin, ovl. (70 jaar oud) te Oudega op 24 sep 1887 (akte 215)
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Ytje, geb. te Oudega op 27 aug 1851 (akte 181), ovl. (69 jaar oud) te Hommerts op 29 aug 1920 (akte 94)
  2.  Yfke, geb. te Oudega op 15 jan 1855 (akte 14), ovl. (59 jaar oud) te Oudega op 28 jun 1914 (akte 81)
  3.  Marten, geb. te Oudega op 6 jun 1848 (akte 118), landbouwer, landbouwer, ovl. (71 jaar oud) te Workum op 4 dec 1919, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) (1) te Workum op 7 mei 1881 met Abma Doedtje, geb. te Nijega op 15 feb 1854, ovl. (46 jaar oud) op 29 jun 1900. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 52 en 36 jaar oud) (2) te Workum op 18 mei 1901 met Engel Haitsma, geb. te Workum op 20 jul 1864, ovl. (90 jaar oud) te Workum op 8 feb 1955. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Ygram, geb. te Oudega op 12 mei 1858 (akte 109), landbouwer, ovl. (99 jaar oud) te Oudega op 14 sep 1957, tr. (resp. 34 en 23 jaar oud) te Wymbritseradeel op 5 nov 1892, (ontb. door overlijden) met Jetske Stilma, geb. te Tirns op 14 nov 1868, ovl. (86 jaar oud) te Oudega op 16 nov 1954. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vh.  Marijke Douwes de Jong, dr. van Douwe Ybs en Jisk Klazes (IVh), geb. te Tjerkwerd op 20 okt 1786, winkelierster, dienstmaagd, ovl. (63 jaar oud) te Witmarsum op 11 apr 1850 (akte 18), tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) te Wonsradeel op 30 mei 1812 (akte 8) met Jetze Sikkes Steensma, geb. te Witmarsum op 6 sep 1780, koopman, winkelier, ovl. (70 jaar oud) te Witmarsum op 22 nov 1850 (akte 47)
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Sikke, geb. te Witmarsum op 24 mei 1813, ovl. (28 jaar oud) te Witmarsum op 4 feb 1842. 
  2.  Douwe, geb. te Witmarsum op 26 jan 1815, bakker, ovl. (84 jaar oud) te Exmorra op 5 jun 1899. 
  3.  Ieskjen, geb. te Witmarsum op 7 mrt 1816, ovl. (2 jaar oud) te Witmarsum op 15 sep 1818. 
  4.  Pieter, geb. te Witmarsum op 17 jan 1818, ovl. (7 maanden oud) te Witmarsum op 28 aug 1818. 
  5.  Jiskjen, geb. te Witmarsum op 21 aug 1819, ovl. (37 dagen oud) te Witmarsum op 27 sep 1819. 
  6.  Djuwke, geb. te Witmarsum op 23 sep 1824, ovl. (32 dagen oud) te Witmarsum op 25 okt 1824. 

Vi.  Klaas Douwes de Boer, zn. van Douwe Ybs en Jisk Klazes (IVh), geb. te Baburen op 18 mrt 1788, schipper, arbeider, ovl. (60 jaar oud) te Abbega op 8 dec 1848 (akte 171), tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Tjerkwerd op 12 mei 1816 (akte 4) met Marie Hantjes Hannema, geb. te Dedgum op 2 feb 1793, ovl. (78 jaar oud) te Bolsward op 24 jan 1872. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Douwe, geb. te Westhem op 19 dec 1816 (akte 59), ovl. (17 dagen oud) te Westhem op 5 jan 1817 (akte 1)

Vj.  Yb Douwes de Jong, zn. van Douwe Ybs en Jisk Klazes (IVh), geb. te Baburen op 1 nov 1789, schipper, boerenknecht, veldwachter, ovl. (50 jaar oud) te Witmarsum op 21 mrt 1840 (akte 10), tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) (1) te Wonsradeel op 9 mei 1818 (akte 28) met Sjoukje Jans Rienstra, geb. te Workum op 21 jan 1787, dienstmaagd, ovl. (36 jaar oud) te Witmarsum op 20 jul 1823. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Douwe Yebs, geb. te Witmarsum op 4 aug 1818, boerenknecht, ovl. (51 jaar oud) te Witmarsum op 3 jun 1870, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Witmarsum op 11 mei 1839 (akte 25) met Antje Ruurds Tadema, geb. te Tjerkwerd op 21 okt 1813, ovl. (59 jaar oud) te Witmarsum op 15 okt 1873 (akte 58). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Aukjen Yebs, geb. te Witmarsum op 8 okt 1819. 
  3.  Douwe, geb. te Witmarsum op 4 mei 1821. 
  4.  Jiskjen, geb. te Witmarsum op 12 apr 1822. 
  Yb Douwes de Jong, tr. (resp. 35 en 23 jaar oud) (2) te Witmarsum op 27 nov 1824 (akte 67) met Lemke Cornelis de Wit, geb. te Bolsward op 19 jul 1801, winkelierster, dienstmaagd, ovl. (74 jaar oud) te Witmarsum op 2 okt 1875 (akte 75)
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis, geb. te Witmarsum op 25 sep 1825, boerenknecht, ovl. (22 jaar oud) te Witmarsum op 6 feb 1848 (akte 23)
  2.  Jan Yebs, geb. te Witmarsum op 30 nov 1827, ovl. (32 jaar oud) te Haarlemmermeer op 1 dec 1859, volgt VIe
  3.  Klaas, geb. te Witmarsum op 10 jul 1830, gardenier, ovl. (77 jaar oud) te Witmarsum op 16 mei 1908, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Wonsradeel op 13 mei 1854 (akte 53) met Aafke Jochums van der Schaaf, geb. te Arum op 21 jan 1828, ovl. (78 jaar oud) te Witmarsum op 2 jul 1906 (akte 88). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jinke, geb. te Witmarsum op 4 jan 1833, arbeider, ovl. (42 jaar oud) te Witmarsum op 11 apr 1875 (akte 33), tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Wonsradeel op 25 mei 1861 (akte 60) met Marie Romkes Rusticus, geb. te Allingawier op 25 sep 1835, dienstmeid, ovl. (36 jaar oud) te Witmarsum op 19 dec 1871. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jiskjen, geb. te Witmarsum op 13 sep 1835, ovl. (58 jaar oud) te Witmarsum op 12 jan 1894 (akte 23), tr. (beiden 28 jaar oud) te Wonsradeel op 5 nov 1863 (akte 112) met Frans Kooyenga, geb. te Witmarsum op 5 okt 1835 (akte 103), schipper, ovl. (83 jaar oud) te Witmarsum op 14 feb 1919 (akte 37). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Minke, geb. te Witmarsum op 26 aug 1838, naaister, ovl. (19 jaar oud) te Witmarsum op 9 feb 1858, tr. (resp. 18 en 24 jaar oud) te Wonsradeel op 6 jun 1857 (akte 80) met Rein Hylkes Feenstra, geb. te Koudum op 13 mei 1833, arbeider, ovl. (53 jaar oud) te Koudum op 5 sep 1886. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vk.  Sjerp Douwes de Jong, zn. van Douwe Ybs en Jisk Klazes (IVh), geb. te Baburen op 29 jul 1791, schipper, arbeider, ovl. (62 jaar oud) te Witmarsum op 13 sep 1853, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Wonsradeel op 1 jun 1822 (akte 30) met Bregtje Franses Kooyenga, geb. te Arum op 2 jul 1798, dienstmaagd, ovl. (63 jaar oud) te Witmarsum op 10 dec 1861 (akte 61)
 Uit dit huwelijk 6 zonen: 
  1.  Douwe, geb. te Witmarsum op 24 feb 1823, ovl. (53 jaar oud) te Witmarsum op 19 dec 1876 (akte 66), volgt VIf
  2.  Frans, geb. te Witmarsum op 28 sep 1824, arbeider, ovl. (50 jaar oud) te Arum op 10 mrt 1875 (akte 20)
  3.  Klaas, geb. te Witmarsum op 26 jan 1828, ovl. (1 jaar oud) te Witmarsum op 11 nov 1829 (akte 49)
  4.  Klaas, geb. te Witmarsum op 31 aug 1831, arbeider, ovl. (76 jaar oud) te Witmarsum op 16 mei 1908, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Wonsradeel op 22 mei 1858 (akte 56) met Fritia Jans Schuurmans, geb. te Wommels op 10 okt 1837, ovl. (31 jaar oud) te Pingjum op 2 jun 1869 (akte 25). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Willem, geb. te Witmarsum op 4 okt 1834, kooltjer, ovl. (35 jaar oud) te Arum op 2 mei 1870 (akte 23), tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Wonsradeel op 3 mei 1862 (akte 18) met Riemke Tjerks Yntema, geb. te Idsegahuizum op 29 mei 1836 (akte 64), ovl. (71 jaar oud) te Idsegahuizum op 3 jun 1907 (akte 70). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Pieter, geb. te Witmarsum op 16 mrt 1838, ovl. (3 maanden oud) te Witmarsum op 4 jul 1838. 

Vl.  Sjerpjen Hendriks de Jong, dr. van Hendrik Gerrits de Jong (turfschipper) en Klaaske Klazes (IVj), geb. te Oudega op 13 jun 1807, arbeidster, ovl. (45 jaar oud) te Heeg op 25 feb 1853, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Heeg op 4 jun 1831 (akte 31) met Wypke Hannes Raukema, zn. van Hanne Geerts Raukema en Wymke Helffenstein, geb. te Heeg op 9 jun 1808, bakker, ovl. (31 jaar oud) te Heeg op 11 jul 1839. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Klaaske, geb. te Heeg op 4 sep 1831, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op 12 nov 1898, volgt VIg
  2.  Hanne, geb. te Heeg op 5 mrt 1833, ovl. (61 jaar oud) te Heeg op 11 feb 1895 (akte 24), volgt VIh
  3.  Hendrik, geb. te Heeg op 8 mei 1835, mastemaker, scheepmaker, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 20 mrt 1913, tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) te Amsterdam op 28 okt 1863 met Wilhelmina Geertuida Heskes, geb. te Arnhem op 11 nov 1830, dienstbaar, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 17 jan 1905. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Wilhelmina, geb. te Heeg op 9 feb 1838, ovl. (1 jaar oud) te Heeg op 19 mrt 1839. 

Vm.  Hendrik Klazes de Jong, zn. van Klaas Klazes de Jong (IVk) en Hendrika Hendriks Helffenstein, geb. te Heeg op 14 jul 1807, schipper/matroos, ovl. (43 jaar oud) te op zee op 5 okt 1850, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Heeg op 13 jan 1838 (akte 1) met Ymkjen Jacobs Viersma, dr. van Jacob Teakes Viersma en Wytske Sybes Koopmans, geb. te Heeg op 4 sep 1812, naaister, ovl. (53 jaar oud) te Heeg op 23 mrt 1866. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jacob, geb. te Heeg op 21 okt 1838 (akte 191), ovl. (72 jaar oud) te Heeg op 7 feb 1911 (akte 24), volgt VIi
  2.  Klaas Hendriks, geb. te Heeg op 22 mrt 1841 (akte 55), ovl. (53 jaar oud) te Heeg op 26 okt 1894 (akte 147), volgt VIj
  3.  Wietske, geb. te Heeg op 28 okt 1850, ovl. (27 jaar oud) te Velp op 6 feb 1878, volgt VIk

Vn.  Klaas Klazes de Jong, zn. van Klaas Klazes de Jong (IVk) en Hendrika Hendriks Helffenstein, geb. te Heeg op 18 mrt 1810, schipper, werkman, zeeman, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 20 mei 1871, tr. (resp. 28 en 18 jaar oud) te Heeg op 8 jan 1839 met Baukje Abrahams ten Cate, dr. van Abraham Adams ten Cate en Wietske Wiegers Ferwerda, geb. te Heerenveen op 14 jan 1820, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam op 30 mei 1904. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Hendrika, geb. te Lemmer op 4 apr 1840, naaister, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam op 14 aug 1891. 
  2.  Klaas, geb. te Lemmer op 23 aug 1842, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam op 24 okt 1904, volgt VIl
  3.  Abraham, geb. te Lemmer op 26 sep 1844, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 23 apr 1919, volgt VIm
  4.  Wietske, geb. te Amsterdam op 1 sep 1846, ovl. (86 jaar oud) te Amsterdam op 22 feb 1933, tr. (resp. 63 en 58 jaar oud) te Amsterdam op 10 nov 1909 met Huibertus Joseph de Ridder, geb. te Vlissingen op 23 nov 1850, polderwerker, grondwerker, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 7 apr 1924. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Sjerp, geb. te Haarlem op 24 jul 1848, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam op 13 mrt 1892, volgt VIn
  6.  Catharina, geb. te Amsterdam op 19 jun 1852, dienstbode. 
  7.  Marcus, geb. te Amsterdam op 13 aug 1855, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 10 apr 1935, volgt VIo
  8.  Philippina, geb. te Amsterdam op 8 okt 1858, dienstbode, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 13 jul 1940, tr. (resp. 38 en 30 jaar oud) te Amsterdam op 12 mei 1897 met Johannes van Delft, geb. te Amsterdam op 26 mrt 1867, werker van den handel, werker v/d handel, ovl. (76 jaar oud) te Bloemendaal op 1 dec 1943. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Jelle, geb. te Amsterdam op 8 mrt 1864, ovl. (2 jaar oud) te Amsterdam op 24 sep 1866. 

Vo.  Catharina de Jong, dr. van Klaas Klazes de Jong (IVk) en Hendrika Hendriks Helffenstein, geb. te Heeg op 5 sep 1812, ovl. (70 jaar oud) te Heeg op 4 apr 1883, tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) te Heeg op 20 mrt 1832 met Anne Harings Walinga, zn. van Haring Walinga en Antje Freerks Bokma, geb. te Langweer op 10 sep 1806, boer, ovl. (49 jaar oud) te Nijega op 27 apr 1856. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Freerk Annes, geb. te Dijken op 1 dec 1832, ovl. (39 jaar oud) te IJlst op 26 apr 1872, volgt VIp
  2.  Klaas, geb. te Langweer op 21 mei 1834, ovl. (12 jaar oud) te Koudum op 24 okt 1846 (akte 80)
  3.  Antje, geb. te Hommerts op 21 sep 1836, ovl. (75 jaar oud) te Heeg op 22 nov 1911 (akte 152), volgt VIq
  4.  Haring, geb. te Hommerts op 17 apr 1839, ovl. (83 jaar oud) te Zeist op 18 feb 1923, volgt VIr
  5.  Hendrikus, geb. te Stavoren op 21 dec 1841, ovl. (66 jaar oud) te Oosthem op 9 dec 1908, volgt VIs
  6.  Waling, geb. te Warns op 16 okt 1844 (akte 83), ovl. (78 jaar oud) te Woudsend op 24 jun 1923 (akte 79), volgt VIt
  7.  Klaaske, geb. te Hommerts op 21 nov 1846, volgt VIu
  8.  Klaas Annes, geb. te Nijega op 8 apr 1849, ovl. (1 jaar oud) te Nijega op 6 feb 1851 (akte 10)
  9.  Sjerp, geb. te Nijega op 27 mei 1850, ovl. (2 maanden oud) te Nijega op 5 aug 1850. 
  10.  Hendrika, geb. te Nijega op 5 jul 1851, ovl. (38 jaar oud) te Oppenhuizen op 2 feb 1890 (akte 24), volgt VIv
  11.  Klaas, geb. te Nijega op 19 aug 1854, ovl. (5 jaar oud) te Heeg op 3 jan 1860 (akte 6)

Vp.  Markus Klazes de Jong, zn. van Klaas Klazes de Jong (IVk) en Hendrika Hendriks Helffenstein, geb. te Heeg op 2 feb 1817, schipper, koopman, ovl. (57 jaar oud) te Heeg op 6 jul 1874, tr. (resp. 37 en 26 jaar oud) te Heeg op 10 jun 1854 (akte 58) met Lipkjen Cornelis Visser, dr. van Cornelis Ykes Visser en Sijke Arjens Jaarsma, geb. te Heeg op 21 apr 1828, winkelierster, ovl. (89 jaar oud) te Heerenveen op 30 okt 1917 (akte 207)
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Hendrika Markus, geb. te Heeg op 8 sep 1855, ovl. (48 jaar oud) te Woudsend op 11 feb 1904, volgt VIw
  2.  Cornelis Arjen, geb. te Heeg op 27 jan 1858, ovl. (20 jaar oud) te IJlst op 25 jun 1878. 
  3.  Sijke Martens, geb. te Heeg op 21 mei 1860, ovl. (70 jaar oud) te Rijsoord op 1 jan 1931, volgt VIx
  4.  Catharina, geb. te Heeg op 3 dec 1862, ovl. (74 jaar oud) te Sneek op 29 okt 1937 (akte 196)
  5.  Klaas Marcus, geb. te Heeg op 9 feb 1865, ovl. te Leeuwarden, volgt VIy
  6.  Janke, geb. te Heeg op 19 sep 1866, ovl. (71 jaar oud) te Oudeschoot op 12 jun 1938 (akte 167), volgt VIz
  7.  Markus, geb. te Heeg op 8 sep 1868, ovl. (65 jaar oud) te Joure op 24 feb 1934, volgt VIaa
  Lipkjen Cornelis Visser, dr. van Cornelis Ykes Visser en Sijke Arjens Jaarsma, tr. (resp. 62 en 70 jaar oud) (2) te Heeg op 6 nov 1890 met Ane Doedes Jaarsma, geb. te Heeg op 14 apr 1820, boer, ovl. (73 jaar oud) te St Nicolaasga op 13 mrt 1894. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vq.  Wiebe Andries Wybenga, zn. van Andries Wybes Wybenga en Hyke Klazes (IVl), geb. te Witmarsum op 4 jul 1810, arbeider, ovl. (45 jaar oud) te Witmarsum op 5 mei 1856 (akte 35), tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) te Wonsradeel op 11 mei 1839 (akte 27) met Wilhelmina Hendriks Karsten, geb. te Pingjum op 14 okt 1808, dienstmeid, ovl. (89 jaar oud) te Wons op 19 jan 1898 (akte 16)
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Aafke, geb. te Witmarsum op 2 aug 1843 (akte 104), ovl. (86 jaar oud) te Almenum op 11 nov 1929 (akte 62)
  2.  Hendrik, geb. te Witmarsum op 13 feb 1847 (akte 23), ovl. (2 jaar oud) te Witmarsum op 3 aug 1849 (akte 37)

Vr.  Hieke Andries Wybenga, dr. van Andries Wybes Wybenga en Hyke Klazes (IVl), geb. te Witmarsum op 11 jan 1813, ovl. (31 jaar oud) te Pingjum op 4 mei 1844 (akte 22), tr. (resp. 29 en 37 jaar oud) te Wonsradeel op 7 mei 1842 (akte 37) met Jelle Evert Strandstra, geb. te Pingjum op 24 aug 1804, arbeider, ovl. (82 jaar oud) te Pingjum op 24 mei 1887. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Pieterikje Jelles, geb. te Pingjum op 11 aug 1842, ovl. (68 jaar oud) te Pingjum op 20 mrt 1911. 

Vs.  Jan Koopmans, zn. van Johannes Harmens Koopmans (IVm) (koopman) en Froukje Wirdmers (winkeliersche), ged. te Blauwhuis op 11 mei 1811, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Harlingen op 13 jul 1885, tr. (resp. ongeveer 28 en 23 jaar oud) te Wonsradeel op 25 mei 1839 met Anke Jans Bijlsma, geb. te Parrega op 27 feb 1816, ovl. (48 jaar oud) te Harlingen op 2 dec 1864. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Johannes, geb. te Harlingen op 19 jun 1843. 
  2.  Nn, geb. en ovl. te Harlingen op 14 mrt 1851. 
  3.  Jan, geb. te Harlingen op 12 mei 1852, ovl. (65 jaar oud) te Harlingen op 15 jan 1918. 
  4.  Tjalke, geb. te Harlingen op 26 jan 1854, ovl. (5 jaar oud) te Harlingen op 29 mei 1859. 
  5.  Hermanus, geb. te Harlingen op 17 nov 1855, ovl. (7 maanden oud) te Harlingen op 17 jun 1856. 
  6.  Dieuwke, geb. te Harlingen op 26 jan 1845. 
  7.  Froukje, geb. te Harlingen op 6 nov 1846, ovl. (28 jaar oud) te Harlingen op 5 mei 1875. 

Vt.  Marijke Koopmans, dr. van Johannes Harmens Koopmans (IVm) (koopman) en Froukje Wirdmers (winkeliersche), geb. te Dedgum op 28 okt 1812, ged. te Blauwhuis op 28 okt 1812, ovl. (83 jaar oud) te Tjerkwerd op 16 nov 1895, tr. (resp. 31 en ongeveer 42 jaar oud) te Wonsradeel op 20 apr 1844 met Joannis Thomas Symonsma, ged. te Blauwhuis op 30 sep 1801, koemelker, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Workum op 29 jun 1858. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johannes, geb. te Greonterp op 19 jun 1844, ovl. (82 jaar oud) te Makkum op 5 sep 1926. 
  2.  Froukje, geb. te Greonterp op 1 mei 1847, ovl. (79 jaar oud) te Bolsward op 29 mrt 1927. 
  3.  Sieuwke, geb. te Greonterp op 14 mrt 1851, naaister, ovl. (25 jaar oud) te Dedgum op 5 jan 1877. 
  4.  Thomaske, geb. te Greonterp op 20 feb 1853, ovl. (64 jaar oud) te Bolsward op 22 aug 1917. 
  5.  Trijntje, geb. te Greonterp op 31 okt 1854, ovl. (87 jaar oud) te Westhem op 10 feb 1942. 

Generatie VI

VIa.  Wiebe Okkes Visser, zn. van Ocke Wiebes Visser (Va) en Hantje Sjoerds Bakker, geb. te Harich op 29 mrt 1813, arbeider, ovl. (75 jaar oud) te St Nicolaasga op 26 nov 1888 (akte 75), tr. (resp. 34 en 27 jaar oud) te Utingeradeel op 9 mei 1847 met Antje Gerbens Brouwer, geb. te Broek op 30 aug 1819, ovl. (40 jaar oud) te St Nicolaasga op 1 sep 1859 (akte 9)
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Richtje, geb. te Oosterhaule op 17 okt 1850 (akte 36)
  2.  Okke, geb. te Snikzwaag op 24 dec 1853 (akte 189), ovl. (87 jaar oud) te St Nicolaasga op 4 jul 1941. 

VIb.  Sjoerd Okkes Visser, zn. van Ocke Wiebes Visser (Va) en Hantje Sjoerds Bakker, geb. te Tjerkgaast op 3 okt 1822, praamschipper, winkelier, ovl. (81 jaar oud) te Idskenhuizen op 27 sep 1904 (akte 57), tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Doniawerstal op 27 apr 1850 met Geertje Johannes Klos, geb. te Idskenhuizen op 7 mei 1826 (akte 33), ovl. (37 jaar oud) te Idskenhuizen op 1 aug 1863 (akte 56)
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Okke, geb. te Idskenhuizen op 3 jul 1851 (akte 31), ovl. (89 jaar oud) te Idskenhuizen op 23 feb 1941. 
  2.  Jeltje, geb. te Idskenhuizen op 27 sep 1852 (akte 41), ovl. (12 jaar oud) te Idskenhuizen op 18 apr 1865. 
  3.  Johannes, geb. te Idskenhuizen op 22 nov 1854 (akte 43), koemelker. 
  4.  Hantje, geb. te Idskenhuizen op 5 jul 1857, winkelier, ovl. (63 jaar oud) te St Nicolaasga op 18 nov 1920. 
  5.  Hotske, geb. te Idskenhuizen op 9 sep 1859 (akte 64), ovl. (4 maanden oud) te Idskenhuizen op 7 feb 1860. 

VIc.  Akke van Slageren, dr. van Durk Meyes van Slageren en Hylkjen Hylkema (Ve), geb. te Gaastmeer op 19 mrt 1837 (akte 52), ovl. (75 jaar oud) te Heeg op 27 feb 1913 (akte 27), tr. (beiden 24 jaar oud) te Wymbritseradeel op 18 mei 1861 (akte 48) met Jelle Jetzes Reijenga, geb. te Heeg op 1 mrt 1837 (akte 38), schipper, ovl. (80 jaar oud) te Heeg op 3 aug 1917. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afke, geb. te Heeg op 24 mei 1862, ovl. (62 jaar oud) te Nijhuizum op 1 mei 1925. 
  2.  Durk, geb. te Heeg op 5 okt 1864, ovl. (83 jaar oud) te Heeg op 6 mei 1948. 
  3.  Hylkje, geb. te Heeg op 17 dec 1866, ovl. (80 jaar oud) te Sneek op 13 jun 1947. 
  4.  Jetze, geb. te Heeg op 5 dec 1869, ovl. (71 jaar oud) te Sneek op 15 dec 1940. 

VId.  Theodorus Hylkema, zn. van Hylke Hylkema (Vf) en Jantie Theodorus Ykema, geb. te Oudega op 16 okt 1842 (akte 98), tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) te Workum op 4 dec 1873 met Jeltje Ybema, geb. te Workum op 21 mrt 1848. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jantje, geb. te Workum op 6 nov 1873. 
  2.  Tjeerd, geb. te Workum op 13 mei 1878, ovl. (43 jaar oud) te Sneek op 19 okt 1921. 
  3.  Magdalena, geb. te Workum op 6 feb 1880. 
  4.  Hielke, geb. te Workum op 29 jan 1883. 

VIe.  Jan Yebs de Jong, zn. van Yb Douwes de Jong (Vj) en Lemke Cornelis de Wit, geb. te Witmarsum op 30 nov 1827, arbeider, ovl. (32 jaar oud) te Haarlemmermeer op 1 dec 1859, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Pingjum op 7 mei 1853 (akte 31) met Trijntje Sjoerds Hoogstra, geb. te Pingjum op 6 jan 1830, naaister. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Sjoerd, geb. te Witmarsum op 17 feb 1854, arbeider. 

VIf.  Douwe de Jong, zn. van Sjerp Douwes de Jong (Vk) en Bregtje Franses Kooyenga, geb. te Witmarsum op 24 feb 1823, koolverbouwer, ovl. (53 jaar oud) te Witmarsum op 19 dec 1876 (akte 66), tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) te Wonsradeel op 12 apr 1856 (akte 8) met Jantje Pieters Kooyenga, geb. te Witmarsum op 21 jan 1832 (akte 16), ovl. (73 jaar oud) te Witmarsum op 12 mrt 1905 (akte 37)
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter, geb. te Witmarsum op 14 apr 1859, ovl. (71 jaar oud) te Witmarsum op 1 mrt 1931. 

VIg.  Klaaske Raukema, dr. van Wypke Hannes Raukema en Sjerpjen Hendriks de Jong (Vl), geb. te Heeg op 4 sep 1831, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op 12 nov 1898, tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) te Amsterdam op 3 jun 1858 met Machiel van Reenen, geb. te Harlingen op 9 jan 1827, scheepstimmerman, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 2 nov 1901. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Leendert Louis, geb. te Amsterdam op 29 aug 1859, ovl. (4 jaar oud) te Amsterdam op 18 feb 1864. 
  2.  Klazina Jacomina, geb. te Amsterdam op 13 mei 1861, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam op 30 jun 1951, volgt VIIa
  3.  Lena Justina Louise, geb. te Amsterdam op 17 mrt 1867, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 16 aug 1944, volgt VIIb
  Machiel van Reenen, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) te Amsterdam op 28 mei 1851 met Jacomina de Bruin, geb. te Harlingen op 7 mrt 1827, naaister, ovl. (28 jaar oud) te Amsterdam op 27 feb 1856. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Margaritha, geb. te Amsterdam op 29 feb 1852. 
  2.  Allert, geb. te Amsterdam op 6 jan 1854, scheepstimmerman. 

VIh.  Hanne Raukema, zn. van Wypke Hannes Raukema en Sjerpjen Hendriks de Jong (Vl), geb. te Heeg op 5 mrt 1833, ovl. (61 jaar oud) te Heeg op 11 feb 1895 (akte 24), tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Heeg op 17 mei 1862 met Meino Jacobs van Netten, geb. te Heeg op 11 okt 1833 (akte 167), ovl. (90 jaar oud) te Heeg op 24 jul 1924 (akte 84)
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wiepke, geb. te Heeg op 3 apr 1864 (akte 122), ovl. (79 jaar oud) te Zaandam op 22 dec 1943, volgt VIIc
  2.  Jacob Roukema, geb. te Heeg op 29 okt 1869 (akte 293), ovl. (78 jaar oud) te Deventer op 15 okt 1948, volgt VIId
  3.  Anna Froukje, geb. te Heeg op 10 jul 1872 (akte 219), ovl. (65 jaar oud) te Heeg op 26 nov 1937. 

VIi.  Jacob de Jong, zn. van Hendrik Klazes de Jong (Vm) en Ymkjen Jacobs Viersma, geb. te Heeg op 21 okt 1838 (akte 191), timmermansknecht, ovl. (72 jaar oud) te Heeg op 7 feb 1911 (akte 24), tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Heeg op 17 okt 1863 (akte 99) met Marijke Jetses de Vries, geb. te Heeg op 27 dec 1834, ovl. (82 jaar oud) te Heeg op 30 nov 1917. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Ymkje, geb. te Heeg op 11 apr 1864, ovl. (één maand oud) te Heeg op 6 jun 1864. 
  2.  Hendrik, geb. te Heeg op 10 jun 1865, verwersknecht, schilder, ovl. (72 jaar oud) te Arnhem op 22 feb 1938, tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) te Arnhem op 27 apr 1898 (akte 96) met Jacoba Geertruida Schuilenburg, geb. te Arnhem op 30 apr 1866. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jetze, geb. te Heeg op 30 apr 1868, ovl. (5 maanden oud) te Heeg op 9 okt 1868. 
  4.  Ymkje, geb. te Heeg op 22 jan 1872, ovl. (1 jaar oud) te Heeg op 23 mei 1873. 
  5.  Ymkje, geb. te Heeg op 16 mei 1874, ovl. (19 jaar oud) te Heeg op 1 sep 1893, volgt VIIe

VIj.  Klaas Hendriks de Jong, zn. van Hendrik Klazes de Jong (Vm) en Ymkjen Jacobs Viersma, geb. te Heeg op 22 mrt 1841 (akte 55), timmermansknecht, winkelier, ovl. (53 jaar oud) te Heeg op 26 okt 1894 (akte 147), tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (1) te Heeg op 27 mei 1871 met Wypkjen Struikmans, dr. van Kornelis Pieters Struikmans en Ytje Hendriks de Boer, geb. te Jutrijp op 23 jun 1841, ovl. (40 jaar oud) te Heeg op 23 jul 1881. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Ytje, geb. te Heeg op 30 sep 1872, ovl. (74 jaar oud) te Voorthuizen op 27 apr 1947, tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) te Heeg op 2 jun 1900 (akte 72) met Klaas Endendijk, geb. te Ermelo op 2 okt 1864. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hendrik, geb. te Heeg op 29 aug 1874, ovl. (40 jaar oud) te Heeg op 17 jun 1915, volgt VIIf
  3.  Ymkje, geb. te Heeg op 28 aug 1877, naaister, ovl. (21 jaar oud) te Heeg op 6 dec 1898. 
  4.  Kornelis, geb. te Heeg op 25 nov 1879, ovl. (48 jaar oud) te Heeg op 7 sep 1928, volgt VIIg
  Klaas Hendriks de Jong, tr. (resp. 42 en 36 jaar oud) (2) te Heeg op 26 mei 1883 met Sjoukje Bleeker, dr. van Johannes Martens Bleeker en Grietje Gerbens Kok, geb. te Idskenhuizen op 7 apr 1847, winkelierster, ovl. (57 jaar oud) te Heeg op 6 feb 1905. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Johannes, geb. te Heeg op 28 feb 1884, ovl. (6 maanden oud) te Heeg op 10 sep 1884. 
  2.  Johannes, geb. te Heeg op 17 feb 1885, ovl. (70 jaar oud) te Heeg op 16 dec 1955, volgt VIIh
  3.  (levenloos), geb. en ovl. te Heeg op 18 mei 1887 (akte 125)

VIk.  Wietske de Jong, dr. van Hendrik Klazes de Jong (Vm) en Ymkjen Jacobs Viersma, geb. te Heeg op 28 okt 1850, ovl. (27 jaar oud) te Velp op 6 feb 1878, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Rheden op 25 nov 1875 (akte 88) met Cornelis Bosch, geb. te Velp op 6 nov 1845, dagloner, ovl. (83 jaar oud) te Arnhem op 31 okt 1929. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Hester Eijmptje, geb. te Velp op 21 jul 1876 (akte 224), ovl. (6 weken oud) te Velp op 5 sep 1876 (akte 175)
  2.  Hester Ymkje, geb. te Velp op 22 aug 1877 (akte 270), ovl. (3 maanden oud) te Brummen op 22 nov 1877 (akte 133)

VIl.  Klaas de Jong, zn. van Klaas Klazes de Jong (Vn) en Baukje Abrahams ten Cate, geb. te Lemmer op 23 aug 1842, werkman, hooiwerker, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam op 24 okt 1904, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) (1) te Amsterdam op 15 jan 1868 met Margaretha Maria Dorothea Michiels, geb. te Amsterdam op 10 mei 1838, ovl. (46 jaar oud) te Amsterdam op 22 jul 1884. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Susanne Maria Michiels, geb. te Amsterdam op 4 nov 1864. 
  2.  Klasina Maria, geb. te Amsterdam op 22 sep 1868. 
  3.  Herman Nicolaas, geb. te Amsterdam op 8 mrt 1874, timmerman, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 8 jul 1953, tr. (resp. 47 en 33 jaar oud) te Sacramento USA [Verenigde Staten] op 28 mrt 1921 met Anna Maria Hendrika van Leeuwen, geb. te Rotterdam op 20 dec 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Klaas de Jong, tr. (resp. 43 en 36 jaar oud) (2) te Amsterdam op 2 jun 1886 met Henriette Marguerita Niessen, geb. te Amsterdam op 9 jun 1849, ovl. (46 jaar oud) te Amsterdam op 18 mei 1896. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIm.  Abraham de Jong, zn. van Klaas Klazes de Jong (Vn) en Baukje Abrahams ten Cate, geb. te Lemmer op 26 sep 1844, werkman; fouragemeester, schippersknecht, werkman, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 23 apr 1919, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 16 jun 1869 met Alida Andersen, geb. te Amsterdam op 16 apr 1846, dienstbaar, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam op 3 okt 1908. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Hendrik Klaas, geb. te Amsterdam op 19 apr 1870, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 7 jan 1946, volgt VIIi
  2.  Johannes Niels, geb. te Amsterdam op 24 feb 1872, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 17 mei 1953, volgt VIIj
  3.  Sjerp, geb. te Amsterdam op 15 mei 1874, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 25 jan 1960, volgt VIIk
  4.  Elisabeth Catharina, geb. te Amsterdam op 15 nov 1875. 
  5.  Catharina, geb. te Amsterdam op 23 apr 1877, ovl. (3 weken oud) te Amsterdam op 14 mei 1877. 
  6.  Wietske, geb. te Amsterdam op 23 apr 1877, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 17 aug 1878. 
  7.  Alida, geb. te Amsterdam op 10 aug 1878, volgt VIIl
  8.  Abraham, geb. te Amsterdam op 25 feb 1881, ovl. (6 jaar oud) te Amsterdam op 5 nov 1887. 
  9.  Marcus, geb. te Amsterdam op 20 feb 1883, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 16 feb 1963, volgt VIIm
  10.  Johanna Christina, geb. te Amsterdam op 10 jun 1885, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam op 14 jan 1969, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 3 nov 1909 met Abraham van Rosse, geb. te Leiden op 27 jun 1881, koopman, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 8 mei 1961. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Louisa Philippina, geb. te Amsterdam op 5 mei 1888, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 24 sep 1961, volgt VIIn
  12.  Abraham, geb. te Amsterdam op 2 sep 1891, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op 2 jul 1955, volgt VIIo

VIn.  Sjerp de Jong, zn. van Klaas Klazes de Jong (Vn) en Baukje Abrahams ten Cate, geb. te Haarlem op 24 jul 1848, hooiwerker, werkman, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam op 13 mrt 1892, tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 19 jan 1876 met Neeltje Catharina van Sitteren, geb. te Amsterdam op 12 okt 1855, ovl. (42 jaar oud) te Amsterdam op 17 feb 1898. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Sjerp Klaas, geb. te Amsterdam op 16 mrt 1877, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 25 dec 1956, volgt VIIp
  2.  Catharina Louise, geb. te Amsterdam op 18 jun 1879, ovl. (11 jaar oud) te Amsterdam op 17 okt 1890. 
  3.  Marcus Reinier, geb. te Amsterdam op 11 mrt 1882, ovl. (75 jaar oud) te Nassau Lake [Verenigde Staten] op 3 aug 1957, volgt VIIq
  4.  Neeltje, geb. te Amsterdam op 6 nov 1884. 

VIo.  Marcus de Jong, zn. van Klaas Klazes de Jong (Vn) en Baukje Abrahams ten Cate, geb. te Amsterdam op 13 aug 1855, schilder, schilder, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 10 apr 1935, tr. (resp. 49 en 41 jaar oud) te Amsterdam op 17 nov 1904 met Geertje Smid, geb. te Bolsward op 20 feb 1863, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 8 feb 1934. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Marcus, geb. te Amsterdam op 28 sep 1905, ass. boormeester, tr. (resp. 24 en 33 jaar oud) op 2 apr 1930, (gesch. te Amsterdam op 13 mrt 1952) met Catharina Susanna Bokelmann, geb. te Amsterdam op 21 jul 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIp.  Freerk Annes Walinga, zn. van Anne Harings Walinga en Catharina de Jong (Vo), geb. te Dijken op 1 dec 1832, arbeider, arbeider, ovl. (39 jaar oud) te IJlst op 26 apr 1872, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Nijega op 2 mei 1863 (akte 14) met Hinke Frederiks Dillingh, geb. te Leeuwarden op 24 okt 1840, ovl. (33 jaar oud) te IJlst op 13 mrt 1874 (akte 13)
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Catharina, geb. te Leeuwarden op 25 jan 1864, ovl. (8 jaar oud) te IJlst op 22 mrt 1872 (akte 13)
  2.  Anne, geb. te Wolsum op 17 dec 1865, volgt VIIr
  3.  Aaltje, geb. te Westhem op 27 apr 1868 (akte 138), ovl. (4 jaar oud) te IJlst op 12 apr 1873 (akte 7)
  4.  Antje, geb. te IJlst op 1 jun 1870, ovl. (21 jaar oud) te Nijmegen op 11 feb 1892. 

VIq.  Antje Walinga, dr. van Anne Harings Walinga en Catharina de Jong (Vo), geb. te Hommerts op 21 sep 1836, baker, ovl. (75 jaar oud) te Heeg op 22 nov 1911 (akte 152), tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Heeg op 1 sep 1860 (akte 61) met Johannes Frankes van Netten, geb. te Heeg op 20 mei 1832, schipper, visser, ovl. (46 jaar oud) te Gaastmeer op 27 mei 1878. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Trijntje, geb. te Follega op 15 sep 1863 (akte 29), ovl. (84 jaar oud) te Diepeveen op 2 feb 1948. 
  2.  Catharina, geb. te Heeg op 28 feb 1873 (akte 69), tr. (resp. 12 en 26 jaar oud) te Hellevoetsluis op 25 sep 1885 met Dirk Hopman, geb. te Den Helder op 25 feb 1859, sergeant torpedist, ovl. (78 jaar oud) te Den Helder op 1 feb 1938. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIr.  Haring Walinga, zn. van Anne Harings Walinga en Catharina de Jong (Vo), geb. te Hommerts op 17 apr 1839, schipper, schipper, schippersknecht, ovl. (83 jaar oud) te Zeist op 18 feb 1923, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Sneek op 17 jan 1869 (akte 4) met Hinke de Jager, geb. te Sneek op 11 jun 1845 (akte 65), ovl. (71 jaar oud) te Akkrum op 2 jun 1917 (akte 46)
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Bregtje, geb. te Sneek op 11 dec 1869 (akte 267)
  2.  Izaak, geb. te Heeg op 5 aug 1872 (akte 238), schipper, ovl. (65 jaar oud) te Ermelo op 29 okt 1937. 
  3.  Bregtje, geb. te Heeg op 23 aug 1873 (akte 286), ovl. (3 maanden oud) te Sneek op 21 dec 1873 (akte 229)
  4.  Anne, geb. te Sneek op 8 okt 1874 (akte 256), ovl. (één maand oud) te Olst op 3 dec 1874 (akte 242)
  5.  Bregtje, geb. te Sneek op 18 dec 1875 (akte 346)
  6.  Anne, geb. te Sneek op 10 apr 1877 (akte 105), ovl. (3 weken oud) te Sneek op 1 mei 1877. 
  7.  Bregtje, geb. te Heeg op 11 mei 1878 (akte 165), ovl. (7 weken oud) te Heeg op 30 jun 1878 (akte 154)
  8.  Anne, geb. te Amsterdam op 13 okt 1879, schipper, ovl. (83 jaar oud) te Sneek op 24 jun 1963, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Sneek op 3 jun 1907 met Leentje Hofstra, geb. te Sneek op 11 aug 1884, ovl. (94 jaar oud) te Sneek op 8 sep 1978. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Douwe, geb. te Leeuwarden op 21 okt 1880, ovl. (7 weken oud) te Amsterdam op 15 dec 1880. 

VIs.  Hendrikus Walinga, zn. van Anne Harings Walinga en Catharina de Jong (Vo), geb. te Stavoren op 21 dec 1841, landbouwer, arbeider, ovl. (66 jaar oud) te Oosthem op 9 dec 1908, tr. (resp. 37 en 28 jaar oud) te Wymbritseradeel op 10 mei 1879 (akte 32) met Jantje Sinnema, geb. te Wyckel op 16 jun 1850, ovl. (51 jaar oud) te Oosthem op 2 jan 1902. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Catharina Hendriks, geb. te Wyckel op 29 feb 1880. 
  2.  Akke Hendrikus, geb. te Wyckel op 6 dec 1881. 
  3.  Anne, geb. te Wyckel op 13 apr 1884. 
  4.  Wytske, geb. te Oosthem op 12 mei 1887, tr. (resp. 30 en 40 jaar oud) te Wymbritseradeel op 12 mei 1917 met Pieter Kuipers, geb. te Gauw op 15 mei 1876. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Neltje, geb. te Oosthem op 10 jan 1890, ovl. (54 jaar oud) te Sneek op 17 apr 1944. 

VIt.  Waling Walinga, zn. van Anne Harings Walinga en Catharina de Jong (Vo), geb. te Warns op 16 okt 1844 (akte 83), arbeider, boerenknecht, ovl. (78 jaar oud) te Woudsend op 24 jun 1923 (akte 79), tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (1) te Wymbritseradeel op 15 mei 1869 (akte 42) met Gerbrigje Griepsma, geb. te Woudsend op 1 mrt 1841, ovl. (42 jaar oud) te Woudsend op 23 mrt 1883. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Catharina, geb. te Woudsend op 14 feb 1870 (akte 71), ovl. (2 dagen oud) te Woudsend op 16 feb 1870 (akte 32)
  2.  Catharina, geb. te Woudsend op 20 apr 1871 (akte 140)
  3.  levenloos, geb. en ovl. te Woudsend op 15 mrt 1875. 
  Waling Walinga, tr. (resp. 41 en 24 jaar oud) (2) te Wymbritseradeel op 6 mrt 1886 (akte 6) met Grietje van Netten, geb. te Heeg op 9 feb 1862 (akte 41), ovl. (63 jaar oud) te Woudsend op 8 mrt 1925 (akte 22)
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Sjoerdje, geb. te Oosthem op 5 feb 1887 (akte 40), ovl. (83 jaar oud) te Waddinxveen op 14 aug 1970. 
  2.  Anne, geb. te Woudsend op 16 jul 1888 (akte 191)
  3.  Berber, geb. te Woudsend op 30 okt 1891 (akte 332), ovl. (54 jaar oud) te Waddinxveen op 6 jan 1946. 
  4.  Antje, geb. te Woudsend op 24 sep 1893 (akte 292), ovl. (85 jaar oud) te Koudum op 18 jan 1979. 
  5.  Geert, geb. te Woudsend op 6 jun 1900 (akte 159), ovl. (78 jaar oud) te Ede op 1 jan 1979. 
  6.  Klaske, geb. te Woudsend op 21 jan 1905, ovl. (78 jaar oud) te Reeuwijk op 26 feb 1983. 

VIu.  Klaaske Walinga, dr. van Anne Harings Walinga en Catharina de Jong (Vo), geb. te Hommerts op 21 nov 1846, later koopvrouw te Sneek, dienstmeid, tr. (resp. 21 en 44 jaar oud) (1) te Wymbritseradeel op 4 jul 1868 (akte 77) met Anne Wybes Cnossen, geb. te Hommerts op 29 jan 1824 (akte 93), koemelker, ovl. (59 jaar oud) te Sneek op 6 aug 1883 (akte 3)
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Annigje, geb. te Heeg op 4 dec 1868. 
  2.  Wybe Annes, geb. te Heeg op 18 jan 1870, ovl. (75 jaar oud) te Sneek op 20 dec 1945. 
  3.  Anne, geb. te Heeg op 4 jan 1872, arbeider, ovl. (37 jaar oud) te Ferwoude op 12 mrt 1909, tr. (beiden 28 jaar oud) te Wymbritseradeel op 12 mei 1900 met Jeltje Wiersma, geb. te Heeg op 20 apr 1872, dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Rein, geb. te Heeg op 9 jan 1874, ovl. (7 jaar oud) te Heeg op 22 jul 1881. 
  5.  Catharina, geb. te Heeg op 15 aug 1876. 
  6.  Haring, geb. te Heeg op 30 dec 1878, ovl. (2 jaar oud) te Heeg op 4 aug 1881. 
  7.  Dieuwke, geb. te Gaastmeer op 25 sep 1882. 
  Klaaske Walinga, tr. (resp. 45 en 69 jaar oud) (2) te Nieuw Helvoet op 4 mrt 1892 met Jan Bravenboer, geb. te Vierpolders op 11 mei 1822, ovl. (82 jaar oud) te Nieuw Helvoet op 19 jan 1905. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIv.  Hendrika Walinga, dr. van Anne Harings Walinga en Catharina de Jong (Vo), geb. te Nijega op 5 jul 1851, ovl. (38 jaar oud) te Oppenhuizen op 2 feb 1890 (akte 24), tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Wymbritseradeel op 18 mei 1872 (akte 46) met Anne de Jager, geb. te Uitwellingerga op 3 jan 1846, timmermansknecht, timmerman, vrachtrijder, ovl. (72 jaar oud) te Uitwellingerga op 12 sep 1918. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Pieter, geb. te Uitwellingerga op 3 feb 1873 (akte 38), ovl. (4 maanden oud) te Uitwellingerga op 29 jun 1873 (akte 122)
  2.  Pieter Annes, geb. te Uitwellingerga op 25 mrt 1874 (akte 106)
  3.  Catharina, geb. te Uitwellingerga op 8 mrt 1876 (akte 103), ovl. (5 maanden oud) te Uitwellingerga op 16 aug 1876 (akte 166)
  4.  Catharina, geb. te Uitwellingerga op 15 aug 1877 (akte 258), ovl. (1 jaar oud) te Uitwellingerga op 22 mei 1879 (akte 96)
  5.  Catharina, geb. te Uitwellingerga op 6 okt 1879 (akte 359)
  6.  Anneke, geb. te Uitwellingerga op 29 mrt 1883 (akte 105)
  7.  Antje, geb. te Oppenhuizen op 5 feb 1886 (akte 33)
  8.  Anne, geb. te Oppenhuizen op 21 dec 1888 (akte 363), ovl. (4 maanden oud) te Uitwellingerga op 10 mei 1889. 

VIw.  Hendrika Markus de Jong, dr. van Markus Klazes de Jong (Vp) en Lipkjen Cornelis Visser, geb. te Heeg op 8 sep 1855, ovl. (48 jaar oud) te Woudsend op 11 feb 1904, tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) te Woudsend op 15 apr 1882 met Rintje de Jong, geb. te Woudsend op 13 dec 1848, kruidenier, brugwachter, stoombootsknecht, ovl. (71 jaar oud) te Franeker op 29 sep 1920. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Lipkje, geb. te Woudsend op 19 mrt 1883, ovl. (67 jaar oud) te Gorssel op 14 okt 1950. 
  2.  Tjalling, geb. te Woudsend op 18 okt 1884, ovl. (23 jaar oud) te Leeuwarden op 24 aug 1908 (akte 120)
  3.  (levenloos), geb. en ovl. te Woudsend op 3 okt 1886. 
  4.  Marcus Klaas, geb. te Woudsend op 7 dec 1887, volgt VIIs
  5.  Antje, geb. te Woudsend op 7 nov 1889, ovl. (19 jaar oud) te Ermelo op 2 apr 1909 (akte 44)
  6.  Cornelis Arjen, geb. te Woudsend op 9 dec 1891, ovl. (37 jaar oud) te Deventer op 8 okt 1929. 
  7.  Lolkje, geb. te Woudsend op 9 apr 1893, ovl. (93 jaar oud) te Gorssel op 21 jan 1987. 
  8.  (levenloos), geb. en ovl. te Woudsend op 18 aug 1896. 
  9.  Klaas Marcus, geb. te Woudsend op 21 jan 1898, bakkersknecht, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Holwerd op 23 dec 1922 met Sophia Maria Keijzer, geb. te Groningen op 3 aug 1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIx.  Sijke Martens de Jong, dr. van Markus Klazes de Jong (Vp) en Lipkjen Cornelis Visser, geb. te Heeg op 21 mei 1860, ovl. (70 jaar oud) te Rijsoord op 1 jan 1931, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Gorredijk op 3 mei 1884 (akte 12) met Jan Andries Meter, geb. te Nijehaske op 12 apr 1855, bakker, ovl. (58 jaar oud) te Gouda op 5 okt 1913. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Cornelis Arjen, geb. te Gorredijk op 18 mei 1885, ovl. (86 jaar oud) te Pretoria Z.A. op 14 mei 1972. 
  2.  Jan Andries, geb. te Gorredijk op 4 apr 1887, ovl. (72 jaar oud) te De Bilt op 28 mrt 1960. 
  3.  Elske, geb. te Gorredijk op 18 nov 1888, ovl. (1 jaar oud) te Gorredijk op 27 dec 1889. 
  4.  Markus, geb. te Harlingen op 4 dec 1890, ovl. (2 maanden oud) te Harlingen op 9 feb 1891. 
  5.  Elske, geb. te Harlingen op 30 apr 1892, ovl. (87 jaar oud) te Pretoria Z.A. op 12 jan 1980. 
  6.  Marcus, geb. te Harlingen op 10 jun 1894, ovl. (25 jaar oud) te Gouda op 12 mrt 1920. 
  7.  Andries, geb. te Harlingen op 3 jul 1895, ovl. (86 jaar oud) te Gouda op 1 aug 1981. 
  8.  Lipkje, geb. te Harlingen op 12 jun 1898, ovl. (3 jaar oud) te Harlingen op 12 jul 1901. 
  9.  Lipke, geb. te Harlingen op 27 dec 1903, ovl. (87 jaar oud) te Zeist op 21 jul 1991. 

VIy.  Klaas Marcus de Jong, zn. van Markus Klazes de Jong (Vp) en Lipkjen Cornelis Visser, geb. te Heeg op 9 feb 1865, koopman/kruidenier, sigarenfabrikant, ovl. te Leeuwarden, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te IJlst op 15 jun 1890 met Luikje Wielinga, geb. te Sneek op 17 aug 1866, ovl. (73 jaar oud) te Huizum op 29 apr 1940. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Marcus, geb. te Heeg op 10 nov 1891, ovl. (39 jaar oud) te Leeuwarden op 16 mei 1931, tr. (beiden 26 jaar oud) te Leeuwarden op 19 dec 1917 (akte 337) met Hiltje Oosterwal, geb. te St Anna Parochie op 11 feb 1891. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johanna, geb. te Heeg op 31 okt 1892. 
  3.  Johannes, geb. te Heeg op 7 nov 1896, ovl. (7 maanden oud) te Heeg op 12 jun 1897. 
  4.  Ljipke, geb. te Heeg op 5 okt 1901. 

VIz.  Janke de Jong, dr. van Markus Klazes de Jong (Vp) en Lipkjen Cornelis Visser, geb. te Heeg op 19 sep 1866, ovl. (71 jaar oud) te Oudeschoot op 12 jun 1938 (akte 167), tr. (resp. 32 en 33 jaar oud) te Sneek op 24 jul 1899 met Ysaak Sevensma, geb. te Sneek op 15 mrt 1866, boekhandelaar, boekhouder, ovl. (61 jaar oud) te Heerenveen op 6 okt 1927 (akte 147)
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  levenloos, geb. en ovl. te Heerenveen op 16 jul 1902. 
  2.  Philippus Marcus, geb. te Heerenveen op 22 jul 1903, ovl. (77 jaar oud) te Heerenveen op 8 jul 1981. 
  3.  Anton, geb. te Heerenveen op 2 dec 1905, ovl. te Utrecht. 
  Ysaak Sevensma, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (1) te IJlst op 16 jul 1893 met Trijntje Wielinga, geb. te IJlst op 15 apr 1870, ovl. (26 jaar oud) te Sneek op 23 okt 1896 (akte 139)
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Willem, geb. te Sneek op 18 jul 1894 (akte 208), ovl. (46 jaar oud) te Zuidlaren op 23 mei 1941 (akte 166)
  2.  Johannes, geb. te Sneek op 5 aug 1895 (akte 229), ovl. (64 jaar oud) te Heerenveen op 22 feb 1960. 
  3.  Wybren Sipke, geb. te Sneek op 13 okt 1896 (akte 278)

VIaa.  Markus de Jong, zn. van Markus Klazes de Jong (Vp) en Lipkjen Cornelis Visser, geb. te Heeg op 8 sep 1868, bakker, ovl. (65 jaar oud) te Joure op 24 feb 1934, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Heeg op 12 mei 1894 (akte 35) met Aaltje Feenstra, geb. te Woudsend op 25 mrt 1867 (akte 96), ovl. (88 jaar oud) te Joure op 6 dec 1955. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Marcus, geb. te Oenkerk op 23 mrt 1895, ovl. (71 jaar oud) te Joure op 26 dec 1966, volgt VIIt
  2.  Douwe, geb. te Oenkerk op 12 nov 1897. 

Generatie VII

VIIa.  Klazina Jacomina van Reenen, dr. van Machiel van Reenen en Klaaske Raukema (VIg), geb. te Amsterdam op 13 mei 1861, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam op 30 jun 1951, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 14 jul 1887 met Gerrit van Veen, geb. te Amsterdam op 25 feb 1865, timmerman, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 15 sep 1934. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johanna Maria, geb. te Amsterdam op 9 aug 1887, ovl. (51 jaar oud) te Naarden op 23 apr 1939. 
  2.  Clasina Jacomina, geb. te Amsterdam op 6 apr 1889, ovl. (85 jaar oud) te Purmerend op 20 aug 1974. 
  3.  Gerardina Lena Justina Louise, geb. te Amsterdam op 21 dec 1890, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam op 1 sep 1981. 
  4.  Gerrit, geb. te Amsterdam op 25 mrt 1893, ovl. (97 jaar oud) te Deventer op 23 jan 1991. 
  5.  Machiel, geb. te Amsterdam op 18 feb 1897, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 16 jun 1977. 
  6.  Allert, geb. te Amsterdam op 29 feb 1902, ovl. (86 jaar oud) te Naarden op 23 dec 1988. 

VIIb.  Lena Justina Louise van Reenen, dr. van Machiel van Reenen en Klaaske Raukema (VIg), geb. te Amsterdam op 17 mrt 1867, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 16 aug 1944, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Amsterdam op 13 mei 1896 (akte 1189) met Nicolaas van der Poel, geb. te Utrecht op 3 mei 1865, schoenmaker, schoenmaker, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam op 17 mei 1949. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Nicolaas, geb. te Amsterdam op 3 okt 1897. 
  2.  Catharina Petronella, geb. te Amsterdam op 20 dec 1899. 
  3.  Pieter Johannes, geb. te Amsterdam op 23 sep 1901, boekbinder. 
  4.  Lena Justine Louise, geb. te Amsterdam op 31 jan 1903. 

VIIc.  Wiepke Raukema, zn. van Hanne Raukema (VIh) en Meino Jacobs van Netten, geb. te Heeg op 3 apr 1864 (akte 122), sluisknecht, schippersknecht, ovl. (79 jaar oud) te Zaandam op 22 dec 1943, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Bolsward op 26 jun 1892 met Geertruida Kleinman, geb. te Leeuwarden op 2 jan 1868, ovl. (61 jaar oud) te Zaandam op 4 feb 1929. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hanne Roukema, geb. te Zaandam op 19 mrt 1894, winkelbediende. 
  2.  Antje Roukema, geb. te Zaandam op 22 sep 1895. 

VIId.  Jacob Roukema, zn. van Hanne Raukema (VIh) en Meino Jacobs van Netten, geb. te Heeg op 29 okt 1869 (akte 293), arbeider, ovl. (78 jaar oud) te Deventer op 15 okt 1948, tr. (resp. 27 en 19 jaar oud) te Wymbritseradeel op 8 mei 1897 met Sytske Pieters Krikke, geb. te Woudsend op 9 feb 1878, ovl. (85 jaar oud) te Deventer op 25 jun 1963. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Meino, geb. te Haskerhorne op 29 sep 1897 (akte 168), ovl. (46 jaar oud) te Roeselare in feb 1944. 
  2.  Honne, geb. te Haskerhorne op 23 sep 1898 (akte 155)
  3.  Pieter, geb. te Haskerhorne op 23 sep 1898 (akte 154)
  4.  Grietje, geb. te Joure op 2 nov 1899. 
  5.  Hanno, geb. te Veen (Dld) op 12 aug 1901, koopman, dakdekker, ovl. (81 jaar oud) te Deventer op 18 feb 1983. 
  6.  Rigtje, geb. te Heeg op 3 nov 1903, ovl. te Zwolle. 
  7.  Wiepke, geb. te Havixbeck (Dld) op 8 aug 1906. 
  8.  Martje, geb. te Havixbeck (Dld) op 29 jan 1910. 
  9.  Fraukje, geb. te Noordwalde (Dld) op 14 jul 1914. 

VIIe.  Ymkje de Jong, dr. van Jacob de Jong (VIi) en Marijke Jetses de Vries, geb. te Heeg op 16 mei 1874, ovl. (19 jaar oud) te Heeg op 1 sep 1893, tr. (resp. 17 en 27 jaar oud) te Heeg op 2 apr 1892 met Jan Willem Langevoort, zn. van Lieffert Langevoort en Ida Octavia de Weert, geb. te Voorst op 28 dec 1864, slagersknecht, bakkersknecht, ovl. (89 jaar oud) te Arnhem op 3 feb 1954. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jacobus Johannes, geb. te Sneek op 28 jun 1892, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Amsterdam in 1959. 
  Jan Willem Langevoort, zn. van Lieffert Langevoort en Ida Octavia de Weert, tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) (2) te Rheden op 24 aug 1899 (akte 170) met Wiepkjen van der Veen, geb. te Lemmer op 28 nov 1873, ovl. (67 jaar oud) te Velp op 7 mrt 1941. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIf.  Hendrik de Jong, zn. van Klaas Hendriks de Jong (VIj) en Wypkjen Struikmans, geb. te Heeg op 29 aug 1874, timmermansknecht, winkelier, ovl. (40 jaar oud) te Heeg op 17 jun 1915, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Heeg op 30 mei 1903 met Marianne Margaretha (Marie) Hak, dr. van Pieter Hak en Akke van der Werf, geb. te Heeg op 15 mei 1878, ovl. (85 jaar oud) te Leeuwarden op 21 mei 1963. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  levenloos, geb. en ovl. te Sneek op 29 apr 1904. 

VIIg.  Kornelis de Jong, zn. van Klaas Hendriks de Jong (VIj) en Wypkjen Struikmans, geb. te Heeg op 25 nov 1879, boerenknecht, koopman, winkelier, ovl. (48 jaar oud) te Heeg op 7 sep 1928, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Heeg op 21 apr 1904 (akte 54) met Uilkje Schotanus, dr. van Botte Schotanus en Baukjen Piers Sjaarda, geb. te Gaastmeer op 18 mrt 1879, ovl. (73 jaar oud) te Heeg op 13 feb 1953. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Baukje, geb. te Idsega op 18 jun 1905, ovl. (83 jaar oud) te Nijkerk op 13 feb 1989, volgt VIIIa
  2.  Wiep, geb. te Oudega op 4 mrt 1907, ovl. (4 jaar oud) te Oudega op 21 apr 1911. 
  3.  Klaas Hendrik, geb. te Oudega op 20 mei 1910, winkelier, ovl. (54 jaar oud) te Heeg op 18 jun 1964. 
  4.  Wypkje, geb. te Oudega op 26 nov 1913, ovl. (85 jaar oud) te Bolsward op 22 jun 1999, tr. (resp. 52 en 54 jaar oud) te Heeg op 2 jun 1966 met Wybrand Attema, geb. te Heeg op 16 feb 1912, ovl. (76 jaar oud) te Heeg op 7 feb 1989. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Botte, geb. te Oudega op 12 jul 1915, ovl. (58 jaar oud) te Heeg op 21 okt 1973, volgt VIIIb
  6.  Ytje, geb. te Heeg op 14 mei 1920, ovl. (82 jaar oud) te Sneek op 9 jul 2002, volgt VIIIc
  7.  Hendrik, geb. te Heeg op 25 jun 1922, ovl. (58 jaar oud) te Groningen op 29 jun 1980, volgt VIIId

VIIh.  Johannes de Jong, zn. van Klaas Hendriks de Jong (VIj) en Sjoukje Bleeker, geb. te Heeg op 17 feb 1885, assuradeur, ovl. (70 jaar oud) te Heeg op 16 dec 1955, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Heeg op 1 jun 1912 met Maaike Nijdam, dr. van Jelle Nijdam en Joukje Wiebes Cnossen, geb. te IJlst op 21 aug 1889, ovl. (78 jaar oud) te Arnhem op 28 jan 1968. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joukje, geb. te Heeg op 17 jul 1913, ovl. (94 jaar oud) te Assen op 7 nov 2007, volgt VIIIe
  2.  Klaas Johannes, geb. te Heeg op 17 aug 1914, ovl. (70 jaar oud) te Leeuwarden op 13 jan 1985, volgt VIIIf
  3.  Jelle, geb. te Heeg op 24 sep 1916, ovl. (79 jaar oud) te Middenmeer op 18 nov 1995, volgt VIIIg
  4.  Sjoukje, geb. te Heeg op 3 mei 1921, ovl. (92 jaar oud) te Veenendaal op 21 jul 2013, volgt VIIIh
  5.  Cornelis, geb. te Heeg op 1 apr 1925, ovl. (55 jaar oud) te Leiden op 3 sep 1980, volgt VIIIi

VIIi.  Hendrik Klaas de Jong, zn. van Abraham de Jong (VIm) (werkman; fouragemeester) en Alida Andersen, geb. te Amsterdam op 19 apr 1870, werkman;controleur gemeentetram, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 7 jan 1946, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) (1) te Amsterdam op 28 nov 1895 met Cornelia Johanna Ormeling, geb. te Amsterdam op 19 apr 1866, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam op 4 nov 1918. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Hendrik Klaas, geb. te Amsterdam op 1 dec 1896, kantoorbediende, ovl. (89 jaar oud) te Amsterdam op 21 jan 1986, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 19 mei 1921 met Attje Camphuijsen, geb. te Amsterdam op 4 mrt 1901. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Alida, geb. te Amsterdam op 14 nov 1897. 
  3.  Jacoba Wilhelmina, geb. te Amsterdam op 26 jun 1899, ovl. (7 maanden oud) te Amsterdam op 21 feb 1900. 
  4.  Cornelia Johanna, geb. te Amsterdam op 29 jan 1901, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 28 mrt 1923, (gesch. te Amsterdam op 25 jan 1951) met Theodorus Petrus Vijn, geb. te Amsterdam op 1 sep 1899, werkman, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 6 dec 1973. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Johannes Cornelis, geb. te Amsterdam op 25 jan 1904, kantoorbediende RPS, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 5 feb 1931 met Johanna Maria Metselaar, geb. te Vlaardingen op 1 jan 1910, ovl. (32 jaar oud) te Amsterdam op 17 feb 1942. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hendrik Klaas de Jong, tr. (resp. 49 en 42 jaar oud) (2) te Amsterdam op 7 aug 1919 met Johanna Cornelia van Eijsden, geb. te Amsterdam op 5 jan 1877. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIj.  Johannes Niels de Jong, zn. van Abraham de Jong (VIm) (werkman; fouragemeester) en Alida Andersen, geb. te Amsterdam op 24 feb 1872, koetsier, chef tramwagenbestuurder, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 17 mei 1953, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) te Amsterdam op 18 mrt 1896 met Wilhelmina Sophia Meijer, geb. te Amsterdam op 24 dec 1869, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 14 mrt 1936. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Elisabeth Johanna, geb. te Amsterdam op 7 nov 1896, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 28 mrt 1923 met Bernardus Jacobus Penning, geb. te Amsterdam op 12 aug 1894, electricien, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 1 aug 1967. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johannes Niels, geb. te Amsterdam op 8 sep 1898, tr. (beiden 25 jaar oud) te Amsterdam op 12 dec 1923 met Hendrika Margaretha Varenhorst, geb. te Amsterdam op 29 jun 1898. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Johannes Niels de Jong, tr. (resp. 68 en 34 jaar oud) (2) te Amsterdam op 11 dec 1940, (gesch. te Amsterdam op 2 mei 1946) met Christina Catharina Wijnschenk, geb. te Amsterdam op 17 mrt 1906, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 1 jan 1978. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIk.  Sjerp de Jong, zn. van Abraham de Jong (VIm) (werkman; fouragemeester) en Alida Andersen, geb. te Amsterdam op 15 mei 1874, los werkman; havenarbeider, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 25 jan 1960, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) (1) te Amsterdam op 18 sep 1894, (gesch. te Amsterdam op 2 aug 1919) met Johanna Henrica Woons, geb. te Amsterdam op 7 feb 1875. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Alida, geb. te Amsterdam op 24 aug 1895, ovl. (4 maanden oud) te Amsterdam op 26 dec 1895. 
  2.  Sjerp, geb. te Amsterdam op 11 dec 1896, metaalbewerker, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 21 apr 1926 met Leijntje Woons, geb. te Amsterdam op 7 mei 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Petrus Johannes, geb. te Amsterdam op 13 aug 1898, ijzerwerker, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam op 27 apr 1977, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 11 jun 1925 met Louisa van der Linden, geb. te Amsterdam op 29 nov 1902, ovl. (94 jaar oud) te Amsterdam op 31 jan 1997. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Abraham, geb. te Amsterdam op 9 nov 1900, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 23 nov 1985, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 12 nov 1930 met Frederika Alida Mentz, geb. te Amsterdam op 11 okt 1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Johannes Henricus, geb. te Amsterdam op 21 jun 1902, magazijnbediende, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 5 jul 1931 met Sanna Brinkhuijsen, geb. te Amsterdam op 18 jul 1908. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Hendrik Klaas, geb. te Amsterdam op 10 okt 1903, ovl. (3 jaar oud) te Amsterdam op 1 mrt 1907. 
  7.  Dirk Franciscus, geb. te Amsterdam op 27 mei 1905, volgt VIIIj
  8.  Johanna Henrica, geb. te Amsterdam op 9 mrt 1907, ovl. (95 jaar oud) te Amsterdam op 7 dec 2002, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Amsterdam op 30 okt 1935 met Tjerk Vellinga, geb. te Amsterdam op 19 sep 1906, ovl. (86 jaar oud) te Amsterdam op 2 nov 1992. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Alida, geb. te Amsterdam op 12 mrt 1909, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 19 jun 1994. 
  10.  Hendrik Klaas, geb. te Amsterdam op 8 mrt 1913, ovl. (3 jaar oud) te Amsterdam op 6 jul 1916. 
  11.  Hendrika Wilhelmina Elisabeth, geb. te Amsterdam op 15 jul 1910, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 22 jan 1941 met Willem Joannes Kouw, geb. te Amsterdam op 10 apr 1919, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 6 aug 2000. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Sjerp de Jong, tr. (resp. 46 en 30 jaar oud) (2) te Amsterdam op 13 okt 1920 met Hendrika Wilhelmina Elisabeth Lindemann, geb. te Hamburg dld [Duitsland] op 5 apr 1890, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op 19 jan 1973. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Wilhelmina Sophia, geb. te Amsterdam op 8 jan 1922. 
  2.  Huberdina, geb. te Amsterdam op 25 dec 1926. 

VIIl.  Alida de Jong, dr. van Abraham de Jong (VIm) (werkman; fouragemeester) en Alida Andersen, geb. te Amsterdam op 10 aug 1878, werkster, tr. (beiden 28 jaar oud) (1) te Amsterdam op 3 okt 1906, (gesch. te Amsterdam op 15 mei 1931) met Klaas de Jong, geb. te Amsterdam op 24 nov 1877, matroos. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Alida Klazina, geb. te Den Helder op 22 aug 1907, kantoorbediende. 
  Alida de Jong, tr. (resp. 54 en 64 jaar oud) (2) te Amsterdam op 17 aug 1932 met Jan Roelof Overhuijs, geb. te Amsterdam op 19 jan 1868, scheepstimmerman, houtbewerker. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIm.  Marcus de Jong, zn. van Abraham de Jong (VIm) (werkman; fouragemeester) en Alida Andersen, geb. te Amsterdam op 20 feb 1883, soldaat, chauffeur, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 16 feb 1963, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) te Amsterdam op 20 mei 1908, (gesch. te Amsterdam op 10 nov 1915) met Johanna Maria Margarethe Kreeft, geb. te Amsterdam op 26 mrt 1884. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johanna Maria Margerethe, geb. te Amsterdam op 27 feb 1906, ovl. (89 jaar oud) te Amsterdam op 11 feb 1996, tr. (resp. 18 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 20 mrt 1924, (gesch. te Amsterdam op 23 nov 1933) met Louis Gobes, geb. te Amsterdam op 1 okt 1898, diamantslijper, ovl. (44 jaar oud) op 31 aug 1943. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johannes Niels, geb. te Amsterdam op 11 aug 1908, lederbewerker, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) te Amsterdam op 20 nov 1929 met Frederika Nadort, geb. te Amsterdam op 12 dec 1910. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Abraham, geb. te Amsterdam op 17 dec 1909. 
  4.  Wilhelmus Johannes, geb. te Amsterdam op 25 apr 1912. 
  5.  Lamberdina Maria, geb. te Amsterdam op 22 aug 1914, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 29 apr 2000, gecr. 
  Marcus de Jong, tr. (beiden 33 jaar oud) (2) te Amsterdam op 5 jul 1916 met Hendrika Maria Puiman, geb. te Texel op 11 feb 1883, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 4 mrt 1939. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIn.  Louisa Philippina de Jong, dr. van Abraham de Jong (VIm) (werkman; fouragemeester) en Alida Andersen, geb. te Amsterdam op 5 mei 1888, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 24 sep 1961, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) te Zaltbommel op 18 mei 1917 met Christiaan van der Meijden, geb. te Zaltbommel op 13 jul 1883, tabakskerver; metaalbewerker, ovl. (63 jaar oud) te Zaltbommel op 22 jan 1947. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Antoon Johannes, geb. te Zaltbommel op 23 nov 1919. 
  2.  Hendrik, geb. te Zaltbommel op 4 feb 1922, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 11 jan 1958. 
  3.  Louis Christiaan, geb. te Zaltbommel op 12 apr 1923. 
  4.  Teuntje Alida, geb. te Zaltbommel op 15 okt 1925. 
  5.  Elisabeth Geertje, geb. te Zaltbommel op 1 jan 1927. 
  6.  Arnoldus, geb. te Zaltbommel op 27 sep 1928. 
  7.  Johanna Hendrika, geb. te Zaltbommel op 20 dec 1930. 

VIIo.  Abraham de Jong, zn. van Abraham de Jong (VIm) (werkman; fouragemeester) en Alida Andersen, geb. te Amsterdam op 2 sep 1891, smid gem. tram; vuurwerker, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op 2 jul 1955, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 14 jul 1915 met Gerritje Wilhelmina van Leeuwen, geb. te Amsterdam op 4 jun 1894. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Abraham, geb. te Amsterdam op 20 jul 1917, kantoorbediende. 
  2.  Cornelia Jannetje, geb. te Amsterdam op 2 dec 1921, coupeuse, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 26 apr 1988, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 11 aug 1948 met Petrus Antonius Maria Wijtboer, geb. te Amsterdam op 26 jul 1920, ovl. (84 jaar oud) te Spijkenisse op 15 mei 2005. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIp.  Sjerp Klaas de Jong, zn. van Sjerp de Jong (VIn) (hooiwerker) en Neeltje Catharina van Sitteren, geb. te Amsterdam op 16 mrt 1877, slager, ontsmetter GGD, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 25 dec 1956, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 24 apr 1901 met Geertruida Maria Koster, geb. te Amsterdam op 17 sep 1877, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 31 jul 1955. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Barend, geb. te Amsterdam op 17 sep 1901, electriciën, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 11 sep 1924 met Maria Mandemaker, geb. te Amsterdam op 20 mei 1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Sjerp Klaas, geb. te Amsterdam op 7 nov 1902, ovl. (8 maanden oud) te Amsterdam op 26 jul 1903. 
  3.  Sjerp Klaas, geb. te Amsterdam op 12 mrt 1907, kantoorbediende. 
  4.  Geertruida Maria, geb. op 6 jul 1916, ovl. (2 jaar oud) te Amsterdam op 29 okt 1918. 

VIIq.  Marcus Reinier de Jong, zn. van Sjerp de Jong (VIn) (hooiwerker) en Neeltje Catharina van Sitteren, geb. te Amsterdam op 11 mrt 1882, schilder, ovl. (75 jaar oud) te Nassau Lake [Verenigde Staten] op 3 aug 1957, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 29 jun 1904 met Neeltje Voordouw, geb. te 's Gravenhage op 20 dec 1880, ovl. (39 jaar oud) te Rensselaer [Verenigde Staten] op 6 jan 1920. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jacoba Petronella, geb. te Hilversum op 9 dec 1905, ovl. (60 jaar oud) te Albany [Verenigde Staten] op 19 jun 1966, volgt VIIIk
  2.  Marcus Reinier, geb. te Albany [Verenigde Staten] op 7 feb 1907, ovl. (61 jaar oud) te Denver [Verenigde Staten] op 9 jul 1968. 

VIIr.  Anne Walinga, zn. van Freerk Annes Walinga (VIp) (arbeider) en Hinke Frederiks Dillingh, geb. te Wolsum op 17 dec 1865, schoenmaker, tr. (resp. 41 en 35 jaar oud) te Doesburg op 9 feb 1907 met Derkje Gerritsen, geb. te Doetinchem op 7 aug 1871. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Nn, geb. en ovl. te Doesburg op 11 aug 1907. 
  Derkje Gerritsen
 een dochter: 
  1.  Dirkje Walinga, geb. te Doetinchem op 31 okt 1903. 

VIIs.  Marcus Klaas de Jong, zn. van Rintje de Jong en Hendrika Markus de Jong (VIw), geb. te Woudsend op 7 dec 1887, broodbakker, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (1) te Leeuwarden op 1 okt 1910 (akte 210) met Willemina Snoek, geb. te Leeuwarden op 26 aug 1886, ovl. (25 jaar oud) te Leeuwarden op 15 jan 1912. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Hendrika Wilhelmina, geb. te Leeuwarden in 1911, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Leeuwarden op 25 mei 1912 (akte 241)
  Marcus Klaas de Jong, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) (2) te Leeuwarden op 14 sep 1912 (akte 205) met Janke Laskewitz, geb. te Lekkum op 11 sep 1883, huishoudster, ovl. (69 jaar oud) te Leeuwarden op 9 mrt 1953. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIt.  Marcus de Jong, zn. van Markus de Jong (VIaa) en Aaltje Feenstra, geb. te Oenkerk op 23 mrt 1895, ovl. (71 jaar oud) te Joure op 26 dec 1966, tr. met Geeske Smit, geb. te Oudeschoot op 27 aug 1893, ovl. (86 jaar oud) te Joure op 2 sep 1979. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Nn, geb. en ovl. te Bolsward op 4 jan 1925. 

Generatie VIII

VIIIa.  Baukje de Jong, dr. van Kornelis de Jong (VIIg) en Uilkje Schotanus, geb. te Idsega op 18 jun 1905, ovl. (83 jaar oud) te Nijkerk op 13 feb 1989, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) op 29 mrt 1928 met Hendrik Hendriks, geb. te Heeg op 25 apr 1902, winkelier, ovl. (76 jaar oud) te Amersfoort op 18 apr 1979. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hendrik, geb. te Nijkerk op 29 mrt 1929, ovl. (76 jaar oud) te Nijkerk op 30 jul 2005, volgt IXa
  2.  Ulkje, geb. te Nijkerk op 13 aug 1930, volgt IXb
  3.  Tjitske Sjoerdje, geb. te Nijkerk op 27 aug 1935, volgt IXc
  4.  Wiep Ida, geb. te Nijkerk op 5 jun 1939, volgt IXd

VIIIb.  Botte de Jong, zn. van Kornelis de Jong (VIIg) en Uilkje Schotanus, geb. te Oudega op 12 jul 1915, winkelier, ovl. (58 jaar oud) te Heeg op 21 okt 1973, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Heeg op 12 jun 1941 met Grietje van Veen, geb. te Heeg op 24 apr 1917 (akte 340), ovl. (97 jaar oud) te Heeg op 24 apr 2014. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Kornelis, geb. te Heeg op 26 mei 1944, volgt IXe
  2.  Jan Jolle, geb. te Heeg op 15 feb 1946, volgt IXf
  3.  Klaas Hendrik, geb. te Heeg op 18 jun 1949, volgt IXg
  4.  Geert, geb. te Heeg op 1 okt 1954, kok. 

VIIIc.  Ytje de Jong, dr. van Kornelis de Jong (VIIg) en Uilkje Schotanus, geb. te Heeg op 14 mei 1920, ovl. (82 jaar oud) te Sneek op 9 jul 2002, tr. (resp. 22 en 34 jaar oud) te Heeg op 11 jun 1942 met Anne Visser, geb. te Heeg op 16 mei 1908, veevoederhandelaar, ovl. (87 jaar oud) te Sneek op 21 dec 1995. 
 Uit dit huwelijk 6 zonen: 
  1.  Jelle, geb. te Osingahuizen op 4 apr 1943, ovl. (3 jaar oud) te Sneek op 6 sep 1946. 
  2.  Kornelis, geb. te Osingahuizen op 20 jul 1944, directeur, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 12 mei 2006, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) op 18 okt 1968 met Grietje Renema, geb. op 21 jun 1947. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jelle, geb. te Osingahuizen op 21 okt 1946, hoogleraar, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (1) te Amsterdam op 10 jan 1969, (gesch. in 1973) met Tineke van den Klinkenberg, geb. te Haarlem op 19 jul 1947. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 62 en 35 jaar oud) (2) op 15 mei 2009 met Monika Ewa Kaminski, geb. te Warschau [Poland] op 4 apr 1974. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Klaas Hendrik, geb. te Osingahuizen op 3 mei 1950, directeur. 
  5.  Foeke, geb. te Osingahuizen op 14 mrt 1952, fouragehandelaar. 
  6.  Anne Jelle, geb. te Sneek op 13 nov 1964, professor, tubaist. 

VIIId.  Hendrik de Jong, zn. van Kornelis de Jong (VIIg) en Uilkje Schotanus, geb. te Heeg op 25 jun 1922, fil. houder kant. inrichting, ovl. (58 jaar oud) te Groningen op 29 jun 1980, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Heeg op 1 jun 1950 met Lamina Antje de Wit, geb. te Doezum op 17 jun 1924, ovl. (89 jaar oud) te Sneek op 20 apr 2014. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Kornelis Hendrik, geb. te Rotterdam op 21 jun 1950, volgt IXh
  2.  Ybeltje Deliana, geb. te Rotterdam op 21 apr 1953, volgt IXi
  3.  Klaas Peter, geb. te Tiel op 12 nov 1957, volgt IXj
  4.  Hans Christiaan, geb. te Groningen op 31 dec 1962, docent kunstgeschiedenis, docent handvaardigheid. 

VIIIe.  Joukje de Jong, dr. van Johannes de Jong (VIIh) en Maaike Nijdam, geb. te Heeg op 17 jul 1913, ovl. (94 jaar oud) te Assen op 7 nov 2007, tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) te Sneek op 20 nov 1939 met Cornelis Paul (Kees) Blanksma, geb. te Wommels op 23 jun 1908, wiskundige, architect, ovl. (82 jaar oud) te Sneek op 12 mei 1991, begr. te Sneek op 16 mei 1991. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Paulus Cornelis, geb. te Sneek op 11 apr 1941, volgt IXk
  2.  Mayke, geb. te Sneek op 24 feb 1943, volgt IXl
  3.  Wytske Hinke, geb. te Sneek op 24 jan 1945, volgt IXm
  4.  Joukje Wapke, geb. te Groesbeek op 29 sep 1946, volgt IXn
  5.  Johannes Klaas, geb. te Groesbeek op 9 jan 1948, bouwkundige, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) te Oosterbeek op 10 nov 1972 met Wilhelmina Janssen, geb. te Renkum op 2 nov 1949, ovl. (40 jaar oud) te Doorwerth op 4 apr 1990. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 53 en 55 jaar oud) (2) te Zutphen op 4 jan 2002 met Margaretha Maria Schimmel, geb. op 5 okt 1946, schoolbegeleidster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Aan Bontje, geb. te Nijmegen op 21 sep 1949, volgt IXo
  7.  Cornelia Jelly, geb. te Nijmegen op 24 mrt 1951, volgt IXp
  8.  Hendrik Piet, geb. te Nijmegen op 26 jun 1952, volgt IXq
  9.  Klaas Nies, geb. te Arnhem op 16 aug 1954, volgt IXr

VIIIf.  Klaas Johannes de Jong, zn. van Johannes de Jong (VIIh) en Maaike Nijdam, geb. te Heeg op 17 aug 1914, accountant, ovl. (70 jaar oud) te Leeuwarden op 13 jan 1985, begr. te Leeuwarden op 16 jan 1985, relatie met Hendrika van Dam, dr. van Gerrit van Dam en Willempje van den Berg, geb. te Voorthuizen op 19 jan 1912, ovl. (97 jaar oud) te Leeuwarden op 28 jan 2009. 
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.  Johannes Klaas, geb. te Leeuwarden op 31 jul 1941, volgt IXs
  2.  Gerrit, geb. te Leeuwarden op 22 mrt 1944, volgt IXt
  3.  Martin Frederik, geb. te Leeuwarden op 12 mei 1947, volgt IXu
  4.  Jelle Cornelis, geb. te Leeuwarden op 13 apr 1950, volgt IXv
  5.  Willy Hendrika, geb. te Leeuwarden op 12 jun 1953, ovl. (56 jaar oud) te Leeuwarden op 18 feb 2010, volgt IXw

VIIIg.  Jelle de Jong, zn. van Johannes de Jong (VIIh) en Maaike Nijdam, geb. te Heeg op 24 sep 1916, kassier, ovl. (79 jaar oud) te Middenmeer op 18 nov 1995, tr. (beiden 27 jaar oud) te Voorthuizen op 9 mrt 1944 met Teunisje (Teun) van Dam, dr. van Gerrit van Dam en Willempje van den Berg, geb. te Voorthuizen op 21 jun 1916, ovl. (92 jaar oud) te Hoorn op 9 aug 2008. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Willempje Teuntje, geb. te Heeg op 29 apr 1945, volgt IXx
  2.  Johannes Jelle, geb. te Sneek op 5 apr 1946, volgt IXy
  3.  Maaike Joukje, geb. te Heeg op 5 dec 1947, volgt IXz
  4.  Sjoukje Cornelia, geb. te Heeg op 14 sep 1949, volgt IXaa
  5.  Evelien, geb. te Heeg op 14 sep 1949, volgt IXab

VIIIh.  Sjoukje de Jong, dr. van Johannes de Jong (VIIh) en Maaike Nijdam, geb. te Heeg op 3 mei 1921, ovl. (92 jaar oud) te Veenendaal op 21 jul 2013, tr. (resp. 42 en 48 jaar oud) te Veenendaal op 13 dec 1963 met Engel Scheper, geb. te Onstwedde op 16 dec 1914, hoofdopzichter Heidemij, ovl. (82 jaar oud) te Veenendaal op 26 aug 1997. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maaike Johanna, geb. te Rhenen op 23 dec 1964, volgt IXac

VIIIi.  Cornelis de Jong, zn. van Johannes de Jong (VIIh) en Maaike Nijdam, geb. te Heeg op 1 apr 1925, leraar, ovl. (55 jaar oud) te Leiden op 3 sep 1980, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 31 jan 1956 met Tine Petrie, geb. te Amsterdam op 5 aug 1927. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Johannes Kornelis, geb. te Middenmeer op 27 jul 1957, volgt IXad
  2.  Frederik Jan, geb. te Leiden op 5 jul 1964. 

VIIIj.  Dirk Franciscus de Jong, zn. van Sjerp de Jong (VIIk) (los werkman; havenarbeider) en Johanna Henrica Woons, geb. te Amsterdam op 27 mei 1905, boekdrukker, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 29 aug 1934 met Rika Sluijter, geb. te Amsterdam op 11 aug 1910, NI. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Robert, geb. te Amsterdam op 16 apr 1939. 

VIIIk.  Jacoba Petronella de Jong, dr. van Marcus Reinier de Jong (VIIq) (schilder) en Neeltje Voordouw, geb. te Hilversum op 9 dec 1905, ovl. (60 jaar oud) te Albany [Verenigde Staten] op 19 jun 1966, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Rensselaer [Verenigde Staten] op 1 jan 1927 met Joseph F Bellegarde, geb. te Rensselaer [Verenigde Staten] op 9 feb 1907, ovl. (63 jaar oud) te Albany [Verenigde Staten] op 16 okt 1970. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Margaret Esther, geb. te Albany [Verenigde Staten] op 29 dec 1928, ovl. (74 jaar oud) te Albany [Verenigde Staten] op 11 aug 2003. 

Generatie IX

IXa.  Hendrik Hendriks, zn. van Hendrik Hendriks en Baukje de Jong (VIIIa), geb. te Nijkerk op 29 mrt 1929, ovl. (76 jaar oud) te Nijkerk op 30 jul 2005, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) te Nijkerk op 10 mei 1961 met Aly van Someren, geb. te Hoevelaken op 23 apr 1934, ovl. (79 jaar oud) te Veghel op 28 mei 2013. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Heleen, geb. te Amersfoort op 21 jul 1961, volgt Xa

IXb.  Ulkje Hendriks, dr. van Hendrik Hendriks en Baukje de Jong (VIIIa), geb. te Nijkerk op 13 aug 1930, tr. (resp. 28 en 34 jaar oud) te Nijkerk op 1 okt 1958 met George Edward Arnold, geb. te Delft op 20 jun 1924, ovl. (73 jaar oud) te Peize op 5 jan 1998. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Boukeline, geb. te Haren op 11 jun 1959. 
  2.  Edward George, geb. te Haren op 2 apr 1961. 
  3.  Hermina Catharina, geb. te Haren op 25 apr 1964, volgt Xb
  4.  Alette Henny, geb. te Haren op 5 dec 1966, volgt Xc
  5.  Hendrik Kornelis, geb. te Haren op 25 apr 1973, volgt Xd

IXc.  Tjitske Sjoerdje Hendriks, dr. van Hendrik Hendriks en Baukje de Jong (VIIIa), geb. te Nijkerk op 27 aug 1935, tr. (resp. 29 en 41 jaar oud) te Utrecht op 8 dec 1964 met Gustaaf Bertus Griede, geb. te Magelang op 29 mrt 1923, ovl. (77 jaar oud) te Kleve in sep 2000. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jan Paul, geb. te Utrecht op 6 apr 1964, volgt Xe
  2.  Annette Tjitske, geb. te Ede op 13 jul 1965. 

IXd.  Wiep Ida Hendriks, dr. van Hendrik Hendriks en Baukje de Jong (VIIIa), geb. te Nijkerk op 5 jun 1939, tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) te Nijkerk op 30 okt 1963 met Rein Kamphorst, geb. te Putten op 17 mei 1931, ovl. (63 jaar oud) te Utrecht op 13 jul 1994. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Henriette Ilse, geb. te Voorthuizen op 17 aug 1964, volgt Xf
  2.  Herma Bauke, geb. te Utrecht op 27 jun 1967, volgt Xg
  3.  Rene, geb. te Utrecht op 21 sep 1970. 

IXe.  Kornelis de Jong, zn. van Botte de Jong (VIIIb) en Grietje van Veen, geb. te Heeg op 26 mei 1944, winkelier, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Heeg op 10 apr 1969 met Gerbrig Christina Klijnstra, geb. te Berlikum op 23 mrt 1948. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Eric, geb. te Heeg op 13 mrt 1971, volgt Xh
  2.  Arjen, geb. te Heeg op 22 sep 1974, volgt Xi
  3.  Jelger, geb. te Heeg op 20 mei 1983. 

IXf.  Jan Jolle de Jong, zn. van Botte de Jong (VIIIb) en Grietje van Veen, geb. te Heeg op 15 feb 1946, winkelier, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Heeg op 15 mei 1971 met Wilma Jelgerhuis, geb. te Enschede op 2 jun 1947. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Mirjam, geb. te Heeg op 23 jul 1974, volgt Xj
  2.  Agnes, geb. te Heeg op 16 aug 1977. 
  3.  Stefan, geb. te Heeg op 4 feb 1984, volgt Xk

IXg.  Klaas Hendrik de Jong, zn. van Botte de Jong (VIIIb) en Grietje van Veen, geb. te Heeg op 18 jun 1949, kantinebeheerder, tr. (beiden 21 jaar oud) te Sneek op 13 jan 1971 met Jantje Veenstra, geb. te Nijega (HO) op 7 jul 1949. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Grietje, geb. te Sneek op 27 apr 1972, ovl. (2 dagen oud) te Sneek op 29 apr 1972. 
  2.  Grietje, geb. te Sneek op 7 mrt 1973, volgt Xl
  3.  Piebe, geb. te Sneek op 17 jun 1975, volgt Xm

IXh.  Kornelis Hendrik de Jong, zn. van Hendrik de Jong (VIIId) en Lamina Antje de Wit, geb. te Rotterdam op 21 jun 1950, tr. (beiden 25 jaar oud) te Kampen op 3 mrt 1976 met Sytske Bolt, geb. te Sneek op 3 apr 1950. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Willemke Lamina, geb. te 't Zand op 31 jul 1979. 
  2.  Hendrik Kornelis, geb. te 't Zand op 8 apr 1982. 
  3.  Anke Sytske Harma, geb. te Elburg op 13 okt 1989. 

IXi.  Ybeltje Deliana de Jong, dr. van Hendrik de Jong (VIIId) en Lamina Antje de Wit, geb. te Rotterdam op 21 apr 1953, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) te Haarlem op 21 apr 1975 met Olav Cleofas van Overbeek, geb. te Amersfoort op 30 mei 1946. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Thomas, geb. te Oosthem op 14 feb 1979. 
  2.  Hanna Lamke Magdalena, geb. te Oosthem op 26 mrt 1981. 
  3.  Job Willem, geb. te Amersfoort op 16 mrt 1987. 
  4.  Frederik Olav, geb. te Oosthem op 25 dec 1991. 

IXj.  Klaas Peter de Jong, zn. van Hendrik de Jong (VIIId) en Lamina Antje de Wit, geb. te Tiel op 12 nov 1957, informaticus, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) te Rotterdam op 23 nov 1988, (gesch. op 10 mei 2002) met Clara Jacoba Cazemier, geb. te Spijkenisse op 5 sep 1958. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Jelle Marten, geb. te Rotterdam op 14 mei 1989. 
  2.  Eelke Sjoerd, geb. te Rotterdam op 6 feb 1991. 
  3.  Friso Tiemen, geb. te Leeuwarden op 29 dec 1993. 

IXk.  Paulus Cornelis Blanksma, zn. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (VIIIe), geb. te Sneek op 11 apr 1941, cardioloog, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op 18 feb 1966 met Hillechiena Alkiena Koster, geb. te Wedde op 26 jul 1943, vroedvrouw. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Cornelis Paulus, geb. te Vlagtwedde op 5 mei 1969. 
  2.  Jan Aaldrik, geb. te Vlagtwedde op 22 aug 1971, volgt Xn
  3.  Johannes Klaas, geb. te Haren op 2 aug 1977. 

IXl.  Mayke Blanksma, dr. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (VIIIe), geb. te Sneek op 24 feb 1943, lerares, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) te Arnhem op 7 apr 1966 met Eelco Elzenga, geb. te Kampen op 10 dec 1940, leraar, ovl. (57 jaar oud) te Enschede op 4 mei 1998. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Godfried Eelke, geb. te Apeldoorn op 4 jan 1967, volgt Xo
  2.  Cornelis Paulus, geb. te Apeldoorn op 20 jun 1968. 
  3.  Jacob Johannes, geb. te Apeldoorn op 24 jan 1972. 
  Mayke Blanksma, tr. (beiden 59 jaar oud) (2) te Enschede op 17 mei 2002 met Martin Koning, geb. te Enschede op 31 aug 1942, dir. ZMOKschool. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXm.  Wytske Hinke Blanksma, dr. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (VIIIe), geb. te Sneek op 24 jan 1945, docente, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (1) te Arnhem op 5 jul 1967, (gesch. in 1979) met Derk Knol, geb. te Almelo op 18 jan 1942, docent wiskunde. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Willem Gerrit Jan, geb. te Nyassoso Kameroen op 18 jun 1969. 
  2.  Jouke Kornelis, geb. te Nyassoso Kameroen op 22 aug 1970. 
  3.  Maria Johanna, geb. te Enschede op 3 okt 1975. 
  Wytske Hinke Blanksma, tr. (beiden 48 jaar oud) (2) op 15 okt 1993 met Bontje Looijenga, geb. te Scharnegoutum op 15 jan 1945, ambtenaar. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXn.  Joukje Wapke Blanksma, dr. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (VIIIe), geb. te Groesbeek op 29 sep 1946, dir. huiswerkbegel. inst, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Vries op 29 jun 1972 met Arie Johannes Bronsema, geb. te Zevenhoven op 2 dec 1948, dir. huiswerkbegel. inst. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Fokke Arie, geb. te Utrecht op 22 nov 1975. 
  2.  Kornelis Jouke, geb. te IJsselstein op 21 jan 1977. 
  3.  Gerrit Jan, geb. te Zierikzee op 4 apr 1978. 

IXo.  Aan Bontje Blanksma, zn. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (VIIIe), geb. te Nijmegen op 21 sep 1949, econoom, tr. (resp. 36 en 33 jaar oud) te Amsterdam op 23 okt 1985 met Ellen Joke Zuijdwijk, geb. te Den Haag op 7 okt 1952, homeop. huisarts. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jelle Annes, geb. te Amsterdam op 16 dec 1983. 

IXp.  Cornelia Jelly Blanksma, dr. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (VIIIe), geb. te Nijmegen op 24 mrt 1951, luchtmachtpredikant, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Oosterbeek op 21 apr 1972, (gesch. in 1998) met Theun Zoutman, geb. te Utrecht op 26 jun 1947, predikant. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Fernando Enrique, geb. te Valdivia op 31 jul 1979. 
  2.  Francisco Jose, geb. te Valdivia op 31 jul 1979. 

IXq.  Hendrik Piet Blanksma, zn. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (VIIIe), geb. te Nijmegen op 26 jun 1952, it docent, tr. (resp. 41 en 31 jaar oud) te Leiden op 26 apr 1994, kerk.huw. te Amsterdam op 29 mei 1994 met Geertruida Cornelia Maria Warmerdam, geb. te Voorhout op 25 sep 1962, ged. te Noordwijkerhout, stafdocent. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Matthijs Hendrik, geb. te Delft op 30 okt 1996, ged. te Delft op 23 mrt 1997. 
  2.  Jelke Cornelia, geb. te Delft op 3 okt 1998, ged. te Delft op 31 jan 1999. 

IXr.  Klaas Nies Blanksma, zn. van Cornelis Paul (Kees) Blanksma en Joukje de Jong (VIIIe), geb. te Arnhem op 16 aug 1954, docent nederlands, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Zuidwolde op 21 apr 1979 met Margaretha Stanislawa De Vries, geb. te Zutphen op 27 jun 1950, docent nederlands. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anne Pieter Stanislaw, geb. te Pesse op 11 apr 1981. 
  2.  Josine Joukje, geb. te Hoogeveen op 25 mrt 1983. 
  3.  Nicolein Greetje, geb. te Hoogeveen op 21 nov 1985. 

IXs.  Johannes Klaas de Jong, zn. van Klaas Johannes de Jong (VIIIf) en Hendrika van Dam, geb. te Leeuwarden op 31 jul 1941, leraar, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Urk op 31 okt 1968, kerk.huw. te Urk op 31 okt 1968 met Carolina Hendrika Francina Bossenbroek, dr. van Klaas Bossenbroek en Clara (Clary) van Dorp, geb. te Ouder Amstel op 21 okt 1944. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Klaas Johannes Willem, geb. te Kraggenburg op 4 okt 1969, volgt Xp
  2.  David Martijn de Jong-Tennekes, geb. te Kraggenburg op 19 feb 1972, volgt Xq
  3.  Alexander Hendrik, geb. te Kraggenburg op 8 jun 1975, wiskundige. 
  4.  Clara Dorothea Hendrika, geb. te Apeldoorn op 16 sep 1979, volgt Xr

IXt.  Gerrit de Jong, zn. van Klaas Johannes de Jong (VIIIf) en Hendrika van Dam, geb. te Leeuwarden op 22 mrt 1944, econoom, tr. (beiden 26 jaar oud) te Utrecht op 21 mei 1970 met Fransje van Elven, geb. te Utrecht op 31 jan 1944. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Aarieke Eva Irene, geb. te Voorburg op 31 jan 1974, volgt Xs
  2.  Gysbert Diederic Theodoor, geb. te Voorburg op 6 dec 1977. 

IXu.  Martin Frederik de Jong, zn. van Klaas Johannes de Jong (VIIIf) en Hendrika van Dam, geb. te Leeuwarden op 12 mei 1947, econoom, tr. (beiden 34 jaar oud) te Delft op 13 feb 1982 met Beatrix van der Neut, geb. te Den Haag op 12 jun 1947. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Femke Annerieke, geb. te Delft op 12 dec 1981. 
  2.  Matthijs Christian, geb. te Leidschendam op 29 mrt 1984. 

IXv.  Jelle Cornelis de Jong, zn. van Klaas Johannes de Jong (VIIIf) en Hendrika van Dam, geb. te Leeuwarden op 13 apr 1950, muziekleraar, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Leeuwarden op 18 mei 1977 met Aleida Schrage, geb. te Leeuwarden op 16 jul 1950. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johan Sebastiaan Everardus, geb. te Leeuwarden op 3 nov 1979, volgt Xt
  2.  Marieke Aleida, geb. te Leeuwarden op 26 mei 1983, volgt Xu
  3.  Klaas Jelle, geb. te Leeuwarden op 22 apr 1986. 

IXw.  Willy Hendrika de Jong, dr. van Klaas Johannes de Jong (VIIIf) en Hendrika van Dam, geb. te Leeuwarden op 12 jun 1953, schoolbegeleidster, ovl. (56 jaar oud) te Leeuwarden op 18 feb 2010, tr. (21 jaar oud) (1) te Leeuwarden op 12 jul 1974, (gesch. te Leeuwarden op 1 apr 1976) met Simon Wit
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willy Hendrika de Jong, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) (2) te Leeuwarden op 21 apr 1982 met Theunis Huite Hiemstra, geb. te Winschoten op 17 mrt 1953, leraar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hendrika Anne (Rieanne), geb. te Leeuwarden op 8 dec 1982, volgt Xv
  2.  Tjibbe Theunes, geb. te Leeuwarden op 15 nov 1984. 

IXx.  Willempje Teuntje de Jong, dr. van Jelle de Jong (VIIIg) en Teunisje (Teun) van Dam, geb. te Heeg op 29 apr 1945, arbeidsdeskundige, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (1) te Wieringerwerf op 1 sep 1971 met Ben de Wit, geb. te Eindhoven op 27 apr 1943, computerdeskundige, ovl. (43 jaar oud) te Chalon-sur-Saone (Fr) op 20 jul 1986. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sjoukje Bernadette, geb. te Hoorn op 24 jul 1973. 
  2.  Femke Maaike, geb. te Hoorn op 18 mrt 1977. 
  3.  Teunis Willem, geb. te Hoorn op 28 mrt 1979. 
  Willempje Teuntje de Jong, tr. (resp. 64 en 65 jaar oud) (2) te Enkhuizen op 13 jun 2009 met Karel Mehagnoul, geb. te Amsterdam op 30 sep 1943, technisch inspecteur. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXy.  Johannes Jelle de Jong, zn. van Jelle de Jong (VIIIg) en Teunisje (Teun) van Dam, geb. te Sneek op 5 apr 1946, econoom, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 15 jun 1971 met Ada Lems, geb. te Rotterdam op 26 jun 1947, verpleegster. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Jelle, geb. te Amsterdam op 2 jun 1973. 
  2.  Jurriaan, geb. te Amsterdam op 10 sep 1975. 
  3.  Rogier, geb. te Hoorn op 15 jan 1979. 

IXz.  Maaike Joukje de Jong, dr. van Jelle de Jong (VIIIg) en Teunisje (Teun) van Dam, geb. te Heeg op 5 dec 1947, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Sneek op 18 jul 1969 met haar achterneef Hayo de Vries, zn. van Johannes de Vries en Janke de Vries, geb. te Sneek op 26 jan 1946, eigenaar schildersbedrijf. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Tinka Maaike, geb. te Sneek op 17 apr 1970, volgt Xw
  2.  Janneke Jetty, geb. te Sneek op 7 okt 1971, volgt Xx
  3.  Johannes Hayo, geb. te Sneek op 22 jul 1977. 

IXaa.  Sjoukje Cornelia de Jong, dr. van Jelle de Jong (VIIIg) en Teunisje (Teun) van Dam, geb. te Heeg op 14 sep 1949, docente, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) te Arnhem op 2 sep 1981 met Jacob Terpstra, geb. te Tzummarum op 27 apr 1951, beleidsmedewerker. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Wouter Jorn, geb. te Arnhem op 12 jul 1982, ovl. (16 jaar oud) te Nijmegen op 11 jul 1999. 
  2.  Matthijs Maarten, geb. te Arnhem op 16 jun 1984. 

IXab.  Evelien de Jong, dr. van Jelle de Jong (VIIIg) en Teunisje (Teun) van Dam, geb. te Heeg op 14 sep 1949, crechemedewerkster, tr. (resp. 18 en 22 jaar oud) (1) te Middenmeer op 16 apr 1968, (gesch. in 1991) met Wierd Steringa, geb. te Piaam op 1 mei 1945, aannemer. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Rene, geb. te Soesterberg op 12 sep 1978. 
  2.  Jeroen, geb. te Soesterberg op 15 mei 1980. 
  3.  Karlien, geb. te Soesterberg op 10 dec 1981. 
  Evelien de Jong, tr. (resp. 44 en 54 jaar oud) (2) te Soest op 12 nov 1993 met Henk Palte, geb. te Den Haag op 1 mrt 1939, hfd voedingsdienst. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXac.  Maaike Johanna Scheper, dr. van Engel Scheper en Sjoukje de Jong (VIIIh), geb. te Rhenen op 23 dec 1964, agogisch medewerker, 
 2 kinderen: 
  1.  Eva Eilish Joanne Dijkgraaf, geb. te Almelo op 1 sep 1997. 
  2.  Bram Joel Hans Dijkgraaf, geb. te Almelo op 25 feb 2002. 

IXad.  Johannes Kornelis de Jong, zn. van Cornelis de Jong (VIIIi) en Tine Petrie, geb. te Middenmeer op 27 jul 1957, sam. te Amsterdam op 11 mei 1986, (gesch. te Amsterdam op 11 nov 2006) met Anna Maria Catharina Raat, geb. te Drachten op 8 sep 1959. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Timon Kornelis, geb. te Amsterdam op 1 nov 1991. 
  2.  Sanne Maria Catharina, geb. te Amsterdam op 23 nov 1994. 

Generatie X

Xa.  Heleen Hendriks, dr. van Hendrik Hendriks (IXa) en Aly van Someren, geb. te Amersfoort op 21 jul 1961, tr. (resp. 35 en 33 jaar oud) te Veghel op 18 okt 1996 met Willem Bel, geb. te Vlaardingen op 31 nov 1962. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Wouter Willem Hendrik, geb. te Veghel op 3 jan 2004. 

Xb.  Hermina Catharina Arnold, dr. van George Edward Arnold en Ulkje Hendriks (IXb), geb. te Haren op 25 apr 1964, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Toronto op 22 sep 1984 met James David Geldard, geb. te Toronto op 12 jul 1960. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Paul Thomas, geb. te Toronto op 9 mei 1995. 
  2.  Luke Timothy, geb. te Toronto op 30 mrt 1997. 
  3.  Marc Edward, geb. te Toronto op 9 jan 2000. 

Xc.  Alette Henny Arnold, dr. van George Edward Arnold en Ulkje Hendriks (IXb), geb. te Haren op 5 dec 1966, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Naarden op 7 okt 1994 met Arend Durk Visser, geb. te Bussum op 18 feb 1968. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jeroen, geb. te Arnhem op 26 dec 1996. 
  2.  Dirk, geb. te Arnhem op 10 apr 2002. 

Xd.  Hendrik Kornelis Arnold, zn. van George Edward Arnold en Ulkje Hendriks (IXb), geb. te Haren op 25 apr 1973, tr. (beiden 27 jaar oud) te Ten Boer op 20 okt 2000 met Renske Martine Niemeyer, geb. te Groningen op 24 jan 1973. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Angelique Eveline, geb. te Groningen op 30 jul 2002. 

Xe.  Jan Paul Griede, zn. van Gustaaf Bertus Griede en Tjitske Sjoerdje Hendriks (IXc), geb. te Utrecht op 6 apr 1964, tr. (resp. 36 en 35 jaar oud) te Aerdt op 20 dec 2000 met Lidy Holtslag, geb. te Doesburg op 24 dec 1964. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Guusje Isabel, geb. te Zevenaar op 12 jan 2001. 
  2.  Luke David, geb. te Zevenaar op 5 jan 2002. 

Xf.  Henriette Ilse Kamphorst, dr. van Rein Kamphorst en Wiep Ida Hendriks (IXd), geb. te Voorthuizen op 17 aug 1964, 
 2 kinderen: 
  1.  Joep van der Voort, geb. te Zeist op 23 apr 1995. 
  2.  Ike van der Voort, geb. te Zeist op 29 sep 1996. 

Xg.  Herma Bauke Kamphorst, dr. van Rein Kamphorst en Wiep Ida Hendriks (IXd), geb. te Utrecht op 27 jun 1967, tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) te Westerbork op 3 mei 2002 met Marco ten Hoor, geb. te Bakkeveen op 19 mei 1975. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Rano, geb. te Emmen op 12 dec 2002. 

Xh.  Eric de Jong, zn. van Kornelis de Jong (IXe) en Gerbrig Christina Klijnstra, geb. te Heeg op 13 mrt 1971, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Heemstede op 2 sep 2000 met Amarinske Sminia, geb. te Haarlem op 4 feb 1972. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hidde Lucas, geb. te Heemstede op 8 okt 2002. 
  2.  Menno Taede Kornelis, geb. te Heemstede op 29 okt 2004. 

Xi.  Arjen de Jong, zn. van Kornelis de Jong (IXe) en Gerbrig Christina Klijnstra, geb. te Heeg op 22 sep 1974, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Wymbritseradeel op 16 sep 2005 met Sytske Ypma, geb. te Heeg op 21 sep 1977. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jorrit, geb. te Sneek op 1 mrt 2004. 
  2.  Pytrik, geb. te Sneek op 4 aug 2006. 
  3.  Ymke, geb. te Sneek op 10 okt 2009. 

Xj.  Mirjam de Jong, dr. van Jan Jolle de Jong (IXf) en Wilma Jelgerhuis, geb. te Heeg op 23 jul 1974, sam. te Leeuwarden op 1 jan 2008 met Bernd Steusel, geb. te Laren op 13 aug 1977. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Emma Esmee, geb. te Leeuwarden op 27 dec 2009. 
  2.  Friso Alexander, geb. te Leeuwarden op 16 jan 2014. 

Xk.  Stefan de Jong, zn. van Jan Jolle de Jong (IXf) en Wilma Jelgerhuis, geb. te Heeg op 4 feb 1984, sam. te Sneek in 2002, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Sneek op 25 apr 2014 met Caroleyn Margaretha Paulina Petronella de Win, geb. te Eindhoven op 30 aug 1985. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Silvian Niek, geb. te Sneek op 20 sep 2012. 
  2.  Stijn Fabian, geb. te Sneek op 23 apr 2015. 

Xl.  Grietje de Jong, dr. van Klaas Hendrik de Jong (IXg) en Jantje Veenstra, geb. te Sneek op 7 mrt 1973, tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) te Wymbritseradeel op 15 apr 2005 met Haye Sietze Stoffelsma, geb. te Rien op 1 aug 1978. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sjoukje, geb. te Sneek op 7 dec 2006. 
  2.  Klaas Hendrik, geb. te Sneek op 1 mei 2009. 
  3.  Sietze Auke, geb. te Sneek op 13 sep 2010. 

Xm.  Piebe de Jong, zn. van Klaas Hendrik de Jong (IXg) en Jantje Veenstra, geb. te Sneek op 17 jun 1975, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Heeg op 23 mei 2003 met Christine Mukamisha, geb. te Kigaly (Rwanda) op 23 apr 1980. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Ayanna Speranza, geb. te Sneek op 24 nov 2005. 
  2.  Chloe Malayika, geb. te Sneek op 1 mrt 2008. 
  3.  Melissa Soleil, geb. te Sneek op 26 sep 2009. 

Xn.  Jan Aaldrik Blanksma, zn. van Paulus Cornelis Blanksma (IXk) en Hillechiena Alkiena Koster, geb. te Vlagtwedde op 22 aug 1971, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Groningen op 12 mei 1999 met Karin Timans, geb. te Groningen op 3 okt 1970. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Boris, geb. te Groningen op 18 sep 2001. 

Xo.  Godfried Eelke Elzenga, zn. van Eelco Elzenga en Mayke Blanksma (IXl), geb. te Apeldoorn op 4 jan 1967, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Enschede op 30 jun 1995 met Alice Ali Wassenburg, geb. te Enschede op 7 apr 1968. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Abe Eelke, geb. te Hengelo op 22 okt 1996. 
  2.  Iemke Lisa, geb. te Hengelo op 23 mrt 1998. 

Xp.  Klaas Johannes Willem de Jong, zn. van Johannes Klaas de Jong (IXs) en Carolina Hendrika Francina Bossenbroek, geb. te Kraggenburg op 4 okt 1969, planoloog, tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) te Gieten op 30 aug 2002 met Harma Alting, geb. te Assen op 17 dec 1970. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ayden Gezinus Johannes, geb. te Zoetermeer op 25 apr 2009. 

Xq.  David Martijn de Jong-Tennekes, zn. van Johannes Klaas de Jong (IXs) en Carolina Hendrika Francina Bossenbroek, geb. te Kraggenburg op 19 feb 1972, econoom, tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) te Gorinchem op 1 feb 2003 met Susanne Alide de Jong-Tennekes, dr. van Johannes Tennekes en Magdalena Kolkert, geb. te Amsterdam op 19 sep 1970, theologe, predikant. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  David Johannes Klaas de Jong, geb. te Gorinchem op 10 feb 2004. 
  2.  Henrik Jacob Joost de Jong, geb. te Gorinchem op 30 dec 2005, ged. te Gorinchem op 12 mrt 2006. 
  3.  Gabriël Alexander de Jong, geb. te Amersfoort op 1 jun 2008. 
  4.  Sifra Magdalena Francina de Jong, geb. te Amersfoort op 20 nov 2010. 

Xr.  Clara Dorothea Hendrika de Jong, dr. van Johannes Klaas de Jong (IXs) en Carolina Hendrika Francina Bossenbroek, geb. te Apeldoorn op 16 sep 1979, bouwkundig ir, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Deventer op 21 nov 2003 met Marc Johannes Theodorus Scheres, zn. van Jan Willem Hendrik Scheres en Maria Catharina Petronella Broens, geb. te Roermond op 20 apr 1977, civiel ingenieur. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Samuel Johannes Hendrik, geb. te Deventer op 9 okt 2005. 
  2.  Catharina Hendrika Theresia, geb. te Deventer op 25 dec 2007. 
  3.  Tobias Willem Ocke, geb. te Jakarta [Indonesië] op 3 aug 2011. 

Xs.  Aarieke Eva Irene de Jong, dr. van Gerrit de Jong (IXt) en Fransje van Elven, geb. te Voorburg op 31 jan 1974, post-doc, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Wageningen op 2 jul 2004 met Gerardus Johannes Coenen, geb. te Horst (L) op 23 mrt 1978, AIO. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Myrthe Eline, geb. te Wageningen op 29 sep 2004. 
  2.  Nynke Marit, geb. te Amsterdam op 3 mrt 2007. 
  3.  Jelte Gys, geb. te Amsterdam op 9 apr 2009. 

Xt.  Johan Sebastiaan Everardus de Jong, zn. van Jelle Cornelis de Jong (IXv) en Aleida Schrage, geb. te Leeuwarden op 3 nov 1979, ged. te Leeuwarden op 13 jan 1980, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Maarsen op 20 jun 2006, kerk.huw. (CG) te Loenen a/d Vecht op 20 jun 2006 met Petra Theodora Heins, geb. te Utrecht op 13 nov 1980, student. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Manuel Iven, geb. te Amsterdam op 25 dec 2010. 
  2.  Moïse Jenthe, geb. te Amsterdam op 2 apr 2014. 

Xu.  Marieke Aleida de Jong, dr. van Jelle Cornelis de Jong (IXv) en Aleida Schrage, geb. te Leeuwarden op 26 mei 1983, tr. (resp. 17 en 21 jaar oud) te Burgum op 23 jun 2000 met Sietse Halbe Schaaij, geb. te Ureterp op 28 apr 1979. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Joel Cornelis Simeon, geb. te Oosterwolde op 10 sep 2006. 
  2.  Tirza Renske Johanna, geb. te Een op 26 aug 2008. 
  3.  Esther Hanna Aleida, geb. te Een op 30 mei 2012. 

Xv.  Hendrika Anne (Rieanne) Hiemstra, dr. van Theunis Huite Hiemstra en Willy Hendrika de Jong (IXw), geb. te Leeuwarden op 8 dec 1982, leerkracht b.o, sam. te Leeuwarden op 25 dec 2004 met Wilco Krikke, geb. te Leeuwarden op 25 feb 1980, software ontwikkelaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Lizelotte Willemijn, geb. te Leeuwarden op 20 jul 2010. 
  2.  Damian Tobias, geb. te Leeuwarden op 11 feb 2013. 

Xw.  Tinka Maaike de Vries, dr. van Hayo de Vries en Maaike Joukje de Jong (IXz), geb. te Sneek op 17 apr 1970, tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Sneek op 4 jul 1997 met Marten Ultje de Jong, geb. te Scharnegoutum op 9 jul 1964, schilder. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jelmer Marten, geb. te Sneek op 9 jan 1999. 
  2.  Femke Elyne Maaike, geb. te Sneek op 23 mrt 2001. 

Xx.  Janneke Jetty de Vries, dr. van Hayo de Vries en Maaike Joukje de Jong (IXz), geb. te Sneek op 7 okt 1971, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Ysbrechtum op 3 jun 2000 met Marco Ekelo, geb. te Dordrecht op 28 feb 1973. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Bruno Corne, geb. te Dordrecht op 28 feb 2002. 
  2.  Lucca Hayo, geb. te Alphen a/d Rijn op 19 aug 2003. 


Bronnen:

GDW-G-1. Akte 55 (GDW-G-1), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-11. Akte 96 (GDW-G-11), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-12. Akte 15 (GDW-G-12), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-13. Akte 18 (GDW-G-13), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-14. Akte 112 (GDW-G-14), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-144. Akte 224 (GDW-G-144), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-145. Akte 270 (GDW-G-145), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-148. Akte 36 (GDW-G-148), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-149. Akte 189 (GDW-G-149), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-15. Akte 151 (GDW-G-15), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-150. Akte 4 (GDW-G-150), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-151. Akte 33 (GDW-G-151), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-152. Akte 31 (GDW-G-152), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-153. Akte 41 (GDW-G-153), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-154. Akte 43 (GDW-G-154), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-155. Akte 64 (GDW-G-155), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-156. Akte 92 (GDW-G-156), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-157. Akte 61 (GDW-G-157), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-158. Akte 59 (GDW-G-158), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-159. Akte 83 (GDW-G-159), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-16. Akte 215 (GDW-G-16), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-160. Akte 71 (GDW-G-160), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-161. Akte 140 (GDW-G-161), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-162. Akte 41 (GDW-G-162), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-163. Akte 40 (GDW-G-163), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-164. Akte 191 (GDW-G-164), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-165. Akte 332 (GDW-G-165), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-166. Akte 292 (GDW-G-166), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-167. Akte 159 (GDW-G-167), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-17. Akte 193 (GDW-G-17), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-18. Akte 28 (GDW-G-18), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-19. Akte 31 (GDW-G-19), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-2. Akte 125 (GDW-G-2), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-20. Akte 27 (GDW-G-20), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-21. Akte 3 (GDW-G-21), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-22. Akte 7 (GDW-G-22), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-23. Akte 17 (GDW-G-23), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-24. Akte 101 (GDW-G-24), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-25. Akte 94 (GDW-G-25), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-26. Akte 52 (GDW-G-26), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-27. Akte 244 (GDW-G-27), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-28. Akte 14 (GDW-G-28), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-29. Akte 232 (GDW-G-29), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-3. Akte 191 (GDW-G-3), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-30. Akte 115 (GDW-G-30), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-31. Akte 78 (GDW-G-31), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-32. Akte 54 (GDW-G-32), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-33. Akte 78 (GDW-G-33), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-34. Akte 117 (GDW-G-34), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-35. Akte 64 (GDW-G-35), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-36. Akte 98 (GDW-G-36), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-38. Akte 118 (GDW-G-38), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-4. Akte 208 (GDW-G-4), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-40. Akte 181 (GDW-G-40), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-41. Akte 14 (GDW-G-41), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-42. Akte 109 (GDW-G-42), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-45. Akte 93 (GDW-G-45), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-46. Akte 138 (GDW-G-46), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-47. Akte 69 (GDW-G-47), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-48. Akte 29 (GDW-G-48), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-49. Akte 38 (GDW-G-49), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-5. Akte 229 (GDW-G-5), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-50. Akte 106 (GDW-G-50), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-51. Akte 103 (GDW-G-51), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-52. Akte 258 (GDW-G-52), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-53. Akte 359 (GDW-G-53), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-54. Akte 105 (GDW-G-54), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-55. Akte 33 (GDW-G-55), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-56. Akte 363 (GDW-G-56), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-58. Akte 65 (GDW-G-58), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-6. Akte 278 (GDW-G-6), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-65. Akte 167 (GDW-G-65), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-66. Akte 122 (GDW-G-66), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-67. Akte 293 (GDW-G-67), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-68. Akte 219 (GDW-G-68), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-69. Akte 168 (GDW-G-69), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-70. Akte 154 (GDW-G-70), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-71. Akte 155 (GDW-G-71), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-72. Akte 340 (GDW-G-72), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-73. Akte 38 (GDW-G-73), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-74. Akte 16 (GDW-G-74), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-75. Akte 64 (GDW-G-75), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-77. Akte 103 (GDW-G-77), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-78. Akte 104 (GDW-G-78), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-79. Akte 23 (GDW-G-79), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-80. Akte 267 (GDW-G-80), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-81. Akte 238 (GDW-G-81), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-82. Akte 286 (GDW-G-82), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-83. Akte 256 (GDW-G-83), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-84. Akte 346 (GDW-G-84), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-85. Akte 105 (GDW-G-85), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-G-86. Akte 165 (GDW-G-86), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte 

GDW-S-1. Akte 147 (GDW-S-1), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-11. Akte 80 (GDW-S-11), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-12. Akte 152 (GDW-S-12), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-120. Akte 24 (GDW-S-120), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-121. Akte 84 (GDW-S-121), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-122. Akte 47 (GDW-S-122), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-123. Akte 75 (GDW-S-123), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-124. Akte 23 (GDW-S-124), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-125. Akte 33 (GDW-S-125), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-126. Akte 23 (GDW-S-126), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-127. Akte 61 (GDW-S-127), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-128. Akte 66 (GDW-S-128), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-129. Akte 37 (GDW-S-129), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-13. Akte 207 (GDW-S-13), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-130. Akte 20 (GDW-S-130), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-131. Akte 49 (GDW-S-131), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-132. Akte 25 (GDW-S-132), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-133. Akte 23 (GDW-S-133), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-134. Akte 70 (GDW-S-134), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-137. Akte 37 (GDW-S-137), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-138. Akte 88 (GDW-S-138), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-139. Akte 16 (GDW-S-139), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-14. Akte 167 (GDW-S-14), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-140. Akte 62 (GDW-S-140), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-141. Akte 37 (GDW-S-141), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-143. Akte 58 (GDW-S-143), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-144. Akte 229 (GDW-S-144), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-145. Akte 242 (GDW-S-145), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-146. Akte 154 (GDW-S-146), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-147. Akte 13 (GDW-S-147), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-15. Akte 147 (GDW-S-15), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-150. Akte 241 (GDW-S-150), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-16. Akte 139 (GDW-S-16), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-17. Akte 166 (GDW-S-17), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-18. Akte 196 (GDW-S-18), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-180. Akte 10 (GDW-S-180), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-181. Akte 31 (GDW-S-181), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-182. Akte 36 (GDW-S-182), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-189. Akte 175 (GDW-S-189), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-190. Akte 133 (GDW-S-190), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-193. Akte 75 (GDW-S-193), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-194. Akte 18 (GDW-S-194), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-195. Akte 57 (GDW-S-195), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-196. Akte 9 (GDW-S-196), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-197. Akte 27 (GDW-S-197), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-198. Akte 56 (GDW-S-198), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-199. Akte 77 (GDW-S-199), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-2. Akte 85 (GDW-S-2), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-200. Akte 68 (GDW-S-200), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-201. Akte 26 (GDW-S-201), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-202. Akte 237 (GDW-S-202), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-203. Akte 23 (GDW-S-203), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-204. Akte 24 (GDW-S-204), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-207. Akte 1 (GDW-S-207), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-208. Akte 1 (GDW-S-208), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-209. Akte 3 (GDW-S-209), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-210. Akte 424 (GDW-S-210), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-211. Akte 27 (GDW-S-211), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-212. Akte 79 (GDW-S-212), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-213. Akte 32 (GDW-S-213), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-214. Akte 22 (GDW-S-214), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-27. Akte 120 (GDW-S-27), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-28. Akte 44 (GDW-S-28), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-29. Akte 9 (GDW-S-29), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-3. Akte 24 (GDW-S-3), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-30. Akte 247 (GDW-S-30), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-31. Akte 147 (GDW-S-31), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-32. Akte 218 (GDW-S-32), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-33. Akte 79 (GDW-S-33), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-34. Akte 24 (GDW-S-34), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-35. Akte 23 (GDW-S-35), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-36. Akte 215 (GDW-S-36), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-37. Akte 9 (GDW-S-37), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-38. Akte 176 (GDW-S-38), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-39. Akte 26 (GDW-S-39), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-40. Akte 5 (GDW-S-40), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-41. Akte 25 (GDW-S-41), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-42. Akte 72 (GDW-S-42), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-43. 97 suppl. (GDW-S-43), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-44. Akte 54 (GDW-S-44), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-45. Akte 40 (GDW-S-45), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-46. Akte 160 (GDW-S-46), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-47. Akte 27 (GDW-S-47), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-48. Akte 175 (GDW-S-48), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-49. Akte 98 (GDW-S-49), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-50. Akte 33 (GDW-S-50), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-51. Akte 7 (GDW-S-51), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-52. Akte 35 (GDW-S-52), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-53. Akte 40 (GDW-S-53), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-54. Akte 7 (GDW-S-54), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-55. Akte 218 (GDW-S-55), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-56. Akte 47 (GDW-S-56), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-59. Akte 94 (GDW-S-59), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-60. Akte 81 (GDW-S-60), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-61. Akte 42 (GDW-S-61), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-62. Akte 74 (GDW-S-62), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-63. Akte 9 (GDW-S-63), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-64. Akte 63 (GDW-S-64), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-65. Akte 21 (GDW-S-65), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-66. Akte 18 (GDW-S-66), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-67. Akte 171 (GDW-S-67), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-68. Akte 10 (GDW-S-68), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-69. Akte 35 (GDW-S-69), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-7. Akte 115 (GDW-S-7), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-70. Akte 22 (GDW-S-70), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-72. Akte 24 (GDW-S-72), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-73. Akte 6 (GDW-S-73), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-8. Akte 78 (GDW-S-8), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-84. Akte 13 (GDW-S-84), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-85. Akte 3 (GDW-S-85), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-86. Akte 7 (GDW-S-86), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-88. Akte 122 (GDW-S-88), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-89. Akte 166 (GDW-S-89), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-9. Akte 93 (GDW-S-9), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-90. Akte 96 (GDW-S-90), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-95. Akte 95 (GDW-S-95), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-S-96. Akte 46 (GDW-S-96), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden 

GDW-T-1. Akte 1 (GDW-T-1), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-106. Akte 88 (GDW-T-106), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-111. Akte 1189 (GDW-T-111), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-112. Akte 71 (GDW-T-112), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-113. Akte 9 (GDW-T-113), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-114. Akte 8 (GDW-T-114), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-115. Akte 25 (GDW-T-115), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-118. Akte 42 (GDW-T-118), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-119. Akte 6 (GDW-T-119), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-19. Akte 35 (GDW-T-19), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-2. Akte 99 (GDW-T-2), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-20. Akte 53 (GDW-T-20), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-21. Akte 53 (GDW-T-21), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-22. Akte 37 (GDW-T-22), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-23. Akte 27 (GDW-T-23), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-24. Akte 65 (GDW-T-24), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-25. Akte 9 (GDW-T-25), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-29. Akte 72 (GDW-T-29), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-3. Akte 54 (GDW-T-3), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-32. Akte 14 (GDW-T-32), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-33. Akte 77 (GDW-T-33), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-34. Akte 46 (GDW-T-34), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-35. Akte 32 (GDW-T-35), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-36. Akte 170 (GDW-T-36), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-40. Akte 337 (GDW-T-40), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-41. Akte 205 (GDW-T-41), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-42. Akte 4 (GDW-T-42), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-47. Akte 8 (GDW-T-47), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-48. Akte 28 (GDW-T-48), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-49. Akte 48 (GDW-T-49), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-5. Akte 58 (GDW-T-5), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-50. Akte 67 (GDW-T-50), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-51. Akte 30 (GDW-T-51), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-52. Akte 8 (GDW-T-52), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-53. Akte 56 (GDW-T-53), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-54. Akte 18 (GDW-T-54), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-56. Akte 60 (GDW-T-56), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-57. Akte 112 (GDW-T-57), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-58. Akte 80 (GDW-T-58), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-59. Akte 53 (GDW-T-59), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-6. Akte 12 (GDW-T-6), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-60. Akte 27 (GDW-T-60), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-61. Akte 37 (GDW-T-61), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-62. Akte 31 (GDW-T-62), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-63. Akte 25 (GDW-T-63), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-64. Akte 4 (GDW-T-64), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-7. Akte 61 (GDW-T-7), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-70. Akte 96 (GDW-T-70), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-77. Akte 210 (GDW-T-77), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk 

GDW-T-8. Akte 31 (GDW-T-8), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk