Ocke Johans
Gerrit Hendriks van Dam
Wouter van Dam
Wouter van den Berg
Hendrik Helfenstein
Johannes Martens Bleeker
JK de Jong
Welkom!

Op deze site vind u de parentelen terug die mijn familie onderzoek vormen.

De informatie is uitgevoerd in het programma GensDataPro.
Wouter van Den Berg

Ik heb er geen bezwaar tegen
 wanneer u gebruik maakt
van mijn gegevens,maar
ontziet u alstublieft
publicatie van gegevens
 van nog in leven
zijnde personen.


Succes met uw eigen
onderzoek!


Hans de Jong